Index Indeks
vomit bljuvati, izbljuvak, izbljuvati, izrigati, povraćati
vomiting povraćanje
von pl.
voracious lakom, proždrljiv
vortex kovitlac, vihor, vir, vrtlog
vortical vihorni, vrtložni
votary poklonik, redovnik, sljedbenik
vote glas, glasanje, glasati, glasovanje, glasovanjem, glasovati, izbor, izglasati, odobriti
vote by delegation delegirano glasovanje
vote on a text as a whole glasovanje za tekst u cjelini
vo-tech stručna škola, tehnička škola
voter birač, glasač
votes glasova, glasovi
votes cast pali glasovi
voting glasa, glasački, glasanje, glasovanje, izbori
voting age glasačka dob
voting discipline glasačka stega
voting intentions opredijeljenost birača
voting method način glasovanja
votive zavjetni
votive offering zavjetni dar
votive painting zavjetna slika
votive tablet zavjetna ploča
vouch jamčiti, svjedočiti, svjedodžba
voucher biljeg, bon, dokument, formular, jamac, jamstvo, kupon, priznanica, svjedok
vouchsafe udostojati
vow obećanje, zavjet, zavjetovati se
vowel samoglasnik, vokal, vokali
vowel timbre vokalska boja
vowels vokali
voyage dugo putovanje, plovidba, ploviti, ploviti morem, putovanje, putovati
voyage charter zakup za jednu plovidbu
voyageable plovan
voyager moreplovac, putnik, putnik na dugom putovanju
voyeur voajer
Vransko Jezero Nature Park Park prirode Vransko jezero
Vrterbi algorithm Viterbijev algoritam
VSAT network mreža vrlo udaljenih zemaljskih stanica, mreža VSAT
VSAT traffic model model prometa (putem satelita) između vrlo udaljen, model prometa mreže VSAT
v-shaped u obliku HV
VT-100 standard standard VT-IOO, standard za računalne terminale
Vučedol culture kultura Vučedola, vučedolska kultura
Vuk's norm vukovska norma
vulcanite ebonit, tvrđa guma
vulcanization vulkanizacija, vulkaniziranje
vulcanize vulkanizirati
vulcanized vulkaniziran
vulgar grub, običan, prost, vulgaran
vulgar fraction razlomak-običan
vulgarity neuglađenost, prostota, vulgarnost
vulnerabilities povredivosti
vulnerability povredivost, povredljivost, ranjivost
vulnerable osjetljiv, ranjiv
vulture lešinar, ptica grabljivica, sup
vulva stidnica
vying takmičenje
wabbly kolebljiv
wacky ćaknut
wad čep, čuperak, komadić nečeg, postaviti vatom, vata, začepiti
wadding postavljanje, punjenje
waddle geganje, gegati, gegati se
wade gacanje, gaziti, preći, pregaziti, prelaziti
waders čizme za vodu
WAEMU countries zemlje WAEMU-a
wafer hostija, obloga, pločica, tanka pločica (poluvodičkog materijala), vafli
wafers vafli
waffle blebetanje
waft dah, dašak, nositi, nošenje, strujanje, zamah krilima
wafter lepeza, puhaljka, ratni brod
wag mahati, šaljivac, vrtjeti repom, zamah
wage nadnica, nagrada, plaća, plaćati, plata, poduzeti, voditi, zarada
wage cost predračunski troškovi, trošak za plaće
wage determination utvrđivanje plaće
wage earner radnik koji zarađuje plaću
wage indexing indeksiranje plaća
wage tax porez na dohodak
wage(s) plaća
wager kladiti se, oklada, opklada, ulog
wages nadnica, plaća, plata
wages accounting obračun plaća
wages and maintenance clause klauzula o zaradama i troškovima uzdržavanja posad
wages for housework plaća za kućanske poslove
waggery lakrdija, šala, vragolija
waggish šaljiv
waggly nesiguran
waggon teretna kola, vagon
waggoner kirijaš, vozač teretnih kola
waggonette kočija, laka kočija
Wagner Wagnerovih
wagon kočija, kolica, otvorena kola, taljige, teretna kola, vagon, vagonet
wagon lit spavaća kola
waif beskućnik, skitnica
wail jadikovanje, jadikovati, kukati, naricati
waist pojas, struk
waistcoat prsluče, prsluk
wait čekaj, čekanje, čekati, dvoriti, njegovati, počekati
wait for(in) na čekanju
wait list lista čekanja
wait station izborna stanica, stanica čekanja
wait time vrijeme čekanja
wait! čekaj!
