Index Indeks
koje whose
koje ne iskri intrinsically safe
kojega se što tiče the concerned
kojekakav any
kojekako higglety-pigglety
kojeko anybody
kojekuda anywhere
kojemu which, whom
koješta all sorts of things
koještarija tosh, tripe
kojetko anybody
koji that, what, whether, which, who
koji pawner
koji bi mogao liable, likely
koji bilo any
koji boravi resident
koji brani apologetic, protective
koji brzo diže ruke quitter
koji brzo hoda spanking
koji curi oozy, pouring
koji čađavi smoky
koji čezne covetous
koji čisti purgative, purificatory
koji čuva retentive
koji će likely
koji ćuti silent
koji daje nade hopeful
koji daje zvuk sonorific
koji deluje acting
koji deprimira depressing
koji dijeli divisive
koji diskriminira discriminatory
koji djeluje acting, doing
koji dolikuje fitting
koji donosi promjene innovative
koji donosi san somniferous
koji doprinosi tributary
koji drhti tremulous
koji gmiže reptile
koji god whatsoever, whichever, whoever, whosoever
koji gospodari dominant
koji graniči arterial
koji hrabri reassuring
koji ide going
koji ide u koso diagonal
koji ima dva dijela binary
koji ima kalcij calcic
koji ima metal metalliferous
koji ima običaj wont
koji ima par binary
koji ima prednost preferable
koji ima proljev laxly
koji ima svjedodžbu certified
koji ima zabat gabled
koji imponira imposing
koji intervjuira interviewer
koji iskače outstanding
koji iz čega slijedi Illative
koji izaziva strah panicky
koji izaziva suze lachrymatory
koji iziskuje exacting
koji izjeda corrosive
koji izlazi outgoing
koji izmiče elusive
koji izolira insulating
koji izvodi razne vještine performing
koji jača tonic
koji jadikuje plaintive
koji je who'd
koji je bez riječi wordless
koji je bez težine weightless
koji je bez zakona unchartered
koji je dobiven resulting
koji je ispod underlying
koji je kao vino winy
koji je lemljiv solderable
koji je određene veličine sized
koji je pod vodom uronjen submerse
koji je posrijedi the concerned
koji je predmet ovoga Protokola subject to this Protocol
koji je prema pursuant
koji je pun poleta swinging
koji je pun zamaha swinging
koji je rezultat resulting
koji je s konačnim brojem stanja finite-state
koji je s tornjevima towered
koji je sklon samopromatranju introspective
koji je u kući indoor
koji je u nastajanju emerging
koji je u pitanju involved, the concerned
koji je u podlozi underlying
koji je u sjenci shady
koji je u skladu s pursuant
koji je u skladu s naprednim tokovima hep
koji je u susjedstvu adjacent
koji je u svezi s related
koji je vani outdoor
koji kaplje drippy
koji kemijski djeluje actinic
koji korača unazad retrogression
koji lako ispada non persistent
koji lako prima dojmove impressionable
koji leži incumbent
koji lije pouring
koji luta devious, erratic, rambling
koji melje molar
koji moli appellant
koji može imati vrijednost enforceable
koji može izdrzati nevrijeme weatherproof
koji mu drago whatever, whichever, whosoever
koji nadmašuje surpassing
koji naginje proljevu loosely
koji nagovještava suggestive
koji nagriza corrosive, mordant
koji nalaže imperative
koji nanosi uvredu injurer
koji napada offensive
koji nastupa acting
koji navodi na pogrešno mišljenje misleading
koji ne hrđa stainless
koji ne lomi zrake aclastic
koji ne obećava uspjeh unlikely
koji ne odgovara improper, unsuited
koji ne pij sober
koji ne pita unquestioning
koji ne potječe iz ugovorne stranke non-originating
koji ne pripada židovskoj rasi gentile
koji ne pristaj unbecoming
koji ne prodaje sam svoju imovinu net seller of assets
koji ne staje non stop
koji ne štedi unsparing
koji ne upija vlagu repellant
koji ne zadovoljava ugovorenu specifikaciju off spec, offspec
koji ne zasjenjuje antidazzle
koji ne zna ignorant
koji neće zakazati unfailing
koji nedostaje missing
koji nema kičme spineless
koji nema plaću unpaid
koji nema težine imponderable
koji nestaje evanescent
koji nije Mormonac gentile
koji nije odobren slobodnim pismom unchartered
koji nije sličan unlike
koji nije u skladu incompatible
koji nije usmjeren izvorištem non-source routed
koji obiluj prolific
koji objašnjava explanatory, expository, illustrative
koji objavljuje annunciator
koji obuhvata accommodating
