Teorija Skupova

Obavijesti

Mnogo sadržaja na ovom siteu je zastarjelo. No rubrika "Pismeni ispiti" se održava.

Konzultacije

doc. dr. sc. Mladen Vuković
utorkom 17~18h
petkom 12~13h

O kolegiju

Teorija skupova je jednosemestralni kolegij, čija nastava se održava u zimskom semestru. Kolegij je obavezan za studente treće godine smjerova dim-tm, dim-r, te pmi. Kao izborni kolegij mogu ga upisati studenti treće i četvrte godine smjerova dim-pm, dim-msr i dim-fpm.

Na kolegiju se izgrađuje teorija skupova — prvo naivno, a zatim i aksiomatski. Poseban naglasak stavljen je na izgradnju teorije ordinalâ i kumulativne hijerarhije, a kasnije na aksiom izbora. Na vježbama se uglavnom rješavaju zadaci sa skupovnim relacijama, preslikavanjima, kardinalnim brojevima, uređenim skupovima, ordinalnim tipovima i brojevima, te primjenom alatâ poput Cantor-Bernsteinovog teorema, transfinitne indukcije ili Zornove leme.

Predavač i voditelj vježbî:
doc. dr. sc. Mladen Vuković
Šifra kolegija:
12600

Materijali

Predavanja (prof. M. Vuković) - PDF

Vježbe (V. Čačić)

Blog (MatHelP - V. Čačić)

Kolokviji

Pravila

Na kolokvije mogu izaći samo studenti koji imaju upisan kolegij TS u tekućoj akademskoj godini (2005/06). Kolokviji nisu obavezni. Potrebno je proći oba kolokvija (na svakome bar 45% bodova) za oslobođenje od pismenog ispita. Svaki kolokvij se sastoji od 5 zadataka po 10 bodova, i jednog teorijskog zadatka (koji ne utječe na bodove, već se uzima u obzir prilikom usmenog ispita). Vrijeme pisanja je dva školska sata (90 minutâ).

Položeni kolokviji vrijede za jedan izlazak na usmeni ispit, na rokovima do uključivo proljetnog izvanrednog roka (dakle, u veljači i travnju). Studenti su dužni na vrijeme prijaviti ispit na studomatu (u sklopu ispitnog razreda B1), kao da izlaze na pismeni ispit na roku na kojem žele izaći na usmeni ispit.

Povijest

Pismeni ispiti

Novi website Teorije skupova (za akademsku godinu 2007./2008.)!

Prijašnji pismeni ispiti (V. Čačić)

Datum posljednje promjene: (Uključite JavaScript!).