Index Indeks
svizac marmot
svjećica plug, spark-plug
svjedoci witnesses
svjedočanstva record
svjedočanstvo certificate, testimony
svjedoče testimony
svjedočenje evidence, testimony
svjedočiti depose, evidence, give evidence, purport, testify, testimony, vouch, witness
svjedoći evidenced
svjedodžba certificate, school report, testimonial, vouch
svjedodžba o podrijetlu certificate of origin
svjedodžba o prekrcanom teretu transhipment certificate
svjedodžbe certificates
svjedok bystander, deponent, onlooker, spectator, voucher, witness
svjedok dužnik witness - debtor
svjedok dvoboja second
svjedok-pravno deponent
svjesni aware
svjesno advisedly, consciously, wittingly
svjesno ometati sabotage
svjesnost awareness
svjestan awake, aware, conscious, deliberate, sensible
svjestan cilja purposeful
svjetiljka lamp, lantern, light, lighter
svjetina crowd, mob, multitude, populace, public, ruck
svjetionik beacon, lighthouse, sealight, warning light mark
svjetla kazališnih reflektora limelights
svjetla za parkiranje dimmer
svjetlarnik skylight
svjetlati polish
svjetleća luminance
svjetleća dioda light emitting diode
svjetleća reklama illuminated advertising
svjetleće lighted
svjetleće pero light pen
svjetleću lighted
svjetlina brilliancy
svjetlo lamp, light
svjetlo osvjetljuje light shines on
svjetlo vod fiber, light pipe, optical fiber
svjetlo vod n o vlakno fiber
svjetlo vod n o zaključenje optical line termination
svjetlo vodne komunikacije lightwave communications
svjetlo vodni obnavljač signala fiber optic repeater
svjetlo vodni sustav lightwave system
svjetlocrven cardinal
svjetlom light
svjetlomjer photometer
svjetlosna komunikacija light communication
svjetlosna osjetljivost photosensitive rutty
svjetlosna staza light path
svjetlosne komunikacije fiber optic communications
svjetlosni light, luminous
svjetlosni detektor photodetector
svjetlosni emiter light emitter
svjetlosni impuls splash
svjetlosni izvor light source
svjetlosni izvor sa žarnom niti incandescent light source
svjetlosni luk arc
svjetlosni odašiljač light emitter
svjetlosni snop beam, unblanked beam
svjetlosni zrak beam
svjetlosno light
svjetlost brightness, light, shine
svjetlost dana daylight
svjetlošću inducirane pretvorbe light-induced transformation
svjetlovod fiber-optic, optical fiber
svjetlovod n o vlakno fiber optic fiber
svjetlovodna laserska dioda fiber optic laser diode
svjetlovodna mreža fiber optic network
svjetlovodna optika fiber optics
svjetlovodna petlja fiber in the loop
svjetlovodni fiber-optic
svjetlovodni detektor fiber optic detector
svjetlovodni govorni i video prijenosni sustav fiber optic voice video transmission
svjetlovodni izvor svjetla fiber optic light source
svjetlovodni kabel fiber optic cable
svjetlovodni modem fiber optic modem
svjetlovodni osvjetljivač fiber optic illuminator
svjetlovodni prigušnik fiber optic attenuator
svjetlovodni primopredajnik fiber optic receiver/transmitter
svjetlovodni repetitor fiber optic repeater
svjetlovodno vlakno do x fiber to the x
svjetlucanje burst, glimmer, peep, scintillation, shimmer, spark, twinkle, winking
svjetlucati blink, flicker, scintillate, shimmer, twinkle
svjetlucati se glimmer, glitter, sparkie, twinkle
svjetlucav glittering, lambent, shimmery
SVJETONAZOR POINT OF VIEW, world view
svjetovan profane, wordly
svjetovi worlds
svjetovima worlds
svjetovna država secular State
svjetovna glazba secular music
svjetovni secular
svjetovni prostor secular space
svjetovno školstvo secular education
svjetovnjak laymen
Svjetska banka World Bank
Svjetska carinska organizacija World Customs Organization
svjetska dječja književnost world children's literature
svjetska ekonomija world economy
svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo WIPO
svjetska potrošnja world consumption
svjetska proizvodnja world production
svjetska sila world power
Svjetska trgovinska organizacija World Trade Organization
Svjetska turistička organizacija World Tourism Organization
svjetska zaliha world stock
svjetske glazbe world music
svjetski cosmopolitan, global, globally, mundane, world, worldly, world's, world-wide
svjetski pozna world wide
svjetski prvak world champion
svjetski rat world war
svjetski rekord world record
Svjetski sustav za sigurnost pomorskog prometa Global Maritime Distress and Safety
svjetski sustavi pokretnih telekomunikacija universal mobile telecommunications
svjetskih global
svjetsko world's
svjetsko prvenstvo world championship
svjetsko tržište market share, world market
svjetskog worldwide
svjetskog glasa world famous
svjetsku world's, worldwide
svjež breezy, brisk, clean, crisp, fresh, gorgeous, green, maiden, recent, youthful
svjež otvoriti inaugurate
svježa fresh
svježa riba fresh fish
svježa voda fresh water
