Luka Grubišić

PMF-MO
Sveučilište u Zagrebu

[ Hrvatski | English ]
 
Poštanska adresa: Luka Grubišić 
PMF-MO, Sveučilište u Zagrebu 
Bijenička 30 
10000 Zagreb
Ured: PMF-MO, soba 103
Primanje stranaka: po dogovoru
E-mail adresa: luka(_tocka_)grubisic(_at_)math.hr
Tel: + 385-1-4605881
Fax: n.a.

[ PMF-MO | Sveučilište u Zagrebu ]

Zadnja promjena 10. Listopada, 2007 (Luka Grubisic)