Index Indeks
wooer udvarač
wool vuna
wool-Croatia domaća vuna
woolen vunen
wool-fibres vunena vlakna
woollen vunen
woollen fabric vunena tkanina
woollen yarn vunena pređa
woolly čupav (tkanina), dlakav, toplo rublje
worchester worčester
word geslo, govor, grupa simbola, iskazati, izraz, izreka, kod, kodna grupa, reći, riječ
word balloon balončić s riječima
word formation tvorba, tvorba riječi
word group grupa riječi
word mark oznaka riječi
word processing obrada riječi
word processor obradnik teksta, računalna programska oprema za stvaranje, uređivanje i formatirani e teksta
word recognition prepoznavanje rijeci
word size dužina riječi
word synchronization sinkronizacija rijeci
word time takt riječi
wording formulacija, formuliranje, izražavanje, način izražavanja, tekst
wordless koji je bez riječi
wordly koji voli živo, svjetovan, zemaljski
word-play igra riječi
words riječi
wordsquare križaljka
wordwrap omatanje riječi
wore nosila, nosilo, nosio
worhlessIy nevrijedan
work djela, djelo, djelovanje, djeluje, funkcionirati, mehanizam, obraditi, poradi, posao, poslovati, Rad, raditi, radni, radni dio stroja, radom, radu
work (opus) opus
work area radno područje
work at hand posao koji obavljate
work classification klasifikacija djelatnosti
work code zakonik o radu
work conditions radni uvjeti
work contract ugovor o radu
work force radna snaga
work hard marljivo raditi
work hardening hladna obrada
work in process poluproizvod
work in shifts rad u smjenama
work loose postati labav, raširiti se
work market tržište rada
Work meanings Značenje rada
work of art umjetničko djelo, umjetnina
work on djelovati na, imati povjerenja, imati utjecaja, truditi se oko
work operations radne operacije, radnih operacija
work order narudžba
work out funkcionirati, osmišljati, ostvariti, razraditi, razriješiti
work permit radna dozvola
work plane pomoćna ploha
work productivity radna produktivnost
work schedule raspored rada
work study analiza radnoga procesa
work together surađivati, surađujemo, surađuju
work track radna staza
work upon razrađivati
workability obradivost
workable izvodljiv, obradiv
workaround izbjegavanje, obilaženje
workbench radni sto
workbook radna knjiga
work-box alatno sanduče, sandučić za alat
workday radni dan
worked djelovao, djeluje
worked up na granici
worker radnica, radnik
worker consultation savjetovanje s radnicima
worker information obavješćivanje radnika
worker participation sudjelovanje radnika
worker with disabilities radnik s invaliditetom
workers radni slojevi, radnici, radnicima, radničkom, radnika, težaci, zaposlenici, zaposlenika
Workers International Radnička internacionala
workers movement radnički pokret
workers' movement radnički pokret
workers' representation zastupanje radnika
workers' stock ownership dioničarstvo zaposlenih
workforce radne snage, ukupno zaposlenih
workforce management upravljanje radnom snagom
workgroup radna grupa
workhouse radionica, sirotinjski dom, sirotište, ubožnica
working djelovanje, djelovati, obrada, pogon, prerađivanje, proces, rad, rada, radi, radilište, radio, radni, radnu
working against time užurbano
working area radno područje
working capital obrtni kapital, radni kapital
working class radnička klasa
Working Community of the Alps-Adria Regions Radna zajednica Alpe-Jadran
Working Community of the Danube Countries Radna zajednica podunavskih zemalja
working conditions radni uvjeti
working cycle radni ciklus
working day radni dan
working efficiency EFIKASNOST RADA
working environment radno okruženje
working group (workgroup) radna grupa, radna skupina
working hours radno vrijeme
working layer cover radni layer pokrića
working life radni vijek
working or processing obrada ili prerada
working or processing required potrebna obrada ili prerada
working overtime užurbano
working people radni ljudi, radnici
working population radnička populacija, radno aktivno stanovništvo
working population engaged in agriculture radno stanovništvo u poljoprivredi
working range dopušteno područje, radno područje
working storage međumemorija, radna memorija
working stresses eksploatacijska naprezanja
working stroke radni hod, radni takt
working time radno vrijeme
working values radne vrijednosti
working-day radni dan
workload dnevni učinak, radno opterećenje
workman manualni radnik, radnik
workmanlike dobro urađen, majstorski, stručan
workmanship majstorstvo, stručnost, umijeće, umješnost, vještina, znanje
workout praksa, uvježbavanje, vježbanje
workpeople radništvo
workplace radilište, radna mjesta, radno mjesto
work-room radna soba
works djela, djelima, fabrika, rade, radi, radovi
works - associations Djelo - udruženje
works contract ugovor o izvođenju javnih radova
works council radničko vijeće
works manager poslovođa
