Teorija skupova

Ovo su web stranice kolegija Teorija skupova koje slušaju studenti:

  • treće godine preddiplomskog studija Matematika kao obavezni kolegij,
  • diplomskog nastavničkog studija Matematika kao izborni kolegij,
  • diplomskog nastavničkog studija Matematika i informatika kao izborni kolegij,
  • integriranog nastavničkog studija Matematika i fizika kao izborni kolegij.

Kolegij se održava u zimskom semestru, a nastava se sastoji od dva sata predavanja i dva sata vježbi tjedno.

Pravila polaganja za akademsku godinu 2023./24. su ovdje.