Index Indeks
blemish defekt tona, defektno mjesto, kvariti, mrlja, nagraditi, porok, povrijediti, ruženje, sram
blench bijeliti, izblijediti, kloniti se, odustati od
blend izmiješati, miješati, mješavina, pomiješati, pomiješati se, smjesa, u spoju
blended miješan, pomiješan
blender miješalica
blending miješanje, stopljen
blends mješavine
bless blagosloviti, osvetiti, proklinjati, usrećiti
blessed blagoslovljen, blažena, blaženi, blaženog
blessing blagoslov
blessings blagostanje
BLEU BLEU
blew duhati
blew his mind iznenadio, šokirao, zaprepastio
blight bolest biljaka, kvariti, lisna uš, štetiti
blind na slijepo, prijevara, slijep, slijepih, zastor, zavjesa
blind copy recipient primatelj preslike za slijepe
blind copy recipient indication znak primatelja preslike za slijepe
blind equalization izjednačivanje naslijepo, slijepa ekvalizacija
blind recipient handling postupanje prema slijepom primatelju (poruka)
blind signature prikriveni potpis, slijepi potpis
blindfold vezanih očiju
blindfolded zavezan
blinding zagušenje filtra, zagušenje sita
blindness sljepilo, sljepoća
blink bljeskanje svjetlosnog signala, migati, svjetlucati, treptati, žmigati, žmiriti, žmirkati
blinker bljeskalica, signalna lampa
blinker relay relej za bljeskalicu, relej za bljeskanje
blinkers naočnjaci
blinking migajući, trepćući, žmigajući, žmirkav
blip jeka, oznaka
bliss blaženstvo, ushićenje
blissful blažen
blissfully blaženo
blister antenski poklopac, čir, mjehur, plik, prištić, žulj
blister (hull) blister
blister-copper blister-bakar
blistering bubrenje, stvaranje mjehura
blithe pun života, veseo
blizzard mećava, snježna mećava, snježna oluja, vijavica
bloat nabreknuti, nadimati
bloated nadmen, nadut, otečen, podnaduo
blob grudica, kap, nula (kriket)
bloced blok
block blok, blok kuća, blokirati, brvno, čvor, dijeliti na blokove, dijeljenje na blokove, grupa kuća, klada, klišej, politički blok, skupina, spriječiti, začepiti, zakrčiti, zastoj, zatvoriti, zaustaviti
block address adresni blok, blok-adresa, blok-naslov
block arc bločni luk
block chaining ulančavanje blokova
block check provjera bloka, provjeravanje bloka
block check character znak za provjeru bloka
block check sequence slijed za provjeru bloka
block cipher blok šifra
block cipher-based hash function funkcija rašifriranja temeljena na blok-šifri
block code blokovni kod, kod blokova
block count broj blokova, količina blokova
block design blok dizajn, blokovni nacrt
block diagram blok dijagram, blok shema, dijagram toka
block encryption šifriranje blok po blok
block identifier identifikator bloka, označivač bloka
block interleaving prepletanje blokova, umetanje blokova
block letters velikim pisanim slovima
block loading unošenje bloka
block marker označivač bloka
block of buildings stambena zgrada
block of flats blok stanova, novogradnja
block out blokirati
block paleoslides blokovska paleoklizišta
block parity control provjera parnosti bloka
block protect zaštita bloka
block scheme blok shema, blokovski dijagram
block separator rastavnik blokova, razdjelnik blokova
block splitting cijepanje bloka
block up zakrčiti, zatvoriti
block valve zaporni ventil
blockade blokada, blokiranje, blokirati, opsijedati
blockage blokada, blokiranje
block-copolymers blok-koplimeri
blocked blokiran
blocked calls blokirani pozivi, spriječeni pozivi
blocked calls cleared spriječeni pozivi izbrisani
blocked calls held spriječeni pozi vi za držan i
blocker bloker
blocker assistant pomoćni bloker
blockers' covering pokrivanje blokera
blockhead balvan, bedak, glupak, greda
blockhouse čardak
blocking blokirajući, blokiranje, onemogućiti, sprečavanje, zaprečni, zaustavljanje
blocking acknowledgement signal signal potvrde blokiranja (kruga)
blocking factors blokadni čimbenici
blocking fault greška u bloku
blocking out blokiranje igrača
blocking probability vjerojatnost blokiranja, vjerojatnost blokiranjablocking ratio
blocking signal signal blokiranja
blocking switching exchange centrala (telefonska) s blokiranjem
blocking system sustav s blokiranjem
blocking tactics taktika blokiranja
blocks blokova, blokovima, kocke, sekcija
Blocks paleoslides Blokovska paleoklizišta
blockshot blokada šuta
blog blog
bloke momak
bloked čovjek
bloking of cold air blokiranje hladnog zraka
blond plav, plava, plavokos, plavokos čovjek, plavokosa žena, plavuša
blonde plavokos, plavokosa
blood ćud, krv, krvni, krvnih, srodnost
blood cell autoantibodies autoprotutijela na krvne stanice
blood circulation krvotok
blood disease krvna bolest
blood flow brzina
blood mRNA dana krvni mRNA biljezi
blood pressure krvni tlak, krvnog tlaka
blood pudding krvavica
Blood serum Krvni serum
blood sugar šećer u krvi
blood transfusion transfuzija krvi
blood vessel krvne žile
blood vessels krvne žile
blood-brain barrier krvno-moždano-tumorska barijera
blood-brother brat po krvi
