Index Indeks
tubal cijevni
tubby debeo
tube bužir, cijev, epruveta, lampa, podzemna željeznica, proba, tuba, valjak
tube face ekran
tube plate cijevna stijenka
tube support držač cijevi
tubeless bescijevni, bez unutra gume
tuber gomolj
tuber quality kvaliteta gomolja
tuberculosis tuberkuloza, tuberkuloze
tuberculous tuberkulozan
tubiform oblika cijevi
tubing cijevi, cjevovod, mater za cijevi
tubular cijevni, cjevast, u obliku cijevi
tubular bioreactor cijevni bioreaktor
tubular glass gauge cjevasto vodokazno staklo
tubular sensors cjevasti senzori
tubular stagging cijevna skela
tubule cjevčica
tub-wheel hidraulično vitlo, turbina
tuck bora, nabor, nabrati, nafaltati, praviti nabore
tuck up zamotati se
Tuesday utorak
Tuesdays utorak, utorkom
tufa sedra, sedre, talog
tufa deposit taloženje sedre
tufa-forming community sedrotvorne zajednice
tuff sedra, taf, Tuf
tuft čuperak, kita, pramen, resa
tufted čupav
tufted duck ćubasta plovka
tufted textile fabric čupava tekstilna tkanina
tug brod tegljač, brod za vuču, istezanje, lanac za vuču, remorker, šleper, tegliti, tegljenje, trzaj, trzanje, vuča, vučenje, vući
tugboat remorker, tegljač
tuition nagrada za obuku, obuka, podučavanje
tuiton poučavanje
tulip lala, tulipan
tumble kotrljati, nered, pad, pasti, prebacivati, preturiti, prevaliti, prevrtanje, prevrtati se, spotaći se, survati se
tumbler akrobata, iskretač, pehar, pelivan, prebacivač, prekidač
tumbling gubitak kontrole
tumid nabrekao, naduven, otekao, uobražen
tummy trbuščić
tumor tumor, tumorski
tumor antigens tumorski antigeni
tumor bank tumorska banka
tumor marker tumorski biljeg
tumor metabolism metabolizam tumora
tumor necrosis factor čimbenik nekroze tumora, faktor nekrotiziranja tumora
tumor necrosis factor alpha faktor tumorske nekroze alfa
tumor necrosis factor-alpha faktor nekroze tumora-alfa
tumor suppressor genes tumor supresorski gen
tumor viability vijabilitet tumora
tumors tumori
tumor's biology tumorska biologija
tumor-suppressor gene tumor supresorski gen
tumor-suppressor genes tumor supresorski geni
tumour izraslina, tumor
tumour cells tumorske stanice
tumour markers tumorski markeri
Tumour stroma changes Promjene u tumorskoj stromi
tumour tissue bank banka tumora
tumuli grobni humci
tumult buka, graja
tumultuous bučan, buntovan, buran
tumulus humka, tumuli
tun posuda
tuna tuna
tuna salad salata od tune
tunable podesiv
tundra swan mali labud
tune arija, harmonija, intonacija, melodija, napjev, naštimati, pjesma, podešavati, raspoloženje, sklad, ton, udesiti, uskladiti, zvuk
tune in podesiti radio
tune out razdijeliti
tune up podesiti, udesiti
tuned podešen, rezonantan, sinkroniziran, usklađen, usklađeno
tuneful harmoničan, skladan
tuneless bezvučan, nemelodičan, neskladan, nijem
tuner birač kanala, podešivač, pretvarač
tungar volfram-argonski
tungsten volfram
tungstic volframov
tungstite volframov trioksid
tunic tunika, ženska gornja haljina
tuning podesivi, podešavanje
tuning control regulator pode
tuning post prilagodni stup (u valovodu)
Tunisia Tunis
tunnel cijev peći, dimnjak, kanal, napraviti tunel, podvožnjak, podzemni hodnik, tunel, tunela, tunelska
tunnel gauge tunelski kolosijek
tunnel gauges and capacity širina tunelskih kolosijeka i kapaciteta
tunneling prijenos podataka jednog protokola putem mreže dru, tuneliranje, tunelogradnja
tunneling process tuneliranje
tunnelling bušenje tunela, tunelski efekt
tunnels podzemne prostorije, tunela, tuneli
turbid mutan, zamagljen, zamućen
turbidimeter mjerač zamućen
turbidity neprozirnost, zamagljenost, zamućenost
turbinate oblika čigre, spiralan, zavojit
turbination spiralno, zavojito kretanje
turbine turbina
turbine blades Turbinske lopatice
turbo coding turbo kodiranje
turbocompressor turbokompresor
turboelectric turboelektrični
turbogenerator turbogenerator
turbogenerators hidrogeneratori
turbojet turbomlazni motor
turbomachinery turbostroj
turbot iverak, oblić
turbulence metež, turbulencija, turbulencije, vreva, vrtloženje, zbrka
turbulence model model turbulencije
turbulent buran, kružan, nemiran, turbulentan, turbulentna, vrtložast
turbulent characteristics karakteristike turbulencije
turbulent flow turbulentno strujanje
tureen činija za supu, zdjela
turf busen, ledina, travnjak, treset, trkačka staza, trkalište, trke