koji odbacuje repulsive
koji odbija reflective, repulsive, reverberatory
koji odbija insekte repellant
koji odgovara adequate, compatible
koji odgovara na zahtjev responder
koji odjekuje resonant
koji odjeljuje separatory
koji odlazi outgoing
koji odražava reflex, reverberatory
koji odskače outstanding
koji odstupa recessive
koji odugovlači protractor
koji odvraća dissuasive
koji odzvanja vibrant
koji okrepljuje bracing
koji okružuje ambient
koji opaža perceptive
koji oponaša imitative, mimic
koji oscilira vibratory
koji osjeća mučninu sick
koji ostavlja dojam impressive
koji ostavlja jak dojam impressive
koji osvaja prepossessing
koji označuje specific
koji oživljava resurgent
koji pada u oči conspicuous
koji plače crying
koji plovi afloat, water-borne
koji pljušti pouring
koji podastire podnesak applicant, petitioner
koji podjaruje Inflammatory
koji podliježe čemu liable
koji podsjeća reminiscent
koji pokreće motive, propulsive
koji pomaže adjutant
koji poput Proteja poprima razne oblike protean
koji postoji samo u zamisli ideal
koji potiče sequential
koji potječe od podnositelja molbe emanating from the applicant authority
koji prašta placable
koji predstavlja representing
koji predstavljaju representing
koji predstoji impendent
koji predviđa prescient
koji premašuje in excess of, surpassing
koji prianja adherent, clinging
koji priča narrative
koji pridolazi oncoming
koji pridržava observer
koji prijanja adherent
koji prijeti imminent, impendent
koji priliježe adjacent
koji prima recipient
koji primorava obligatory
koji pritiče affluent
koji pritječe influent
koji probira fastidious
koji prodire penetrative, pervasive
koji proizlazi consequential
koji proizlazi iz resulting
koji proizlazi sam po sebi implicit
koji proklinje imprecatory
koji propušta pervious
koji proriče predictive
koji pruža podršku supportive
koji puzi reptile
koji rada mlad vivi parous
koji radi alive
koji radi krišom furtive
koji rado ispituje inquisitive
koji rado pomogne helpful
koji raste progressive, rising
koji rastužuje sorrowful
koji rastvara solvent
koji rasvjetljuje illuminative, illuminator
koji razmišlja reflective
koji razvrstava pamuk stapler
koji razvrstava vunu stapler
koji remeti disruptive
koji sadrži accommodating, comprising
koji sadrži aluminij aluminoferous
koji sadrži aluminijum aluminoferous
koji sadrži srebro argentic
koji sažalijeva repentant
koji se automatski odbija od honorara pay-as-you-earn tax
koji se bavi normizacijom involved in standardisation
koji se bliži oncoming
koji se bori militant
koji se brusi abrasive
koji se brzo pokreće fast-moving
koji se brzo vozi spanking
koji se cijepa fissile
koji se čime bavi involved
koji se da lako obeshrabriti quitter
koji se dade napuhnuti inflatable
koji se dade upravljati steerable
koji se dade usmjeriti steerable
koji se dimi smoky
koji se diže ascendent, rising
koji se grana arterial
koji se hvata prehensile
koji se ima 3 ternal
koji se ismijava teasing
koji se isplati worth while
koji se ispunjava pervasive
koji se ističe notable, outstanding
koji se kaje contrite
koji se koleba oscillatory
koji se koristi used
koji se koristi nedokazanom spoznajom heuristic
koji se lašti sleek
koji se ljušti scalable
koji se menja bez deformiranja scalable
koji se može dokazati demonstrable, traceable, verifiable
koji se može dostaviti deliverable
koji se može iskoristiti za umanjenje porezne osno deductible
koji se može isporučiti deliverable
koji se može izvršiti doable
koji se može kome pripisati imputable
koji se može napasti impugnable
koji se može održati maintainable
koji se može oponašati imitable
koji se može optužiti impeachable
koji se može ponoviti repeatable
koji se može popraviti improvable
koji se može priopćiti communicable
koji se može pronaći traceable
koji se može provesti enforceable
koji se može provjeriti certifiable
koji se može spriječiti preventable
koji se može tiskati printable
koji se može utvrditi ascertainable
koji se može uvući retractable
koji se nada hopeful
koji se nasukao aground
koji se ne cijeni tearproof
koji se ne kaje unrepentant
koji se ne može procijeniti imponderable
koji se ne osvrće reckless
koji se ne zanima za sport smug
