Teorija vjerojatnosti

Ovo su web stranice kolegija Teorija vjerojatnosti 1 i 2 koje slušaju studenti:

 • druge godine diplomskog sveučilišnog studija Teorijska matematika kao obavezne kolegije,
 • prve godine diplomskog sveučilišnog studija Matematička statistika kao obavezne kolegije,
 • druge godine diplomskog sveučilišnog studija Matematička statistika kao obavezne kolegije.

Kolegij Teorija vjerojatnosti 1 se održava u zimskom semestru, a Teorija vjerojatnosti 2 u ljetnom. Nastava se sastoji od tri sata predavanja i jednog sata vježbi svakog tjedna.

Obavezna literatura:

 • N. Sarapa, Teorija vjerojatnosti, Školska knjiga, 2002.

Dopunska literatura:

 • R. Durrett, Probability: Theory and Examples, Cambridge University Press, 2010.
 • A. Gut, Probability: A Graduate Course, Springer, 2005.

Elementi ocjenjivanja:

 • kolokvij
 • pismeni ispit
 • usmeni ispit

Kolokvij

Kolokvij se sastoji od zadataka i teorije iz prvog dijela gradiva. Student koji na kolokviju ostvari najmanje 30 % bodova, te prijavi ispit u prvom ispitnom terminu u zimskom ispitnom roku, može pisati drugi kolokvij (tj. umjesto pismenog ispita rješavati zadatke i teoriju iz drugog dijela gradiva). Oba kolokvija zajedno nose 100 bodova i zamjenjuju pismeni ispit. Studenti zadovoljni ocjenom postignutom na kolokvijima ne moraju izaći na usmeni ispit. Na ostalim ispitnim terminima student polaže pismeni i usmeni ispit iz cijelog gradiva.

Pismeni ispit

 • Pismeni ispit sastoji se od zadataka i teorije iz cjelokupnog gradiva kolegija.
 • Pismeni ispit vrijedi 100 bodova.
 • Ocjena pismenog ispita se formira prema sljedećoj tablici:
  • 50 - 59 bodova dovoljan (2)
  • 60 - 74 bodova dobar (3)
  • 75 - 89 bodova vrlo dobar (4)
  • 90 - 100 bodova izvrstan (5)

Usmeni ispit

 • Na usmenom ispitu provjerava se poznavanje teorije – definicija, teorema i dokaza, kao i razumijevanje cjelokupnog gradiva kolegija.
 • Nastavnik zaključuje konačnu ocjenu koja se temelji na ocjenama iz pismenog i usmenog ispita.

Sadržaj kolegija Teorija vjerojatnosti 1 i 2

 • Slučajne varijable. Funkcije distribucije slučajnih varijabli.
 • Klasifikacija slučajnih varijabli.
 • Funkcije distribucije slučajnih vektora. Klasifikacija slučajnih vektora.
 • Vjerojatnosti na beskonačno dimenzionalnim prostorima.
 • Matematičko očekivanje kao Lebesgue - Stieltjesov integral.
 • Svojstva matematičkog očekivanja. Osnovni teorem o transformaciji matematičkog očekivanja.
 • Važne nejednakosti u teoriji vjerojatnosti.
 • Konvergencija slučajnih varijabli.
 • Integriranje na produktnim prostorima. Teorem Ionescu - Tulcea (bez dokaza). Produkt od prebrojivo mnogo vjerojatnosnih prostora.
 • Nezavisnost slučajnih varijabli – razne karakterizacije.
 • Funkcije slučajnih varijabli i slučajnih vektora. Primjene u statistici.
 • Slabi zakoni velikih brojeva.
 • Zakoni nula - jedan.
 • Konvergencija redova slučajnih varijabli.
 • Jaki zakoni velikih brojeva.
 • Definicija i osnovna svojstva karakterističnih funkcija.
 • Teorem inverzije i primjene.
 • Karakteristična funkcija slučajnih vektora i primjene.
 • Momenti i karakteristične funkcije.
 • Konvolucije.
 • Slaba konvergencija vjerojatnosnih mjera.
 • Teorem Prohorova i primjene.
 • Teorem neprekidnosti.
 • Bochner - Hinčinov teorem.
 • Primjene karakterističnih funkcija u statistici.
 • Klasični centralni granični teorem.
 • Lindebergov teorem.
 • Lindeberg-Fellerov teorem.