turgid nabujao, nadut, otekao
turgidity nabuhlost
turgor turgora
Turing machine Turingov stroj
turk muhamedanac, Turčin, Turkinja
turk loanwords turcizam
turkey pura, puran, Turska
turkey meat puretina
turkey-cock puran
turkey-hen purica
Turkish turski, turski jezik
Turkish closet čučavac
Turkish language turski jezik
Turkish loan words turcizmi
Turkmenistan Turkmenistan
turkology turkologija
Turks Turci
Turks and Caicos Islands Otoci Turks i Caicos
turmeric kurkuma
turmoil metež, nemir, previranje, uzbuniti se, zbrka
turn djelo, formirati, isključiti, izmjenjivanje, namotaj, navijati, obratiti se, obrnuti se, obrt, obrtaj, okrenuti, okrenuti se, okret, opet, posao, povratiti, preobratiti se, prilika, promijeniti, red, redoslijed, skrenuti, šetnja, uključiti, uzastopce, vrijeme, zavojak
turn and run movement okret i trk za loptom, prijem lopte u trku
turn away otići, uzmak
turn back vratiti
turn colo(u)r mijenjati boju
turn down stišati, utišati
turn into pretvoriti se u, pretvoriti u, ući, ulaziti
turn me on uzbudi me
turn off isključiti, otpustiti, ugasiti
turn on također se nalazi, uključite, uključiti
turn out isključiti, izbaciti, izlazak, proizvodnja robe, štrajk, ugasiti, zbor
turn over izvrtanje, obrnuti, obrt, okrenuti, povraćen, prevrtanje, vrsta kolača
turn up pojačati
turn upon napasti koga, oduševiti, pustiti da teče, srditi se na koga, staviti u pogon, stimulirati, zavisiti od koga
turn/switch off ugasiti
turnaround obrtanje, preklapanje
turnaround time vremenski ciklus, vrijeme ostvarenja, vrijeme potrebno za potpuno dovršenje posla, vrijeme preokreta, vrijeme zadrža
turncoat otpadnik, uskok
turndown odbačen, odbačenost
turned dotjeran, obrađen, okrenut, pretvoren
turned down presavijen
turner tokar
turning koji se okreće, obrtanje, obrtni, okretanje, okuka, raskrsnica, tokarenje, tokarski rad, zavoj, zavoj na cesti
turning down obaranje
turning point odlučujući trenutak, prekretnica
turning vessel brod koji okreće u širokom krugu
turnip bijela repa, repa, repa-bijela
turnips bijela repa
turnkey factory tvornica "ključ u ruke"
Turn-of-the-Century literature modernizam
turnout of voters odaziv birača
turnover izgubljena lopta, obrt, obrtanje, okretanje, prevođenje, prihod, promet, ukupni prihod, ukupni prihod od prodaje
turnpike put sa cestarinom
turnstile obrt
turnstone prudnik kamenjar
turntable obrtna platforma, okretni most, okretnica, vrteška
Turopolje Turopolja
Turopolje breed Turopoljska pasmina
turpentine terpentin
turquoise tirkiz, tirkizna, tirkizno, tirkizno plave
turret cijev s lećom, kupola, mala kula, obrtna glava, oklopna kula, toranj
turtle kornjača, trokutasti kursor
turtle dove grlica
turtle-dove grlica
Tuscany Toskana
tusk derač, kljova, raniti kljovom, zub
tussle hrvanje, rvanje, rvati se, tučnjava
tutor odgajati, poučavatelj, poučavati, poučiti, skrbnik, staratelj, tutor, učilo, učitelj
tutorial lekcija, vodič, za podučavanje
tutorship okrilje
Tuvalu Tuvalu
tuxedo smoking, večernje odijelo
TV TV
TV coverage TV prijenos
TV newscaster TV izvjestitelj
TV set TV prijemnik
TV special posebna emisija
TV unit televizijska jedinica
TV-media TV-medij
twaddle brbljanje, ćaskanje, naklapanje
twang brujanje, zvečanje
tweak štipanje, uštinuti
tweendeck međupaluba
tweendecker brod sa međupalubama
tweet cvrkut ptica, cvrkutati
tweezers klještica, pinceta
twelfth dvanaesti
twelve dvanaest, dvanaestorica, dvanaestoro
twentieth dvadeseti, dvadeseti dio
twenty dvadeset
twenty footer kontejner zapremine 1 TEU
twenty one dvadeset jedan
twentyfold dvadeseterostruk, dvadeseterostruko
twice dvaput, dvostruko
twiddle dangubiti, okretati se
twig grana, grančica, prut, šiba
twilight sumrak, suton, zamračen
twill tkanina tkana keper-vezom
twin blizanac, duplikat, dvojni, dvojnik, dvostruk, dvožilni, par, udvojen
twin crane dvostruka dizalica
twin screw vessel brod sa dva propelera
twine konop, obavijanje, obaviti se, plesti, uvijanje, uvijati se, uvojak, uže, zavrnuti
twin-engined dvomotorni
twinge nastup, nastup bola, probadanje, štipanje
twinkle blistati, sijevanje, sjaj u očima, svjetlucanje, svjetlucati, svjetlucati se, treperiti
twinning bliženje, bratimljenje, sparenost
twins blizanci
twin-screw extruder dvopužni ekstruder
Index Indeks