Računarski praktikum II

Ovo su web stranice kolegija Računarski praktikum 2 kojeg slušaju studenti prve godine diplomskog sveučilišnog studija računarstva i matematike. Kolegij se održava u ljetnom semestru, a nastava se sastoji od jednog sata predavanja i dva sata vježbi svakog tjedna.

Ovaj kolegij nosi 5 ECTS bodova, a kolegij prethodnik su Mreže računala.

Elementi ocjenjivanja

 • domaće zadaće i aktivnost na nastavi - 20 bodova
 • projektni zadatak - 30 bodova
 • pisani ispit - 50 bodova

Domaće zadaće i aktivnost na nastavi
Tijekom semestra će biti zadane 4 zadaće u obliku programskih zadataka. Svaka od tih zadaća nosi barem 4 boda. Aktivnost na nastavi nosi ukupno 4 boda. Za prolaznu ocjenu, student treba prikupiti minimalno 5 bodova iz ovog segmenta ocjenjivanja.

Projektni zadatak
Tijekom prve polovice semestra studenti će odabrati timski projektni zadatak (za grupe od 2 do 4 studenta). Zadatak se sastoji od izrade složenije web-aplikacije, prema temi dogovorenoj s predmetnim nastavnikom. Obrana projektnog zadatka odvija se u sklopu prvog ili drugog ljetnog roka, a u njoj trebaju sudjelovati svi članovi tima. Nužan uvjet za polaganje ispita je uspješno obranjen projektni zadatak.

Pisani ispit
Pisani ispit se sastoji od rješavanja zadataka na računalu. Za prolaznu ocjenu, student treba prikupiti barem 20 bodova od maksimalnih 50.

Zaključivanje ocjene
Kolegij su položili oni studenti koji su uspješno obranili projektni zadatak, te ukupno prikupili barem 50 bodova. Pri tome je potrebno ostvariti minimalno 20 bodova na pisanom ispitu, te 5 bodova iz zadaća i aktivnosti na nastavi.

Bodovi se u ocjenu pretvaraju na sljedeći način:

 • 50-59 bodova -- dovoljan (2)
 • 60-72 bodova -- dobar (3)
 • 73-85 bodova -- vrlo dobar (4)
 • 86-100 bodova -- izvrstan (5)

Sadržaj kolegija

 • Programiranje na strani web servera pomoću jezika PHP. Dinamičko generiranje web stranica.
  • Osnove PHP-a kao programskog jezika
  • Superglobalne varijable
  • PHP sessions
  • Rad s MySQL bazama u PHP-u
  • Struktura moderne web-aplikacije (MVC)
 • Programiranje na strani web klijenta pomoću JavaScript. Izrada aktivnih web stranica.
  • Osnove JavaScripta kao programskog jezika
  • HTML Document Object Model (DOM)
  • Ugrađene JavaScript biblioteke: Geolocation/Canvas/Web Workers/Local Storage
  • Eksterne JavaScript biblioteke: jQuery, Google Maps
  • Ajax i XML/JSON