bloodhound agent, detektiv, lovački pas, pas tragač, psa tragača
bloodless beskrvan, bezvoljan, blijed
bloodpoisoning otrovanje krvi
blood-pudding krvavica
bloodshed krvoproliće
bloodthirsty krvoločan
bloody crven, krvav
bloom cvasti, cvat, cvijet, cvjetati, procvasti, procvat, procvjetati
bloomer gruba greška
blooming blještavost, cvjetanje, procvat
blooper prijemnik za ometanje
blossom cvasti, cvat, cvijet, cvijet voćke, cvjetati, procvat, procvjetati, rascvjetati se, vrijeme cvjetanja
blossoms cvjetovi
blot mrlja, mrlja mastila, okaljati, osušiti, upiti, uprljati
blotch čir, mrlja
bloting paper upijajući papir
blotter upijajući papir
blotting bloting
blotting paper upijajući papir
blotting-paper bugačica, upijač
blouse bluza, radna bluza
blow duhati, hitac, hvalisanje, nesreća, odsvirati, pregorjeti, propuhivanje, puhanje, puhati, udar, udarac, ugasiti
blow away otpuhati
blow full završno puhanje
blow into upuhivati
blow nose ušmrkati
blow out ispuhati
blow pipe cijev za ispuhivanje
blow the final whistle odsvirati kraj utakmice
blow up bacati u zrak, dići u zrak, eksplodirati, napuhati
blow up doll lutka na napuhavanje
blowball maslačak
blower kompresor, puhalica, puhaljka, topioničar, trubač, ventilator
blowgun raspršivač
Blowholes indeks naplinjenosti
blowing pregorijevanje, puhanje, puhati, puše, topljenje
blowing engine puhalica, puhaljka
blown duhati, ispuhan, ispušni, otpuhan, pregorio, pregorjeli
blown fuse pregorjeli osigurač
blown glass puhano staklo
blow-off ispuhati, ispuhavanje, ispuhivanje, ispusni, ispušni, otpuhati
blow-off cock ispušna slavina
blow-off valve ispušni ventil
blowout gašenje, propuhivanje
blowpipe cijev za ispuhivanje, pištaljka
blows puše
blub cmizdriti, plakati
blubber jecati, meduza, nabubren, otekao, plač, plakati, riblje ulje, ridanje, ridati
bludgeon batina, batinati, toljaga
blue azuran, ključ, modar, modro, plav, plavetan, plavetnilo, plavi, plavo, plavoj, plavom, sjetan, tužan
blue beard Modrobradi
blue blood plava krv
blue card plava karta
blue channel kanal obradbe ili prijenosa plave boje
blue cheese sir plavi
blue chip company poduzeće najvišeg stupnja financijske stabilnosti
blue collar manuelan
blue rock thrush drozd modrulj
blue tit plava sjenica, plavić
blue whale plaveni kit
bluebell divlji zumbul, zvončić
blueberry borovnica
blue-collar worker proizvodni radnik
blue-eyed plavook
blueness modrina, plavetnilo
blueprint bijela slika na modroj pozadini, modra kopija, nacrt, plan, planirati, program, projekt, projektirati
blueprints crteži
blues blues
bluethroat modrovoljka
bluetooth bluetooth tehnologija
bluetooth enabled products proizvodi temeljeni na bluetooth tehnologiji
bluetooth headset bluetooth naglavna mikrotelefonska kombinacija, naglavna mikrotelefonska kombinacija
blue-veined cheese sir s plijesni
bluff blef, blefirati, litica, obmanuti, odrješit, opsjeniti, prijevara, strma obala, varka
bluffer varalica
bluish modar, modrikast, plavičast, plavkast, pomodrio
blunder greška, griješiti, gruba omaška, kiks, kikser, prevariti se, zabluda
blunder away proigrati
blunder out izvaliti
blunderer nespretnjaković
blunt bezobziran, glup, neotesan, netaktičan, oslabiti, otupiti, otupjeti, otupljen, prost, tup, tupiti, uvredljivo iskren
blunt end of an axe ušica
blunting of the sanding belt zatupljenost brusne trake
bluntly grubo, neosjetljivo, tupo
bluntness tupost
blur mrlja, nejasna slika, sramota, zamagliti, zamagliti se, zamagljenost, zamrljanost, zamrljati, zamutiti, zarumeniti (se)
blur filter filtar za zamagljenje
blurred mutan, nejasan, zacrvenjen, zamagljen, zbunjen
blurred image nerazgovjetna slika, zamagljena slika
blurt izbrbljati, izvaliti
blush pocrveniti, pocrvenjeti, pocrvenjeti u licu
blusher rumenilo za obraze
blushing crven od stida, crvenilo, crvenilo od stida
bluster buka, prazne priče, samohvala, zavijanje bure
blustering naprasit
blutness direktnost, neosjetljivost
B-lymphocytes limfociti B
blyth's reed warbler trstenjak potočar
BMP file format format datoteke BMP
BNC connector BNC konektor
BN-specification BN-specifikacija
B-NT2 širokopojasni mrežni završetak
boa boa, udav
boar divlja svinja, divlji vepar, svinja, vepar
board daska, hrana, kartica, kolegij, komisija, komutacijski stol, korice knjige, odbor, ograditi, ploča, ploči, radni sto, radni stol, radno mjesto, shema, tabla, tiskana ploča, ukrcati, ukrcati se, uprava, upravni organ, vijeće
board (wooden) drvena ploča
board of control direkcija
board of directors direktorij, poslovni odbor, uprava, upravni odbor
board of managers uprava, Upravom
board up ukrcati
boarder abonent
boarding daščana oplata
boarding ground pozicija ukrcaja pilota
boarding house pansion
boarding point točka ukrcaja pilota
boarding school škola s učeničkim domom, škola-internat
boarding ship kontrolni brod
boarding-school škola-internat
boarding-ship kontrolni brod
boards daske, štapovi
Index Indeks