works of art umjetnička djela
works of Croatian authors djela hrvatskih pisaca
worksheet radni list
worksheet cell ćelija radnog lista
workshop radionica, radionici
workshop ship brod radionica
workshops radionica, radionicama, radionice
work-site gradilište
workspace radni prostor
workstation radna postaja, radna stanica
workstation function funkcija radne stanice
worktable radni sto
workup obrada
work-worn iscrpljen
world avet, svemir, svijet, svijeta, svijetom, svijetu, svjetski, zemlja, život
world children's literature svjetska dječja književnost
world administrative radio conference međunarodna organizacija za dodjelu frekvencija
World Bank Svjetska banka
world champion svjetski prvak
world championship svjetsko prvenstvo
world consumption svjetska potrošnja
World Customs Organization Svjetska carinska organizacija
world economy svjetska ekonomija
world famous poznat u svijetu, svjetskog glasa
world market svjetsko tržište
world market price cijena na svjetskom tržištu
world music svjetske glazbe
world population stanovništvo svijeta
world power svjetska sila
world production svjetska proizvodnja
world record svjetski rekord
world stock svjetska zaliha
World Tourism Organization Svjetska turistička organizacija
World Trade Organization Svjetska trgovinska organizacija
world view svjetonazor
world war svjetski rat
World War II Drugi svjetski rat, drugog svjetskog rata
world weary sit života
world wide svjetski pozna, širom svijeta
world wide web globalni informacijski sustav temeljen na hipertek, internet stranice, World Wide Web
world wide web (world-wide web) globalna informacijska usluga za pristup podatcima, splet svjetskih mreža
worldly svjetski, zemaljski
worlds svjetovi, svjetovima
world's svjetski, svjetsko, svjetsku
worldwide svjetskog, svjetsku, širom svijeta
world-wide globalni, svjetski
worm crv, glista, gmizati, program koji se preslikava putem mreže i uzrokuje, puž
worm eaten od crva pojeden
worm gear pužasti par, pužni prijenosnik, zupčanik
worm wheel pužni točak
worms crva, crvi, glistama
worn iscrpljen, izlizan, nosio, nošen, nošeno, pohaban
worn away izlizan, pohaban
worn out iscrpljen, izlizan, iznošen
worried brižan, zabrinut
worry briga, brinuti, brinuti o, brinuti se, ljutiti, mučiti, muka, uzbuđivati, zabrinut, zabrinutost, zabrinjavati se
worse bolesniji, gore, gori, jadniji, lošiji, zao
worship obožavanje, obožavati, zasluga
worshippers vjernici, vjernike
worst najgore, najgori, najlošiji, pobijediti, zao
wort mlado nehmeljivo pivo, trava
worth cijena, dostojan, vrijedan, vrijedi, vrijednost, zaslužan
worth while koji se isplati, vrijedan pažnje
worthiness vrijednost
worthless bez vrijednosti, beznačajan, bezvrijedan, nedostojan, nekoristan, rđav
worthwhile vrijedan truda
worthy čestit, dostojan, vrijedan, zaslužan, zaslužuje
wotcher zdravo!, živo!
would bi, biste, će, hoćeš, htjeti
would be bi bile, bi bilo, bi se, nadri-, tobože, tobožnji
Would you like something to drink Želite li nešto popiti
Would you open this case, please Izvolite otvoriti torbu
would you open this case, please. izvolite otvoriti torbu
would-be nadri-, navodni, navodno, nazovi, prividan, prividno, što bi, takozvani, tobože, tobožnji
wouldn't nije
wound naviti, naviti sat, ozlijediti, ozlijediti se, ozljeda, ozljediti, povreda, povrijediti, pozljeda, rana, rane, raniti, uvreda, vijugati
wound powder prašak za rane
wounded ozlijeđen, ranjen, ranjenici
wounding ranjavanje
wounds ozljeda, rana
wounds and injuries rane i ozljede
woven tkani, utkani
wow promjena zvuka, širenje zvuka
Wow! opa!
WPG WPG slikovni format
wrack olupina
wraith avet, duh, priviđenje
wrangle prepirka, svađa, svađati se
wrangler kauboj, pastir na konj, svađalica
wrap marama, namotati, obaviti, ogrtač, omot, omotati, pokrivač, presavijanje, šal, umotati, uvijati, uviti, zamotati, zaviti
wrap around adresa, ciklični niz, zaokrenuti
wrap up završiti
wrapback state stanje uvijanja prema natrag (prstena optičke mrež
wrapped uvijen
wrapped wiring izravno ožičenje, ožičenje omatanjem
wrapper navlaka, omot, omotač, papirna traka, pokrivač, rubac, vanjske korice, zaštitni omot
wrapping obmotavanje, omatanje, omot, omotavanje, uvijanje, za pakiranje
wrapping material ambalaža
wrapping text around graphics omatanje teksta oko grafika
wrath bijes, bjes, gnjev, ljutina
wreak iskaliti, iskaliti bijes, iskaliti mrznju, izvršiti osvetu, osveta, osvetiti se
wreath pletenica, vijenac, vitica
wreathe kovrčati se, oplesti
wreck brodolom, olupina, pretrpjeti brodolom, propast, razbiti, razbiti brod, razoriti, udes, uništiti, upropastiti
wreckage brodolom, olupine broda, ostaci, propast, uništavanje
wrecked razoren, uništen
wrecker obalni kradljivac, razbijač, šlep auto
wren carić
Index Indeks