Matematička teorija računarstva

 

Osnovne informacije

Ovo su web stranice kolegija Matematička teorija računarstva / Računarstvo kojeg su slušali studenti četvrte godine matematike (smjerovi DIM-R i PMI).
Kolegij je dvosemestralan, a nastava se sastoji od dva sata predavanja i dva sata vježbi tjedno.


Detaljnije informacije:

Izbornik
© Matko Botinčan