Diskretni dinamički sustavi

Nastavnik: Sonja Štimac
Predavanja:
Konzultacije: (ured 305), ili po dogovoruObavezna literatura: Sadržaj kolegija:
Nema kolegija prethodnika.

Elementi ocjenjivanja: Kolokvij Studenti koji na kolokviju ostvare najmanje 50 % bodova, te prijave ispit u prvom ispitnom terminu u zimskom ispitnom roku, mogu pisati drugi kolokvij (tj. umjesto pisanog ispita rješavati zadatke i teoriju iz drugog dijela gradiva). Oba kolokvija zajedno nose 100 bodova i zamjenjuju pisani ispit. Studenti zadovoljni ocjenom postignutom na kolokvijima ne moraju izaći na usmeni ispit.
Na ostalim ispitnim terminima studenti polažu pisani i usmeni ispit iz cijelog gradiva.

Pisani ispit:
 
% Ocjena
50-60 Dovoljan(2)
61-75 Dobar(3)
76-89 Vrlo dobar(4)
90-100 Izvrstan(5)

Usmeni ispit: Aktivnosti na nastavi

Praćenje nastave je obavezno.

Domaće zadaće

Domaće zadaće zadavat će se na predavanjima. Domaće zadaće nisu obavezne već služe za vježbu studenata. Zadaci na kolokvijima biti će slični zadacima zadanim za domaću zadaću.