Ovdje su poveznice za snimke predavanja profesorice Arambašić za kolegij Linearna algebra 1 i 2 za studente inženjerskog studija matematike na PMF-MO u Zagrebu

Linearna algebra 2


Linearni operatori na vektorskim prostorima

1. Uvod       2. Primjeri       3. Osnovna svojstva       
4. Prostor L(V,W) 
     5. Jezgra i slika      6. Teorem o rangu i defektu      
7.  Dualni prostor

Matrični zapis   
1. dio
     2. dio      3. dio

Svojstvene vrijednosti i svojstveni vektori
1. dio    2.dio    3. dio    4. dio     5. dio       6. dio     7. dio       8. dio

Unitarni prostori 
1. dio       2. dio       3. dio       4. dio       5. dio       6. dio        7. dio    8. dio

Linearni operatori na unitarnim prostorima
1. dio       2. dio       3. dio       4. dio   

Dijagonalizacija operatora na unitarnim prostorima 
1. dio       2. dio       3. dio