Marko Horvat
mhorvat@math.hr
ured: A306
konzultacije: srijedom, 10-12
cv (hr)

skriveni kodovi

slajdovi iz Interpretacije programa

moja druga najgledanija prezentacija

moja najgledanija prezentacija