Teorija skupova

Ova stranica predstavlja arhivu i ne ažurira se u akademskoj godini 2022./23. Za sve tekuće informacije posjetite e-kolegij na Merlinu.

Ovo su web stranice kolegija Teorija skupova koje slušaju studenti:

  • treće godine preddiplomskog studija Matematika kao obavezni kolegij,
  • diplomskog nastavničkog studija Matematika kao izborni kolegij,
  • diplomskog nastavničkog studija Matematika i informatika kao izborni kolegij,
  • integriranog nastavničkog studija Matematika i fizika kao izborni kolegij.

Kolegij se održava u zimskom semestru, a nastava se sastoji od dva sata predavanja i dva sata vježbi tjedno.

Pravila polaganja

  • 60% - redovni kolokviji
  • 10% - školske zadaće
  • 30% - završni ispit

Redovni kolokviji
Predviđena su dva redovna kolokvija, prvi i drugi, koji će se održati u kolokvijskim tjednima. Kolokviji su pismeni, traju 120 minuta, i sastoje se od zadataka i teorijskih pitanja. Broj mogućih bodova na svakom kolokviju je 30.

Školske zadaće
Tijekom semestra pisat će se tri školske zadaće. Školska zadaća je najavljeni 30 minutni test koji se piše na vježbama. Točni termini školskih zadaća biti će objavljeni na nastavi i na web stranici kolegija. Svaka školska zadaća nosi maksimalno 5 bodova. U obzir će se uzeti dvije najbolje riješene školske zadaće. Izlazak na školske zadaće nije obavezan. Nadoknada ili popravak neke školske zadaće nije moguć.

Popravni kolokvij
Za studente koji su ostvarili ukupno barem 10 bodova na oba redovna kolokvija i školskim zadaćama, ali nisu uspjeli ostvariti više od 34 boda, i samo za njih, održat će se popravni kolokvij. Popravni kolokvij obuhvaća cijelo gradivo kolegija (i teorijske zadatke) i traje 150 minuta. Na popravnom kolokviju može se ostvariti maksimalno 60 bodova.

Završni ispit
Završni ispit organizira se za studente koji su ostvarili ukupno barem 35 bodova na oba redovna kolokvija, ili su nakon popravnog kolokvija ostvarili barem 35 bodova. U slučaju popravnog kolokvija ukupna suma bodova određuje se po sljedećoj formuli: bodovi s popravnog kolokvija + bodovi iz dvije najbolje školske zadaće + (1/3)(bodovi na redovnim kolokvijima). Za studente koji su negativno ocijenjeni na završnom ispitu održat će se popravak završnog ispita. Završni ispit i popravak završnog ispita su u pravilu usmeni ispiti.

Zaključivanje ocjene
Student mora biti pozitivno ocijenjen na završnom ispitu, odnosno na popravku završnog ispita, kako bi mu se mogla odrediti konačna ocjena. Na osnovu ocjena iz triju elemenata (kolokviji, školske zadaće i završni ispit), nastavnik će odrediti konačnu ocjenu. Studenti koji su negativno ocijenjeni na završnom ispitu i na popravku završnog ispita, ne stječu pravo na potpis iz kolegija, te moraju ponovno upisati kolegij.