KONZULTACIJE: konzultacije
i u drugo vrijeme prema dogovoru
ungar AT math DOT hr

OPĆA TOPOLOGIJA
(ljetni semestar, 2+1)


Cjelokupna predavanja

Pojedinačna poglavlja, tjedne zadaće i ispitni testovi (za ocjenu):

Nulti test — dijagnostički (nije za ocjenu)

  1. poglavlje
  2. poglavlje
 
  3. poglavlje
 
  4. poglavlje
 
  5. poglavlje
  6. poglavlje
  7. poglavlje
 
  8. poglavlje
  1. zadaća 13. 2. 2012.
  2. zadaća 20. 2. 2012.
  3. zadaća 27. 2. 2012.
  4. zadaća   5. 3. 2012.
  5. zadaća 12. 3. 2012.
  6. zadaća 19. 3. 2012.
  7. zadaća 26. 3. 2012.
  8. zadaća   2. 4. 2012.
 
  9. zadaća   7. 5. 2012.
10. zadaća 14. 5. 2012.
 
 
1. test (predati do 12. ožujka 2012.)
 
 
 
2. test (predati do 9. travnja 2012.)
3. test (predati do 7. svibnja 2012.)
 
 
4. test (predati do 28. svibnja 2012.)

O predavanjima, vježbama, testovima i ocjenjivanju:
Nakon svakog predavanja studenti će dobiti tjednu zadaću sa zadacima za vježbanje, a na idućim će se vježbama ti zadaci komentirati. Od studenata očekujem da na vježbe dolaze pripremljeni i da sami prezentiraju svoja rješenja, i na temelju toga mogu dobiti do 40 bodova. Nemam ništa protiv zajedničkog rada na tjednim zadaćama.

Tokom semestra studenti će dobiti četiri testa koja trebaju samostalno riješiti i uredno napisana rješenja predati do određenog datuma (obično dva tjedna nakon što dobiju test). Testove ću ocjenjivati, svaki će test "nositi" 20 bodova. Za ocjenu će biti uzeta u obzir tri najbolja testa (od četiri), tako da testovi ukupno donose do 60 bodova. Na temelju ovih bodova i bodova za prezentiranja na vježbama, formirat će se konačna ocjena prema sljedećoj tablici:

dovoljan (2) 50–59
dobar (3) 60–74
vrlo dobar (4) 75–89
odličan (5) 90–100


Rješenja testova treba pisati pažljivo i dobrim stilom matematičkog pisanja. Što znači pažljivo ne treba objašnjavati, a dobar stil matematičkog pisanja znači stil pisanja kakav zahtijevaju urednici matematičkih časopisa kao, naprimjer, American Mathematical Monthly. Pročitajte ove komentare o tome što profesionalni matematičari smatraju dobrim matematičkim stilom. Nastojite se toga pridržavati!

Rješenja, pisana u LaTeX-u, trebate mi kao .pdf- ili .dvi-file poslati do naznačenog datuma.
Koristite jedan od standardnih tipova dokumenata (article, memoir, ...) s opcijom [a4paper,12pt], bez mijenjanja veličine stranice tako da ostanu dovoljno velike margine, i s povećanim proredom, npr. \linespread{1.4}.
Primjer kostura za LaTeX file:
\documentclass[a4paper, 12pt]{article}     % tip dokumenta
\usepackage{lmodern}           % originalni fontovi prošireni sa č,đ,ž i dr.
\usepackage[T1]{fontenc}       % za potpuno korištenje lmodern fontova
\usepackage[cp1250]{inputenc}  % omogućuje pisanje č umjesto \v{c} i sl.
\usepackage[croatian]{babel}   % podrška za hrvatski jezik
\usepackage{amssymb}    % za \mathbb{R}, \boldsymbol{x} i sl.
\usepackage{mathtools}  % za formule u više redaka, ljepše matrice i sl.
\usepackage{graphicx}   % za umetanje crteža izrađenih nekim drugim softverom

\title{Opća topologija --- 1. test}    % da se zna o čemu se radi
\author{Ime Prezime}                   % nemojte to zaboraviti

\linespread{1.4}                       % za povećani prored

\begin{document}
\maketitle


Ovdje sada dolazi vaš tekst (rješenja zadataka).


\end{document}