Index Indeks
whiz fijuk, fijukati, zujati
who koji, kojima, tko, WHO
who am I? tko sam ja
Who are you Tko si ti
who? tko?
who'd koji je
whodun(n)it detektiv roman
whodunnit detektivski roman
whoever koji god, ma tko, tko bilo, tko god, tko mu drago
whole cijela, cijeli, cijelom, cijelost, cio, cjeli, cjelina, cjelinu, cjelovit, čitav, čitavih, čitavu, potpun, sav, ukupan iznos
whole life doživotno osiguranje za slučaj smrti
whole milk punomasno mlijeko
whole number cijeli broj
whole-body vibration vibracije prenesene na cijelo tijelo
whole-day cjelodnevan
whole-hearted odan
wholemeal neprosijano brašno
wholeness cijelost
wholesale trgovac na veliko, trgovina na veliko, veleprodajni, veleprodajnim, veleprodajnog, Veleprodaju
wholesale price na veliko, veleprodajna cijena
wholesale selling prodaja na veliko
wholesale trade veleprodaja
wholesale trading centre veleprodajni trgovački centar
wholesome bezopasan, koristan, zdrav
wholly potpuno, sasvim, u cijelosti
wholly discretionary increase povećanje isključivo na temelju diskrecionog prava
wholly obtained product proizvod dobiven u cijelosti
whom čijom, kojemu, kojoj
whoop vika
whooper swan žutokljuni labud
whooping cough magareći kašalj, veliki kašalj
whop izbatinati
whore bludnica, djevojčura, drolja, javna ženska, kurva, prostitutka
whoredom blud
whore-house bordel
whortleberry borovnica
whose ciji, čiji, koga, koje, kojima
whosoever koji god, koji mu drago, tkogod bilo
why čemu, zašto, zbog čega
Why not? Zašto ne?
why? zašto?
wick fitilj, gaza, tampon
wicked grješan, pokvaren, poročan, rđav, zao, zločest
wickedness pokvarenost
wicket obrtaljka, vratašca
wide prostran, sveobuhvatno, širok, široko, širokog, široku
wide area data network podatkovna mreža velikog područja
wide area network mreža širokog dosega
wide area paging system širokopodručni (javni) sustav za pozivanje osobe r
wide range u širokim granicama, unutar širokih granica, za široki razmak
wide-angle široko divergentan, široko razlazni
wide-area information server informacijski poslužnik za pristup bazama podataka, sustav WAIS
wide-area network mreža širokog područja, širokopodručna mreža
wideband široki dijapazon, široki opseg
wideband amplifier širokopojasno pojačalo
wideband channel širokopojasni kanal
wideband circuit širokopojasni sklop, širokopojasni vod
wideband code division multiple access širokopojasni višestruki pristup s kodnom raspodje
wideband data transmission systems sustavi širokopojasnog prijenosa podataka
wideband propagation channel širokopojasni prijenosni kanal
wideband radio channel širokopojasni radijski kanal
wideband system širokopojasni sustav
widely široko
widely separated dovoljno udaljen
widen proširiti, raširiti se
widened proširenoj
wideness širina
widening ekspanzija, proširenje, širenje
widening columns proširenje stupaca
wider šire, širem, širi, širu
wider cooperation šira suradnja
wide-range široko pojasni
wide-ranging širok
wide-ranging cooperation široka suradnja
widespread jako rasprostranjeno
widest najširi
widow udova, udovica
widowed napuštena
widowed person udovac/udovica
widower udovac
widowhood udovištva
width daljina, prostranstvo, širina, širine, širinu
width, thickness širina drveta
wield gospodariti, rukovati, vladati
wieldy spretan
Wien Beč
Wiener schnitzel bečki odrezak
Wienna Beč, Beču
wife supruga, žena
wig perika, vlasulja
wigeon plovka zviždara, zviždarka
wigging grdnja, psovanje, stroga kazna
wigner lattice Wignerova rešetka
Wigner theorem Wignerov teorem
wigs perika
wigwag signalizacija, signalizacija jednom zastavicom
wigwam koliba, šator sjevernoameričkih Indijanaca
wild divalj, divlji, divljim, divljina, mahnit, makar kako, neobuzdan, otkačen, pust, pustoš, razuzdan, razvratan
wild addressing skraćeno adresiranje, umetnuto adresiranje
wild boar divlja svinja
wild boars divlje svinje, divlju svinju
wild cat divlja mačka
wild chicory cikorija, divlji radič, radič-divlji
wild duck divlja patka
wild game divljač, divljači
wild goose divlja guska
wild mammal divlji sisavac
wild rabbit divlji kunić
wild relatives divlji srodnici
wild rose divlja ruža, poljska ruža
wild strawberry jagoda-šumska, šumska jagoda
wildcard višeznačnik, zamjenski znak (u sintaksi naredba za pretraživanj, znak (npr. *) koji zamjenjuje svaki znak
wildcard character višeznačnik, zamjenski znak, zamjenski znak (u sintaksi naredbi za pretraživanj, znak (npr. *) koji zamjenjuje sva imena
wildcat divlja mačka, nesiguran
wilderness divljina, pustara, pustoš
wildfire munjevito
wildlife biljni i životinjski svijet, divljač, divlje životinje, divljina
wildness divljaštvo, divljina, divljine
wile prevariti, prijevara, smicalica, trik
wilful hotimičan, svojevoljan, uporan
will će, ćemo, ćete, hoće, hoćeš, hoću, htijenje, htjeti, oporuka, volja, volje, želja
will address bavit će se
will be bit će, će biti, će se
will not neće
will power snaga volje
Will you Hoćete li
Will you please Molim vas
Will you? Hoćete li?
