[O časopisu] [Urednici] [Sadržaji] [Upute za autore] [Engleski/English]


Rad HAZU


Časopis Rad HAZU, Matematičke znanosti (Rad Hrvat. Akad. Znan. Umjet. Mat. Znan.) (ISSN 1845-4100 (Print), ISSN 1849-2215 (Online), DOI: 0.21857/94kl4cw3zm) objavljuje originalne znanstvene radove iz svih područja čiste i primijenjene matematike.

Članke iz Rada HAZU referira ("od korica do korica") Mathematical Reviews (MathSciNet) i Zentralblatt MATH. Mathematical Citation Quotient časopisa za 2022. godinu je 0.19.
Od 2021. Rad RAZU je uključen u Backlog of Mathematics Research Journals, koji se objavljuje u broju od studenog časopisa Notices of AMS.
Počevši od Sveska 15 (2005), Rad HAZU, Matematičke znanosti je indeksiran u Emerging Sources Citation Index, koja je dio od Web of Science Core Collection. Journal Impact Factor (JIF) časopisa za 2023 je 0.5 (Q3 u Mathematics). Journal Citation Indicator (JCI) za 2023 je 0.51 (Q3 u Mathematics).
Od 2015. godine časopis je indeksiran u bazi Scopus. CiteScore časopisa za 2023. godinu je 0.9, SJR 2024 je 0.224, SNIP 2023 je 0.614.

Časopis izdaje Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU).

Članovi uredništva su matematičari, redoviti članovi i članovi suradnici HAZU.


Glavni urednik

Andrej Dujella


Uredništvo

Ibrahim Aganović

Žarko Dadić

Goran Muić

Josip Pečarić

Mirko Primc

Marko Tadić

Vladimir Volenec

Zoran Vondraček


Tajnik uredništva

Filip Najman


Sadržaji

Cjeloviti tekstovi članaka objavljenih u Svescima 1 - 28 dostupni su u digitalnoj zbirci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Počevši od Sveska 15, cjeloviti tekstovi dostupni su na portalu Hrčak.

Članci prihvaćeni za objavljivanje (s preprint pdf verzijama članaka)


Upute za autore


[O časopisu] [Urednici] [Sadržaji] [Upute za autore] [Engleski/English]