NASTAVA - Akademska godina 2019/20

Metrički prostori (diplomski studij matematike)

Nelinearni dinamički sustavi

Diskretni dinamički sustavi

Seminar - Matematika izvan matematikeAkademska godina 2018/19Akademska godina 2017/18Akademska godina 2016/17Akademska godina 2014/15 & 2015/16

Studijski boravak (sabbatical) na Indiana University – Purdue University Indianapolis

Akademska godina 2013/14Akademska godina 2012/13Akademska godina 2011/12Akademska godina 2010/11Akademska godina 2009/10