English version

prof. dr. sc. Hrvoje Kraljević

Dobrodošli na moju kućnu stranicu!

Osnovni podaci

Rođen sam 16. ožujka 1944. u Zagrebu. Maturirao sam 1962. na Klasičnoj gimnaziji u Zagrebu, a diplomirao 16. studenoga 1966. s radnjom "Reprezentacije grupa i primjene u teoriji simetrija elementarnih čestica" (mentor prof. Svetozar Kurepa). Magistrirao sam 6. studenoga 1968. s radnjom "Inducirane reprezentacije lokalno kompaktnih grupa i neke primjene" (mentor prof. Svetozar Kurepa). Doktorirao sam 28. veljače 1973. s radnjom "Reprezentacije grupe SU(n,1) i njene univerzalne grupe natkrivanja" (mentor prof. Svetozar Kurepa).

Istraživački interesi

Među matematičkim disciplinama koje istražujem najvažnije mjesto zauzima teorija reprezentacija Liejevih grupa i Liejevih algebri, posebice reprezentacije poluprostih i reduktivnih Liejevih grupa i algebri. Također se bavim funkcionalnom analizom, preciznije, teorijom operatorskih algebri.

Akademske pozicije

Držao sam sljedeće akademske pozicije na Matematičkom odsjeku Prirodoslovno–matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu:

Od početka 2004. godine sam ponovno redoviti profesor na Matematičkom odsjeku. Od 1992. sam dopisni član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.