Index Indeks
vretenast spindle
vretenasto glodalo end milling cutter
vretenca dragonflies
vretence dragon-fly
vretenika nepenthe
vreteno arbor, cylinder, mandril, spindle
vreteno glodala cutter spindle
vreteno za bušenje drilling machine spi
vreti boil, seethe
vreva romp, splutter, throng, turbulence
vrganj cepe, edible bolete
vrh acme, altitude, apex, bezel, center, crest, cusp, extremity, head, height, peak, pinnacle, pitch, point, spire, summit, tip, toe, top, tree top, vertex
vrh brijega brow
vrh crkve broach
vrh pramca pail
vrh prostora slobodnogbacanja top of the key
vrh rezervara tank dome
vrh s kuglicom ballpoint
vrh sportske forme peak
vrh svijeta top of the world
vrha peak
vrhnje cream, sour cream
vrhom peak
vrhove tops
vrhovi tops
vrhovima tops
vrhovna vlast sovereignty, supremacy
vrhovni paramount, sovereign, supreme, topmost, upmost, uppermost
vrhovni gospoda overlord
Vrhovni sud Supreme Court
vrhovni svećenik pontiff
vrhovni zapovjednik commander-in-chief
vrhu peak
vrhunac acme, apex, climax, culminate, extremity, height, noontide, peak, pinnacle, pitch, summit, tip top, tiptop, top, zenith
vrhunac snage heyday
vrhunaca peaks
vrhunska top quality
vrhunske top
vrhunske tehnologije high technologies
vrhunski crack, excellent, firs-rate, high-quality, meridian, of the highest caliber, of the highest order, superior, top, top-drawer, top-flight, top-grade, top-line, top-quality
vrhunski izvođači pop-muzike top-pops
vrhunski rezultat performance
Vrhunski sportaši Top athletes
vrhunskim high-quality
vrhunsko majestic
vrhunskog top level
vrij e m e zatišja quiet time
vrije pristupa latency time
vrije zaustavljanja timeout
vrijed pamćenja memorable
vrijed spomena memorable
vrijed želuca gastric ulcer
vrijedan active, agile, busy, diligent, hardworking, precious, rich, studious, valuable, worth, worthy
vrijedan pažnje noteworthy, worth while
vrijedan prezira despicable
vrijedan truda worthwhile
vrijedan žaljenja regrettable
vrijede applicable
vrijedi valid, worth
vrijedili valid
vrijediti apply, be, count for, rate, to be valid
vrijedna notable
vrijedna stvar a collector's item
vrijedni diligent
vrijednih valuable
vrijednim valuable
vrijednosna razina buke weighted noise level
vrijednosne orijentacije value orientation
vrijednosni papir loan stock
vrijednosni papiri securities
vrijednosni papiri za koje jamči država guaranteed stock
Vrijednosni sustav prava Legal System of Values
vrijednosnica gilt
vrijednosnica vezana uz indeks index-linked security
vrijednosnice securities
vrijednosnice kojima se trguje na burzi listed securities
vrijednosnice s prihodom income security
vrijednosnih papira securities
vrijednosnim papirima securities
vrijednost alue, amount, cost, diligence, merit, price, valuation, value, virtue, weight, worth, worthiness
vrijednost ili mjesto u sredini median
vrijednost kapitala capital value
vrijednost kapitalizirane police paid-up policy value
vrijednost kljuca key value
vrijednost ključa key value
vrijednost materijala value of materials
vrijednost materijala bez podrijetla value of non-originating materials
vrijednost materijala s podrijetlom value of originating materials
vrijednost novca denomination
vrijednost od osam penija eightpence
vrijednost od tri penija threepence
vrijednost odlučivanja decision threshold
vrijednost onoga što je osigurano insured value
vrijednost po dospjeću redemption value
vrijednost police policy value
vrijednost prekida break up value
vrijednost prijenosa transfer value
vrijednost propuštanja rendering value
vrijednost trgovine value of trade
vrijednosti amount, tolerance, value, values
vrijednostima values
vrijednošću value
vrijednu significant
vrijeđanje abuse, insulting, invective, offence, offense
vrijeđati abuse, blaspheme, mortify, offend
vrijeđati se outrage, resent
vrijeme period, spell, time, timing, turn, weather, whether, while
vrijeme cvatnje time of blooming
vrijeme cvjetanja blossom, boom, effloresce
vrijeme čekanja latency, wait time, waiting time
vrijeme čekanja na preinaku transformation latency
vrijeme čekanja okvira frame latency
vrijeme čekanja u prstenu ring latency
vrijeme čuvanja active time, shelf-life
vrijeme dolaska estimated time of arrival
vrijeme dozrijevanja plodova time of harvest
vrijeme i brzina sušenja drying time and rate
vrijeme igranja time of play
vrijeme igre playing time
vrijeme ispada down time, downtime, fault time
vrijeme ispitivanja stanja uptime
vrijeme isplovljenja estimated time of sail
vrijeme isporuke delivery period
vrijeme isteka (važnosti poruke) expiry time
vrijeme između susjednih impulsa pulse repetition interval
vrijeme između uzastopnih dolazaka znaka token rotation time
vrijeme izradbejobber control job turnaround
vrijeme izvođenja execution time, run-time
vrijeme izvođenja (strojnog programa) object time
vrijeme izvršavanja run-time
vrijeme izvršenja execution time
vrijeme je lijepo the weather is fine, the weather is fine.
