Eliptičke krivulje nad poljima algebarskih polja

 

 

 

Predavanja: Srijedom 15:15-17h u 203

 

Internet prijenos:  http://degiorgi.math.hr/kiwi/index.php/DS_ukratko

 

Predzanje koje se pretpostavlja: Osnovna znanja iz teorije brojeva (kongruencije, djeljivost, faktorizacija, kvadratni ostatci) i algebre (grupe, prstenovi, ideali), teorija polja, Galoisova teorija.

 

Polaganje: zadaće + seminar

 

Najvažnija literatura (poredana po važnosti): 

1. Silverman - Arithmetic of Elliptic Curves

2. Milne - Elliptic Curves

3. Hussemoller - Elliptic Curves

 

Predavanja se mogu naći ovdje.

 

Prva zadaća se može naći ovdje.

Druga zadaća se može naći ovdje.

Treća zadaća se može naći ovdje.

Četvrta zadaća se može naći ovdje.

Peta zadaća se može naći ovdje.

Ukoliko želite polagati predmet preko zadaća, zadaće se moraju predati najkasnije do 15.6.2013.

Drugi način polaganja je preko usmenog ispita. Materijal za usmeni ispit je Silvermam, Aritmetic of Elliptic Curves, Chapters I-III, V, VI, VIII, X, te Diamond & Shurma, A first course in modular forms, Chapter I.