Tomislav Berić

Assistant Professor

moja fotografija
PMF- MO
Bijenička cesta 30
10000 Zagreb
Croatia
Room: A309/III
Phone: +385 1 460 5889
E-mail: tberic(at)math.hr

Nastava:

Zimski semestar 2020/2021

Ljetni semestar 2020/2021