wait(for) čekati
wait(ing) čekanje
waiter kelner, konobar, sluga
waiting čekajući, čekanje, iščekivanje
waiting loop petlja za čekanje
waiting period karenca, razdoblje čekanja
waiting room čekaonica
waiting state status čekanja
waiting task zadat koji čeka
waiting time vrijeme čekanja
waiting-room čekaonica
waiting-time distributions distribucija vremena čekanje
waitress kelnerica, konobarica
waive odreći, odreći se
waiver odricanje, odustajanje
wake bdijenje, bdjenje, bdjeti, biti budan, brazda za brodom, buditi, buđenje, čuvati, pobuditi, potaknuti, probuditi se, razbudjeti se, stražarenje, trag, vodena brazda
wakeful besan
waken bdjeti, probuditi, probuditi se
wake-up call buđenje
walk hod, hodanje, hodati, ići, kretanje, kretati se, poći u šetnju, staza, šetalište, šetati, šetati se, šetnja
walk on foot hodati
walk on graph šetnja na grafu
walk out the anchor spustiti sidro uz pomoc motora
walk random neplanirano kretanje
walkaway laka pobjeda
walked in ušao
walker šetač
walkie-lookie prijenosna televizijska kamera
walkie-talkie prijenosni radio predajnik, voki-toki
walking hod, hodajući, šetanje
walk-off bočni izlaz, izlaz
walkover laka pobjeda
walks šetališta, šetnje, šetnju
walkways laka pobjeda
wall bedem, bedemi, granica, obzidati, opasati zidom, stijena, stijenka, stjenci, zid
wall creeper puzgavac
wall eye mrena na oku
wall jack utičnica, utičnica u zidu, zidna utičnica
wall up zazidati
walla čovjek
wallaby vrsta manjeg klokana
Wallachs Vlasi
wall-drill spiter
wallet lisnica, novčanik
Wallis and Futuna Wallis i Futuna
Walloon region Valonska regija
wallop lemati, mlatiti, tući, udarac, udariti
wallow koprcati se, ogreznuti, valjanje, valjati se
wall-paintings freske
wallpaper tapeta, zidne novine
wall-paper tapeta
wall-plate zidna ploča
walls zidinama, zidine, zidove, zidovi
walnut europski orah, orah, orah-europski, orasi
walnut oil orahovo ulje
walnuts orah
walrus morski konj, morž
Walsh functions Walshove funkcije
waltz valcer
wamble gaditi se
wan blijed, iznuren, slabunjav
WAN networks WAN mreže
WAN technology tehnologija mreže širokog područja, tehnologija WAN
wand dirigent štap, palica
wander lutati, promijeniti pravac, putovati, skitati, skitati se, šetnje, tumarati, vrlo sporo mijenjanje faze digitalnog signala (na, zalutati
wanderer grešnik, lutalica, skitnica
wandering lutanje, promjena pravca, u nedoumici
wane izmak, nestajanje, opadanje, opadati, slabljenje, smanjivanje, uštap
wangle spletkar
wank-bank banka sperme
want htjela, htjeti, nedostajati, nedostatak, nestašica, nestašice, osjećati potrebu, oskudica, oskudijevati, potreba, potrebovati, siromaštvo, tražiti, trebati, želio, želite, željeti
want of oskudica
wanted poželjni, tražen, traženi, traži se, željeni
wanting u nedostatku, želeći, željan
wanton biti obijestan, bludan, bludnica, bludnik, hirovit, ludovati, obijestan, provoditi blud, raskalašen
wants želi
wapped zasvođen
war borba, boriti, oružani sukob, rat, rata, ratne, ratni, ratovati, vojevati
war crime ratni zločin
war damage ratna šteta
war economy ratna ekonomija
war ensign mornarička zastava, ratna pomorska zastava, vojna pomorska zastava, vojnopomorska zastava
war exclusion clause klauzula o isključenju nuklearnih rizika
war flag ratna zastava
war gas bojni otrov
war in Croatia domovinski rat
war materials ratni materijal
war of independence rat za nezavisnost
war office ministar rata
war plane vojni avion
war risk clause klauzula ratnog rizika
war ship ratni brod
war stress ratni stres
war victim ratna žrtva
war wastes ratni otpad
warble cvrkutanje, cvrkutati, ćurlikati, drhtati tonom, treperenje, treperiti glas, triler
warbled frekvencijski moduliran
warbler modul s frekvencijom c
warbling ćurlikanje
warcraft ratna mornarica, ratna vještina
ward bolnička soba, dvorištem, odbiti, starateljstvo, suzbiti, štićenik, štititi, tutorstvo, zaštita, zatvorska ćelija
warden čuvar, glavar, nadzornik, stražar
warder čuvar, stražar, tamničar
warders čuvari
wardrobe garderoba, garderoba neke osobe, haljine, ormar, ormar za odjeću
ware fabrička roba, posuđe, roba
warehouse magazin, skladišta, skladište, skladištenje, spremište, staviti u maga, stovarište, uskladištiti
warehouse receipt skladišnica
warehouse to warehouse clause klauzula od skladišta do skladišta
warehouses skladišta, skladištima
warehousing skladištenje, stavljati u magazin, uskladištenje
wares roba za prodaj
warfare rat, ratovanje
warhead bojeva glava, eksplozivno punjenje
warily oprezno
warlike borben, ratnički, ratoboran, vojni
warlike zone ratno nestabilna zona
warm grijati, topao, toplim, toplo, toplom, ugrijati, usrdan, zagrijati, zagrijati se
warm drinks topli napici
warm front topla fronta
warm up podgrijati, zagrijavanje, zagrijavati
warming grijanje
warming up court teren za zagrijavanje
warming-up zagrijavanje
warming-up at the net zagrijavanje na mreži
warmly srdačno, toplo
warmonger ratni huškač
warmongering huškanje na rat
warmth srdačnost, toplina
Index Indeks