Matematički algoritmi u geometrijskom modeliranju krivulja i ploha (60 sati)

 

 Cilj kolegija je upoznavanje studenata s modernim metodama u geometrijskom modeliranju krivulja i ploha splajn fukcijama. Pri tom se razmatraju svojstva aproksimacije, kompleksnost algoritma i njegova implementacija.  Elementi teorije splajn funkcija potrebni za modeliranje parametarski opisanih krivulja i ploha biti će ugrađeni u predavanja na odovarajuća mjesta.

 

Prethodna znanja: matematička analiza, linearna algebra, numerička analiza, elementi diferencijalne geometrije, poznavanje nekog od programskih jezika: C, F90/95, Delphi.

 

  1. SADRŽAJ
  2. LITERATURA
  3. PROBLEMI I ZADACI
  4. SOFTWARE

 

Predavanja (zahvaljujem Sanji Singer na webu i bilješkama)