vrijeme je ružno the weather is bad, the weather is bad.
vrijeme kad se pije čaj tea-time
vrijeme kašnjenja delay time, lag time, time lag
vrijeme korisnika uptime
vrijeme kruženja pristupne rijeci token rotation time
vrijeme kruženja znaka token rotation time
vrijeme mirova unattended time
vrijeme na čekanju standby time
vrijeme nježnosti terms of endearment
vrijeme obavljanja posla job turnaround
vrijeme obilaska round-trip time
vrijeme obilaska prstena ring-trip time
vrijeme obrade cutting time, elapsed time, object time
vrijeme od 24 h time of day
vrijeme odgovora reply time
vrijeme odjeka reverberation time
vrijeme odlaganja isporuke (MHS) deferred delivery time
vrijeme odvajanja početaka prijenosa slot time
vrijeme odziva reply time
vrijeme odziva (udaljenog računala) round-trip time
vrijeme opušta tilting time
vrijeme ostvarenja turnaround time
vrijeme pada rail time
vrijeme po Greenwichu Greenwich mean time
vrijeme pobude pick time
vrijeme podizanja (sustava) boot time
vrijeme pohrane datoteke file retention period
vrijeme ponavljanja fundamental period
vrijeme porasta rise time
vrijeme postavljanja setup time
vrijeme potrebno za potpuno dovršenje posla turnaround time
vrijeme prekida blanking time
vrijeme preleta transit time
vrijeme preokreta turnaround time
vrijeme pretraživanja aktivne linije active scan
vrijeme prevođenja compile time
vrijeme priključenja connect time
vrijeme priključivanja transit time
vrijeme prikupljanja (podataka) slot time
vrijeme pripreme računala (npr. ucrtavanje operaci machine setup time
vrijeme pripreme stroja machine setup time
vrijeme pristup access time
vrijeme pristupa access time
vrijeme pristupa računalu computer access time
vrijeme produženja odašiljanja jam time
vrijeme prolaza transit time
vrijeme propagacije propagation time
vrijeme punjenja (memorije) boot time
vrijeme računanja computing time
vrijeme rata wartime
vrijeme razgovora talktime
vrijeme reakcije reaction time
vrijeme registriranja (prometa) recording time
vrijeme ručka lunchtime, mealtime
vrijeme smanjenja dozvoljene brzine prijenosa ACR decrease time factor
vrijeme spajanja connect time
vrijeme stajanja downtime
vrijeme širenja propagation time
vrijeme takta clock time
vrijeme trajanja radnoga odnosa period of employment
vrijeme trudnoće gestation
vrijeme ubijanja time to kill
vrijeme ubrzanja acceleration time
vrijeme uspostavljanja (veze) set up time
vrijeme uspostavljanja veze call set-up time
vrijeme utrošeno na krcanje/iskrcavanje preko ugov demurrage
vrijeme uvođenje pretplate subscription setup time
vrijeme važeće registracije registration lifetime
vrijeme večere suppertime
vrijeme vezanja setting time, setting times
vrijeme vožnje driving period
vrijeme za spavanje bedtime
vrijeme za zastupnička pitanja question time
vrijeme za... delay...
