Osnove algoritama

Osnove algoritama je izborni kolegij na drugoj godini preddiplomskog studija Matematika, smjer nastavnički. Održava se u zimskom semestru i nosi 5 ECTS bodova. Umjesto ovog kolegija možete izabrati kolegij Programiranje 1, koji je prethodnik drugih računarskih kolegija u nastavku preddiplomskog studija i uvjet za upis diplomskog studija Matematika i informatika, smjer nastavnički. S položenim kolegijem Osnove algoritama moguće je nastaviti studij samo na diplomskom studiju Matematika, smjer nastavnički.

Cilj kolegija je razviti osnove algoritamskog razmišljanja, s naglaskom na algoritamskom pristupu rješavanju problema. Studenti upoznaju osnovne algoritme i probleme koji nastaju u njihovoj realizaciji na računalu zbog prikaza brojeva i konačne točnosti. Ovaj kolegij nije zamišljen kao tečaj nekog programskog jezika, već kao uvod u programiranje na razini sistematskog algoritamskog pristupa rješavanju problema.


Obavijesti

Objavljeni su rezultati popravnog kolokvija i ukupni rezultati. Informacije o usmenim ispitima pogledajte na e-kolegiju.


Nastava

Predavanja: izv.prof.dr.sc. Vedran Krčadinac

Vježbe: doc.dr.sc. Goran Radunović, dr.sc. Ivana Šain Glibić

U akademskoj godini 2020./21. predavanja se održavaju na daljinu u sustavu Merlin na e-kolegiju Osnove algoritama. Prijavite se sa svojim AAI@EduHr identitetom. Vježbe se održavaju dijelom na daljinu, a dijelom kontaktno u Praktikumu 1 i 2:

Pravila ocjenjivanja

Literatura

 1. L. Budin, Informatika 1, udžbenik za 1. razred gimnazije, Element, Zagreb, 1996.
 2. L. Budin, P. Brođanac, Z. Markučič, S. Perić, E. Wendling, Informatika 2, udžbenik za 2. razred gimnazija, Element, Zagreb, 2020.
 3. L. Budin, P. Brođanac, Z. Markučič, S. Perić, E. Wendling, Informatika 3, udžbenik za 3. razred gimnazija, Element, Zagreb, 2020.
 4. V. Krčadinac, Osnove algoritama, skripta, Sveučilište u Zagrebu, 2016.
 5. R. Sedgewick, An Introduction to the analysis of algorithms, Addison-Wesley, 1995.
 6. R. Vlahović Kruc, Kratki uvod u Python, skripta, Sveučilište u Zagrebu, 2020.

Video predavanja

 1. Pojam algoritma i načini zapisivanja algoritama
 2. Pseudojezik
 3. Brojevni sustavi
 4. Upute za rad u evaluatoru
 5. Neki algoritmi za prirodne brojeve
 6. Još neki algoritmi za prirodne brojeve
 7. Priprema za prvi kolokvij
 8. Nizovi
 9. Sortitanje i pretraživanje
 10. Skupovi i permutacije
 11. Polinomi
 12. Matrice
 13. Prikaz brojeva u računalu
 14. Funkcije, rekurzija i ograničenja algoritamskog načina rješavanja problema

Kolokviji i rezultati

Evidencija bodova za vježbe

Rezultati kratkih testova

Ukupni rezultati u akademskoj godini 2020./21.

Kolokviji u akademskoj godini 2020./21.

Kolokviji iz prethodnih akademskih godina


Vedran Krčadinac,