Matematičke metode fizike 2


Obavijesti

20.5.2021. 2. kolokvij se piše 21. lipnja u 9:00. Studenti koji su ostvarili barem 40% bodova na kolokvijima, tj. barem 24 boda, pristupaju završnoj provjeri znanja, koja će se održati 8. srpnja u 12:00. Studenti koji nisu ostvarili barem 40% bodova na kolokvijima, tj. barem 24 boda, mogu pristupiti popravnom kolokviju, koji će se održati 8. srpnja u 12:00. (Popravni kolokvij nosi 60 bodova te zamjenjuje 1. i 2. kolokvij. U popravni kolokvij ulazi gradivo čitavog semestra.) Studenti koji su ostvarili barem 40% bodova na popravnom kolokviju, tj. barem 24 boda, pristupaju završnoj provjeri znanja, koja će se održati 15. srpnja u 9:00. Raspored po predavaonicama za sve provjere znanja će biti objavljen naknadno putem Merlina.
23.4.2021. 1. kolokvij piše se u četvrtak, 29.4.2021. u 9:00 sati. Studenti Fizičkog odsjeka kolokvij pišu u predavaonici F08 u zgradi Fizičkog odsjeka. Studenti Matematičkog odsjeka kolokvij pišu u predavaonici A001 u zgradi Matematičkog odsjeka. Mole se studenti Matematičkog odsjeka da prije pristupanja kolokviju obrate pozornost na sljedeće upute.
18.3.2021. Podaci za za pristup drugim vježbama su sljedeći:
        Meeting ID: 916 4999 1605; Passcode: 323659.
(Podaci za pristup predavanjima su isti kao prošlog tjedna.)
8.3.2021. Predavanja i vježbe će se do daljnjega održavati online, preko Zooma. Podaci za pristup predavanjima su sljedeći:
        Meeting ID: 915 7182 5919; Passcode: 999306.
Podaci za za pristup vježbama su sljedeći:
        Meeting ID: 996 7081 7005; Passcode: 613325.
24.2.2021. Prvo predavanje i prve vježbe će se održati 11. ožujka 2021. prema rasporedu. Sve potrebne informacije o načinu održavanja nastave bit će pravovremeno objavljene ovdje.

Nastava (ljetni semestar 2020./2021.)

Slaven Kožić

Ana Kontrec


Pravila ocjenjivanja

Pohađanje nastave i domaće zadaće nose 10 bodova. Kolokviji ukupno donose 60 bodova. Ukoliko su kolokviji riješeni za više od 40%, studenti pristupaju završnoj provjeri znanja, koja nosi 30 bodova. Završna provjera je usmena ili pismena i na njoj studenti odgovaraju na teorijska pitanja. Za polaganje predmeta potrebno je skupiti barem 50 bodova u svim elementima ocjene te imati pozitivno ocijenjenu završnu provjeru.


O kolegiju