vrijeme zadrža turnaround time
vrijeme zadržavanja veze holding time
vrijeme zastoja downtime
vrijeme zatamnjenja blanking interval, blanking time
vrijeme zauzetosti kanala holding time
vrijeme života (paketa u mreži) lifetime
vrijesak common heather, heather, ling
vrijući ebullient
vrisak scream, screech, shriek, yell
vrisnula screamed
vrisnuti cry, scream, screech, shriek
vrišt common heather, ling
vrištati scream, shriek, shrill, squall, yell
vrištav screechy, shrill
vriti ferment
vrjeme ulaska u dok dockage period
vrlet cliff
vrletan abrupt, boldly, precipitous
vrlina goodness, merit, purity, virtue
vrline perfection, virtues
vrlo particularly, precious, quite, right, very
vrlo brzi ultrarapid
vrlo brzi prijevoz high-speed transport
vrlo brzo double-quick, prestissimo
vrlo dobar ripping
vrlo dobro most well
vrlo eksplozivno volatility
vrlo lijep purple, splendid
vrlo loš unspeakable
vrlo mnogo quite
vrlo mršav raw boned
vrlo naporan herculean
vrlo niska frekvencija very low frequency
vrlo osjetljiv punctilious
vrlo radišna osoba prodigious worker
vrlo sigurno ulaganje gilt-edged
vrlo snažan herculean
vrlo sporo mijenjanje faze digitalnog signala (na wander
vrlo sretan felicitous
vrlo star ancient, superannuated
vrlo tanka crta hairline
vrlo tanki potez hairline
vrlo velika robna kuća hypermarket
vrlo veliki gigantic
vrlo veliki diskont deep discount
vrlo veliki popust deep discount
vrlo visoko sky high
vrludati roam
vrpca band, bow, fillet, ribbon, streamer, string, tape
vrpca na gornjem rubu hlača headband
vrpca oko glave headband
vrpca za stezanje otvora vreće drawstring
vrpca za stezanje šava drawstring
vrpca zakrivljena prema gore curved up ribbon
vrpoljiti fidget
vrpoljiti se fidget, shuffle, squirm
vrsno compentently
vrsnoća quality
vrsta art, assortment, brand, breed, catregory, class, file, form, kind, mode, rank, row, sort, sorts, type, types, variety
vrsta (satelitskog) primopredajnika transponder type
vrsta (život ) kind
vrsta adrese type of address
vrsta akcije type of mission
vrsta antene saxtron
vrsta automata tommy gun
vrsta bakalara haddock
vrsta barometra aneroid
vrsta bije vina sherry
vrsta bitovno usmjerenog protokola high-level data link control
vrsta broja type of number
vrsta cica chintz
vrsta čajnog peciva muffin
vrsta čamca yawl
vrsta delfina grampus
vrsta dizanja type of set
vrsta djeteline lotus
vrsta Ethernet mreže IQBaseT
vrsta galeba blackhead, hooded gull
vrsta graha kidney bean
vrsta hijene aard-wolf
vrsta igre loptom fives
vrsta igre s loptom cricket
vrsta imovine asset class
vrsta ISDN T1 link
vrsta ispravljača anatron
vrsta jaguara ounce
vrsta jakog piva nog
vrsta jedrenjaka bark
vrsta jezika baze podataka Informix
vrsta južnog voća grapefruit
vrsta kaputa sack
vrsta kodiranja govora u GSM sustavima regular pulse excitation (RPE) algorithm
vrsta kola brougham
vrsta kolača shortbread, turn over
vrsta konja pony
vrsta korisničkog opterećenja payload type
vrsta krtice coon
vrsta limuna lime
vrsta linijskog koda high density bipolar 3 code
vrsta malog konja pony
vrsta manjeg klokana wallaby
vrsta materija polka dot
vrsta nestandardnog adresiranja inline addressing
vrsta novca guinea
vrsta objekta type of object
vrsta odzivnog (nadzornog) okvira HDLC protokola receive not ready, receive ready
vrsta osiguranja class of business
vrsta pelikana booby
vrsta pisanja type font
vrsta pisma typestyle
vrsta piva ale, lager
vrsta platna diaper
vrsta podataka koje definira korisnik user-defined data types
vrsta poduzeća type of business
vrsta posla ili djelatnosti type of work or trade
vrsta prepelice partridge
vrsta programskog jezika clipper
vrsta programskog jezika za pisaće PostScript
vrsta protokola za prijenos datoteka VMODEM, XMODEM, ZMODEM
vrsta psa dane, pug
vrsta ptice iz Novog Zelanda koja ne leti kiwi
vrsta pudinga roly poly
vrsta restorana drugstore
vrsta resursa resource type
vrsta revolvera six shooter
vrsta salate lettuce
vrsta samostalne škole college
vrsta samta plush
vrsta signalizacije ear & mouth, foreign exchange office
vrsta signalizacije pridružene govornom signalu speech digit signaling
vrsta slatkiša lollipop, lollipops
vrsta službe rating
vrsta sosa ketchup
vrsta svile moire, shantung, tabby
vrsta štampača wheel printer
vrsta tipografskog pisma italics
vrsta tkanine denim
vrsta tona timbre
vrsta transpondera transponder type
vrsta tuljana sea lion
vrsta usluge type of service
vrsta usluge (IP protokola) type of service
vrsta vina hock
vrsta višekorisničkoga operacijskog sustava UNIX (unix)
vrsta višestrukog pristupa multiaccess type
vrsta zadatka type of mission
vrsta zanimanja occupational status
vrsta zapadnoindijske crvene ribe squirrel
vrsta zemljišnoga zakupa type of tenure
vrsta zvjezdaste mrežne topologije active star
vrstama kinds, types
vrste forms, species, type, types
vrste domaćini hosts
vrste informacijskih mreža categories of information networks
vrste podataka u sustavu system data types
vrste priopćajnih mreža categories of information networks
vrste riječi part of speech
vrste roda Streptomyces Streptomyces species
vrste s dugim repom longer-tailed classes
vrsti mode
vrsti se move about
Index Indeks