Homepage of Dijana Ilišević
Home Research Teaching/Nastava And more...


This part is in Croatian only.

Konzultacije:

Za konzultacije mi se obratite e-poštom.

Kolegiji koje predajem ak. god. 2019./2020.:

 1. Uvod u matematiku
 2. Elementarna geometrija
 3. Matematika 1 (geo & zoo)
 4. Matematika 2 (geo & zoo)

Skripte:

 1. Dijana Ilišević, Mea Bombardelli, Skripta iz Elementarne geometrije
 2. Dijana Ilišević, Goran Muić, Skripta iz Uvoda u matematiku

Stručni članci:

 1. D. Ilišević, P. Lešković, Elementarno određivanje ekstrema funkcije y=(a1x2+b1x+c1)/(a2x2+b2x+c2), Matematičko-fizički list LXX 4 (2019-2020), 245-252.
 2. F. M. Brückler, D. Ilišević, G. Medunić, Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij geologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Matematičko-fizički list LXV 4 (2014-2015), 285-291.
 3. M. Bombardelli, D. Ilišević, Ž. Milin Šipuš, Preddiplomski sveučilišni studij Matematika, smjer nastavnički, Matematičko-fizički list LXIII 1 (2012-2013), 65-70.
 4. D. Ilišević, D. Krivo, Funkcije u nastavi matematike - motivacijski primjeri iz geologije, Poučak 50 (2012), 40-49.
 5. D. Ilišević, M. Ojvan, O definiciji i nazivu jedne klase trapeza (ili: zašto ne jednakokračan trapez?), Matematika i škola 61 (2011), 23-25.
 6. D. Ilišević, A. Paradi, Obrat van Aubelovog teorema, Matematičko-fizički list LXI 4 (2010-2011), 219-223.
 7. D. Ilišević, M. Stoičić, Cayley-Dicksonova konstrukcija, Poučak 36 (2008), 16-29.
 8. D. Ilišević, Jedan način provjere znanja elementarne geometrije, Matematika i škola 44 (2008), 165-167.
 9. B. Harambašić, D. Ilišević, Jensenova i kvadratna funkcijska jednadžba, Matematičko-fizički list LVIII 2 (2007-2008), 88-90.
 10. M. Balagović, D. Ilišević, Učenje, poučavanje i otkrivanje geometrije kroz geometrijske konstrukcije izvedene programom dinamične geometrije, Zbornik radova / Osmi susret nastavnika matematike, Zagreb, 4.-6.srpnja 2006., HMD Zagreb 2006., 24-34.
 11. M. Bombardelli, D. Ilišević, Ž. Milin Šipuš, M. Planinić, Primjena Raschova modela na analizu razredbenih ispita, Poučak 26 (2006), 4-22.
 12. M. Bombardelli, D. Ilišević, Ž. Milin Šipuš, O jednom sustavu jednadžbi, Matematika i škola 31 (2005), 37-38.
 13. M. Bombardelli, D. Ilišević, Ž. Milin Šipuš, Osvrt na razredbeni postupak na PMF-MO, Bilten seminara iz matematike za nastavnike-mentore 14, HMD Zagreb 2005., 18-26.
 14. D. Ilišević, Finsler - Hadwigerova nejednakost i posljedice, Matematičko-fizički list 1(185) (1996), 18-22.

Kolegiji koje sam ranije predavala:

 1. Liejeva i Jordanova preslikavanja na C*-algebrama, doktorski studij (ak.god. 2009./10.)
 2. C*-algebre i primjene algebarskih metoda u analizi, doktorski studij (ak.god. 2008./09.)
 3. Matematika 3 (prof. fizike i informatike, prof. fizike i kemije, prof. fizike i tehnike s informatikom), predavanja i vježbe
 4. Matematika 4 (prof. fizike i informatike, prof. fizike i kemije, prof. fizike i tehnike s informatikom), predavanja i vježbe
 5. Operatorske algebre, predavanja i vježbe
 6. Seminar 2 - Odabrane teme iz geometrije, seminar
 7. Diferencijalna geometrija, vježbe
 8. Diferencijalne jednadžbe, vježbe
 9. Elementarna geometrija, vježbe
 10. Integral i mjera, vježbe
 11. Matematička analiza I, vježbe
 12. Matematička analiza II, vježbe
 13. Matematička analiza I za prof. fizike, vježbe
 14. Matematička analiza II za prof. fizike, vježbe
 15. Matematika I za kemičare, vježbe
 16. Programiranje (Pascal), vježbe
 17. Uvod u diferencijalnu geometriju, vježbe

Vođenje diplomskih radova:

 1. Petra Lešković, Ekstremne vrijednosti funkcija, 21.7.2020.
 2. Anita Jakše, Djeljivost cijelih brojeva, 21.7.2020.
 3. Ana Međimurec, Sličnost matrica, 27.11.2019.
 4. Marie-Claire Bešlić, Neke primjene linearne algebre u prirodnim znanostima i tehnici, 27.11.2019.
 5. Nikolina Ivanković, Hosszúova funkcijska jednadžba, 26.9.2018.
 6. Sanela Cinek, Karakterizacije unitarnih prostora, 26.9.2018.
 7. Barbara Škarjak, Cauchyjeve funkcijske jednadžbe, 19.7.2017.
 8. Melissa Filipašić, Trigonometrijske funkcijske jednadžbe, 19.7.2017.
 9. Petra Mijoč, Konstrukcije pravilnog sedamnaesterokuta, 23.2.2017.
 10. Krešimir Vučić, Neke primjene običnih diferencijalnih jednadžbi, 23.9.2016.
 11. Doris Žugaj, Približno računanje vrijednosti elementarnih funkcija, 8.7.2016.
 12. Nikola Lepen, Konstrukcije pravilnog sedmerokuta, 25.2.2016.
 13. Petra Lucia Bakotić, Osnove logike sudova, 10.7.2015.
 14. Magdalena Mikulić, Feuerbachova kružnica i Simsonov pravac, 10.7.2015.
 15. Mladen Fernežir, Konstrukcije pravilnog peterokuta, 2.4.2014.
 16. Roža Obućina, Vektorske i matrične norme, 26.9.2013.
 17. Klaudija Barukčić, Tetivni i tangencijalni četverokuti, 26.9.2013.
 18. Iva Krsnik, Cevin, Menelajev i van Aubelov teorem, 7.2.2013.
 19. Marina Vukančić, Aksiomatska izgradnja geometrije, 28.9.2011.
 20. Danka Krivo, Primjena matematike u geologiji, 12.7.2011.
 21. Ružica Lukić, Komutirajuća preslikavanja, 10.2.2011.
 22. Miro Ojvan, Definicije u nastavi geometrije, 10.2.2011.
 23. Danijela Barbir, Četiri karakteristične točke trokuta, 18.6.2010.
 24. Ana Paradi, Neki teoremi u vezi s trokutom, 14.5.2010.
 25. Ana Havliček, Kružnice, 21.10.2009.
 26. Predrag Friščić, Osnovni teorem algebre, 11.9.2009.
 27. Suzana Bosak, Površine, 3.7.2009.
 28. Marjeta Stoičić, Oktonioni, 11.12.2007.
 29. Bojana Harambašić, Kvadratni funkcionali, 12.7.2007.
 30. Ana Juroš, Rješavanje algebarskih jednadžbi, 24.4.2006.