willed volje
willful tvrdoglav, željeni
willing dobrovoljan, gotov, pripravan, spreman, voljan
willingly drage volje
willingness dragovoljnost, spremnost da se nešto učini, volja, volji, voljnost, želja
willingness to report crime spremnost na prijavu
willow vrba
willow tit planinska jenica, siva sjenica
willow warbler brezov zviždak, zviždak kovačić
will-power snaga volje
willynilly htio ne htio
willy-nilly hoćeš-nećeš
wilt čeznuti, venuti, žuditi
wily lukav, prepreden
wimble ručna burgija, svrdlo
win dobiti, osvojiti, pobijediti, pobjeda, postići, steći, zadobiti
win a medal osvojiti medalju
win a title osvojiti naslov
win out pobijediti
win the rally osvojiti izmjenu udaraca, osvojiti nadmetanje za poen
win through pobijediti
wince drhtanje, trzaj, uzdrhtati, zgrčiti se
winch čekrk, dizalica, poluga, ručica, vitlo
winch drum bubanj vitla
winch-house kabina dizalice
winching area prostor na brodu određen za spuštanje ljudi iz hel
wind krivudati, motati, navijati, naviti, obavijati se, omotati, puhati, vihor, vijugati, vjetar, vjetra, vjetrom
wind energy energija vjetra
wind gust nalet vjetra, udar vjetra
wind instrument puhački instrument
wind off odmotati
wind screen prozor staklo
Wind tunnel Aerodinamički tunel
wind tunnel measurements mjerenja u aerodinamičkom tunelu
wind up naviti, naviti sat, svršiti, završetak, završiti
wind velocity brzina vjetra
windage bočna površina broda koju zahvaća vjetar
windage area površina izložena vjetru
windage losses gubici ventilacije, ventilacioni gubici
windbag dosadan govornik, klepetalo
wind-bound zaustaviti vjetrom
windbreak vjetrobran
wind-cloud vjetronosan oblak
windcone veksiloid u obliku čunja
winded izložen vjetru
wind-engine stroj za vjetar
winder čekrk, namotač, vitlo
windfallen oboren vjetrom
wind-gage vjetromjer
wind-gap zračna praznina
wind-gauge vjetromjer
windhole otvor za provjetravanje
winding kalem, likvidacija, namotaj, namotavanje, navoj, navojak, obrtni, ovoj, vijugav
winding number broj navojaka
winding up likvidacija
windjammer član posade jedrenjaka, jedrenjak
windlass dizati dizalicom, vitlo
windmill vjetrenjača
windmill service bočni rotacijski servis, Estonski servis
windmills vjetrenjače
window izlog, prozor, šalter
window control nadzor s pomoću prozora
window frame okvir od prozora, prozorski okvir
window length duljina prozora
window pane prozorsko okno, prozorsko staklo
window size veličina prozora
windowing korištenje prozora, uporaba prozora, upotreba prozora
windows prozori, Windows
windpipe dušnik
wind-power systems planning planiranje vjetro-energetskih sustava
winds vijuga, vjetrova, vjetrovi
winds of change vjetrovi promjene
windscreen vjetrobran
windshield vjetrobran
windsock veksiloid u obliku čunja
wind-spout kovitlac, vihor
windsurfing daskanje
wind-swept brisan vjetrom
windtalkers glasnici vjetra
wind-vane vjetrokaz
windward protiv vjetra, u pravcu vjetra, uz vjetar
Windward Islands Windwardski otoci
windward side vjetrometina
windy buran, uobražen, vjetrovit
wine kardioprotekcija, piti vino, vina, vino, vinskih
wine and spirit products vino i jaka alkoholna pića
wine and spirits vino i jaka alkoholna pića
wine of superior quality vino vrhunske kakvoće
wine production vinarstvo
wine sauce umak od vina
wine-cellar vinarija
wine-cellars vinarije
wine-grower vinogradar
wine-growers vinogradara
winemaking proizvodnja vina, proizvodnjom vina
winer schnittzel bečki odrezak
Wine-rich Vinorodni
Wines vina, vinima
wing bok, krilo, krilu, lastavica na brodskom komandnom mostu, letjeti, snabdjeti krilima
wing bulkhead bočna pregrada
wing digger krilni primatelj servisa
wing head leptirasta glava
wing space bočni prostor
wing spar ramenjača krila
wing suction bočni usis
wing tank bočni tank
winged brz, hitar
winger krilni igrač
wing-nut ručna navrtka
wings krila, krilna, krilni
wing-screw leptir zavrtanj
wing-span raspon krila
wing-spread širina krila
wink kratak san, mig, namigivanje, namigivati, treptati
winkers naočnjaci
winking miganje, svjetlucanje, treptanje
winkle nanara
winkle out iščeprkati
winner dobitnik, pobjednik
winning dobitnički, pobjeda, pobjednički, pobjedonosan
winnings dobitak
winnow izdvojiti, odvojiti, razbacati, rešetati, vijati (žito)
Winter Ozimi, zima, zimi, zimovati, zimska, zimski, zimu
winter holidays zimski praznici, zimski školski praznici
winter load line zimska teretna linija
winter north atlantic load line sjeveroatlantska teretna linija zimi
winter sports zimski sportovi
winter time zima, zimsko doba
winter wheat ozima pšenica
winter wren carić
winters zime
wintertime zimske
wintry studen, zimski
winy crven kao vino, koji je kao vino
wipe brisanje, brisati, izbrisati
wipe out izbrisati, uništiti
wipe-off spike namjerni blok-aut smeč
wiper brisač, klizač, kontaktna ručica
wiper blade guma brisača
wipers brisači
Index Indeks