koji se njiše swinging
koji se oblači dresser
koji se odbija deductible
koji se odnose concerning, relating
koji se odnosi concerning
koji se odnosi na regarding, related, relating to
koji se odnosi na poduzeće corporate
koji se odnosi na proširenje vena varicose
koji se odnosi na rođenje native
koji se odnosi na skrbništvo custodial
koji se okreće rotary, turning
koji se opire reluctant, unwilling
koji se oporavlja convalescent, resurgent
koji se ore arable
koji se penje uphill
koji se podrazumijeva implicit
koji se ponavlja iterative, revolving
koji se povinuj amenable
koji se povinuje amenable
koji se povlači recessive
koji se pravda apologetic
koji se preferira preferable
koji se prelijeva iridescent
koji se primjenjuje applicable
koji se primjenjuje pri izvozu applicable upon export
koji se probio self made
koji se prožima pervasive
koji se rabi used
koji se raspada putrid
koji se sijeku intersecting
koji se slavi celebrated
koji se slaže accordant
koji se sliva confluent
koji se smiješi smiling
koji se sužava tapered
koji se širi pervasive
koji se temelji na samopromatranju introspective
koji se tetura groggy
koji se tiče relating to, relevant
koji se tiče gornjeg sloja kože epidermal, epidermic
koji se tiče lica facial
koji se tiče vena varicose
koji se uzima stojeći stand-up
koji se vrpolji antsy
koji se vrti rotary
koji se zanima interested in
koji se želi desirable
koji shvaća perceptive
koji sije shining
koji siječe secant
koji skita errant
koji skraćuje abbreviatory
koji skreće devious
koji slabo pamti oblivious
koji slijedi consequent
koji služi used
koji služi za grebenanje teasing
koji spašava život life-saving
koji spava dormant, sleepy
koji spoznaje cognizant
koji sprečava prohibitive
koji sprovodi conducive
koji stalno boravi resident
koji stavlja u pogon impulsive
koji stimulira provocative
koji strči protuberant
koji strši boldly, outstanding
koji sudjeluje accessary
koji sumnja sceptical
koji sve jede omnivorous
koji svijetli diverging, illuminant
koji škodi zdravlju injurer
koji taži mitigatory
koji teče flowing, pouring
koji teži solicitous
koji teži uvis soaring
koji tinja sicken
koji tišti depressing
koji tjera impellent
koji tješi soothing
koji tlači oppressive
koji trpi od proširenja vena varicose
koji tumači expository
koji ublažuje corrective, mitigatory, soothing
koji ubrzava conducive
koji ujeda snappish
koji uključuje comprising
koji umiruje reassuring, soothing
koji upija absorbent, absorbing
koji upućuje guide
koji ushićuje lovely, ravishing
koji uspavljuje narcotic
koji utječe influent
koji uvjerava reassuring
koji uzima brojku dva kao jedinicu dyadic
koji uzrokuje nestajanje lossy
koji vibrira vibrant, vibratory
koji vjeruje u tradicije traditionalist
koji vodi conducive, in charge
koji vodi do conducive
koji vodi računa o naprednim strujanjima hep
koji vodi računa o naprednim strujanju hep
koji voli živo wordly
koji vrvi alive
koji vrvi od ljudi thick with people
koji začuđuje astonishing
koji zadivljuje astonishing
koji zadržava arrestin, arresting, deterrent, retentive
koji zakonito boravi legally resident
koji zamjenjuje makeshift
koji zanovijeta queasy
koji zaostaje slow
koji zarobljava captor
koji zaslužuje prezir despicable
koji zastarijeva obsolescent
koji zatamnjuje scotopic
koji zaudara fetid, frowzy, moldy
koji zaudara na plijesan mouldy
koji zaudara na plijesanj moldy
koji zaustavlja arrestin, arresting
koji zavodi misleading
koji zijeva yawning
koji zjapi yawning
koji zna aware
koji zna ili poznaje cognizant
koji zrači starry
koji želi solicitous
koji žudi anxious
kojim je upravljao which was administered
kojim se brusi abrasive
kojima which, who, whose
kojoj whom
kojot coyote
koka coke
koka-kola coca cola
kokarda cockade
koketa coquette, minx, vamp
koketan flirtatious
koketerija coquetry
koketirati flirt
koketni flirtatious
kokica pullet
kokodakanje cluck
kokodakati cackle
kokos coconut, coconut, hen
kokosov orah coconut
kokosova palma coco
Kokosovi otoci Cocos Islands
kokosovo mlijeko coconut milk
kokosovo ulje coconut oil
kokoš chicken, fowl, hen, poultry
kokoš nesilica laying poultry
kokošarnik roost
kokošinjac henhouse
Index Indeks