Metoda konačnih elemenata, ak. god. 2003./2004.


e-mail: jurak@math.hr


Literatura

Temeljna literatura je prva referenca, premda će predavanja biti kompilirana iz svih navedenih knjiga (i eventualno nekih drugih izvora). Studenti koji ne mogu pratiti predavanja, ispit mogu spremati prema Braessovoj knjizi.

Predavanja

Predavanja u PDF formatu, verzija od 1. 07. 2004.: Print verzija,

Linkovi na programske biblioteke


Linkovi (konačni elementi, generiranje triangulacije)


Linkovi (vizualizacija)