svježe fresh, freshly, new laid
svježe meso fresh meat
svježe povrće fresh vegetable
svježe voće fresh fruit
svježi proizvod fresh product
svježi sir fresh cheese, green cheese
svježina animation, fresh, freshness
svlačenje divestiture, divestment, undressing
svlačionica dressing room, locker room
svlačiti undress, unrobe
svladan defeated
svladani defeated
svladati conquer, overcome, repress
svlak shed
svod arch, bow, dome, span, vault, vaulting
svod stopala instep
svodovi vaulting, vaults
svog their
svoj her, his, his own, its, own, respective
svoja dab, its, my
svoje his, his own, its, our, their
svoje "ja" selves
svojeg his
svojeglav arbitrary, cussed, obstinate
svojeglavost obstinacy
svojemu their
svojeručni potpis autograph
svojevoljan nasty, opinionated, wilful
svojevrsno a kind of
svojih its, their
svojim his, its, their
svojim snagama unaided
svojina property
Svojom kvalitetom Owing to their quality
svojstava characteristics, properties
svojstva attributes, characteristics, modeling, properties, Property
svojstva graničnog područja properties of interface
svojstva međusloja interphase properties
svojstva međusobnog rada transaction capabilities
svojstva površina surface properties
svojstva slitina alloy properties
svojstven appropriate, attributive, characteristic, especial, generic, inherent, intrinsic, peculiar, specific
svojstven nekom narječju idiomatic
svojstvena pogreška inherent error
svojstvena vrijednost characteristic value, eigenvalue, eigenvalue (eigen value)
svojstvene vrijednosti eigenvalues
svojstveni vektor eigen vector, eigenvector
svojstveno inherently
svojstvenost particularity
svojstvima characteristics, properties
svojstvo ability, attribute, characteristic, feature, property, qualification, role, virtue
svojstvo kemijskog djelovanja ultraljubičastih zra actinism
svojstvo nedostatka pamćenja memoryless property
svojstvo odbijanja reflectivity
svojstvo opažanja boja svjetla određene valne dulj hue
svojstvo prelamanja refractivity
svojstvo prijenosa u oba smjera symmetry
svojstvo priopćajnog sustava u kojem se informacij wireless
svojstvo tečenja duromera melt volume index mvi
svojstvo trajnosti permanency
svojstvo uključi-i-pokreni plug and play capability
svom snagom naprijed full ahead
svom snagom natrag full astern
svornjak bolt
svota amount, sum
svota osiguranja sum insured
svota pod rizikom death strain at risk
svotno osiguranje fixed sum insurance
svrab itch, itching, prickle, scab, scratch
svraka magpie, pie
svratište inn
svratiti call, come, to come around
svrbež itch
svrbjeti itch
svrdlo auger, bit, bore, broach, drill, gimlet, wimble
svrgnuće dethronement, overturn
svrgnuti depose, removable
svrgnuti s vlasti dethrone
svrh above
svrha aim, destination, end, function, goal, intent, intention, magpie, object, objective, point, purpose, sake, scope
svrhe purposes
svrsishodan rational, relevant
svrsishodnost expediency
svrstan classified, sorted
svrstani classified
svrstati align, allign, arrange, assort, classify, sort
svrstati se align, line up
svrstavaju classifies
svrstavanje alignment, arrangement, assortment, collocation
svrstavanje izvora classification authority
svrstavati classify
svršavanje accomplishment
svršavanje u slikama cumshots
svršen finished
svršen čin fait
svršeno off
svršetak arrears, close, end, end play, ending, endly, finish, full time, termination, terminus
svršiti accomplish, complete, end, endly, finish, perfect, terminate, wind up
svući divest, skin, unclothe
svući odijelo divest
svući se strip, undress
svuda all-round, anywhere, everywhere
svuda prisutan omnipresent, ubiquitous
svuda unaokolo all around
svugdje all over, always, anywhere, everywhere, overall
swamp močvara
SWATH brodovi SWATH ships
šablona cliché, edit word, gauge, habitual pattern, pattern, routine, stationery, stereotype, template, templet
šablonski formulary
šafran saffron
šah chess
šah kralju check
šah mat checkmate
šahirano checky, chequy
šah-mat checkmate
šahovnica checky, chequy
šahovski klub chess club
šaht coal pit
šahta coal pit
šajka whiff
šaka fist, hand, palm
šaka (stisnuta) fist
šakal jackal
šakanje mill, pugilism
šakati se spar
šal muffler, neckerchief, neckpiece, scarf, shawl, wrap
šala banter, comedy, drollery, farce, frolic, fun, game, humour, jest, joke, play, quirk, quiz, raillery, rig, sport, travesty, waggery
šale mischief
šalica cup
šalim se I'm joking
šaliti se jest, joke, monkey, quiz
šalter counter, ticket-office, window
šalu na stranu joking apart
Šalje From
šaljiv comic, facetious, funny, gay, humorous, jocose, jocular, playful, pleasant, puckish, quizzical, roguish, waggish, witty
šaljiva zagonetka conundrum
šaljivac wag
šaljivčina clown, jester, punster
šaljivdžija mischief, quiz, rogue
šaljive novine comics
Index Indeks