Glavna stranicaZnanostNastavaOstalo

Znanstveno računanje 1 (45655)


Osnovni podaci o kolegiju

Smjer studija : Diplomski sveučilišni studij Primijenjena matematika
Godina studija : 1.
Semestar : zimski, školske godine 2018./19.
ECTS bodovi: 5
Termin održavanja predavanja i vježbi : podedjeljak 10.00 - 14.00 (Pr 1 i Pr 3)
Termin konzultacija : srijeda 11.00 - 13.00 (302)


Uvijeti ocjenjivanja

Elementi ocjenjivanja:
  1. projektni zadaci na vježbama (70%),
  2. završni projektni zadatak i ispit (30%).

Projektni zadaci na vježbama
Tijekom semestra na vježbama se redovito zadaju projektni zadaci praktičnog tipa, koji se, u načelu, izrađuju na računalu. Projektni zadaci se, u pravilu, rješavaju na vježbama. Za složenije projektne zadatke asistent može dozvoliti i samostalnu izradu izvan termina vježbi, s tim da je unaprijed određen krajnji rok predaje.

Ako bilo koji projektni zadatak nije izrađen samostalno, on donosi 0 bodova i povlači stegovne sankcije prema studentu, koje mogu uključivati zabranu pristupa završnom ispitu. Za pristup završnom ispitu potrebno je skupiti najmanje 50% bodova iz svih projektnih zadataka.

Završni projektni zadatak i ispit
Završni ispit sastoji se od obrane završnog projektnog zadatka i usmenog ispita. Ako je student iznimno uspješno napravio završni projektni zadatak, može biti oslobođen usmenog dijela ispita. Temu završnog projektnog zadatka student bira u dogovoru s nastavnikom i asistentom u razdoblju između dva kolokvijska tjedna. Iznimno, student može obraniti temu završnog projektnog zadatka i prije utvrđenog termina završnog ispita.

Završni projektni zadatak izrađuje se na računalu i praktičnog je tipa. Samo iznimno, uz odobrenje nastavnika, projektni zadatak može biti teorijskog (seminarskog) tipa. Projektni se zadatak brani osobno, na računalu. Zadatak koji nije izrađen samostalno, povlači stegovne sankcije i zaključnu ocjenu "nedovoljan". Usmeni ispit pokriva ukupno gradivo predavanja i vježbi. Student može svojim neznanjem na završnom ispitu dobiti i negativnu ocjenu.

Studenti koji iz opravdanih razloga ne pristupe nekom od projektnih zadataka koji se izrađuju na vježbama, mogu zamoliti predaju zadatka u posebnom terminu.

Popravni ispit
Studenti koji su tijekom semestra skupili barem 35% bodova iz projektnih zadataka na vježbama, mogu pristupiti popravnom ispitu. Popravni ispit obuhvaća gradivo cijelog kolegija. Praktični dio sastoji se od izrade projektnog zadatka pod nadzorom asistenta u predviđenom terminu za popravni ispit. Ako student položi praktični dio ispita može pristupiti završnom ispitu.

Tablica ocjenjivanja
Bodovi Ocjena
0-44 1
45-59 2
60-74 3
75-89 4
90 i više 5

Programi

Vježbe

  1. dio: LAPACK
  2. dio: Iterativne metode za linearne sustave
  3. dio: Problemi svojstvenih vrijednosti i SVD
  4. dio: Problem najmanjih kvadrata

Obavijesti

Termini za predaju zadataka sa vježbi:

Završni projektni zadaci

Ovdje možete naći kratke upute i tekst završnih projektnih zadataka.
Kod predaje zadataka predat ćete i kratki seminarski rad u kojem trebate opisati što ste radili (koje metode ste koristili), koje rezultate ste dobili i na kojim primjerima, i zašto su rezultati takvi kakvi jesu!

Predaja zadatka može se obaviti po dogovoru. Termin predaje najbolje dogovoriti putem e-maila. Zadnji rok je četvrtak, 14. veljače 2019..

Obzirom da je jako puno studenata čekalo do zadnjeg roka, predaje projektnih zadataka obavit će se u mom uredu 14. i 15. veljače 2019., a točni termini se nalaze se u sljedećoj tablici.

Četvrtak 14.2Petak 15.2.
10.00AlagićMarević
10.30BjelčićMartinčić
11.00BorasRadić
11.30BrandićŠpigel
12.00CopićTucelj
12.30ĐuranecŽganec
13.00Jandrić
Ukoliko nekome ne odgovara zadani termin, lijepo molim da se zamijeni sa nekim, i o toj zamjeni obavijesti i mene.


Nela Bosner : nela@math.hr

Glavna stranicaZnanostNastavaOstalo