Index Indeks
Steiermark Štajerska
stellar zvjezdan
stellar atmospheres atmosfere zvijezda, zvjezdane atmosfere
stellar evolution razvoj zvijezda
stellar wind zvjezdani vjetar
steller's eider štelerova gavka
stem cjepak, deblo, držak, kalem, kljun, peteljka, pramac, pramčana statva, proizlaze, proizlaziti, protiviti se, stablo, stabljika, zaustaviti se
stem anatomy anatomija stabljike
stem cell matična stanica
stem engine parna mašina
stem the tide boriti se protiv struje
stemming začepljenje
stench smrad
stencil ličilačka šablona, matrica, matrica za umnožavanje, slikati
stencil paper voštani papir za matrice
stenographer stenograf, stenografkinja
stenographic stenografski
stenography stenografija
stenosis suženje
stentorian gromak, gromoglasan, prodoran, zvučan
step čin, koraci, koračati, koračni, korak, kročiti, mjera, papuča, postupak, prag, stepenica, zvanje
step and close korak-dokorak
step back korak natrag
step brother polubrat, zet
step by step konačni sustav, korak po korak
step daughter pastorka
step down spustiti se
step father očuh
step function skok funkcija
step high dizati visoko noge
step in ukorači
step index profile skokoviti profil indeksa (loma optičkog vlakna)
step mother maćeha
step out iskorači
step over prekorači, prekoračiti
step son pastorak
step up intenzivirati
stepbrother polubrat
step-by-step exchange koračna centrala, najstariji tip automatske telefonske centrale elek
stepfather očuh, poočim
Stephan problem Stefanov problem
step-index fiber optičko vlakno sa skokovitim indeksom loma
step-like stubasto
stepmother maćeha
stepped zgazi
stepper konj koji dobro gazi
stepping motor koračni motor
steps koraci, korake
steps rule pravilo koraka
stepsister polusestra
stepson pastorak
stepwise stepenasto
stereochemistry stereokemija
stereolrthography stereolitografija
stereoscopic imaging stereoskopske slike
stereotype stereotip, šablona
sterile jalov, neplodan, sterilan
sterility neplodnost, sterilitet, sterilnost
sterilization sterilizacija
sterilized milk sterilizirano mlijeko
sterling nepatvoren, prvoklasan
stern krma, nepokolebljiv, nepopustljiv, neumoljiv, odlučan, strog, surov
stern bush blazinica ležaja statvene cijevi
stern lines krmeni konopi
stern post statva
stern thruster propeler za poprečan potisak krme
stern tube statvena cijev
stern tube sealing brtvenica statvene cijevi
sternness ozbiljnost, strogost
sternotomy sternotomija
stern-post krmena statva
steroid hormones steroidni hormoni
steroid receptors steroidni receptori
steroids steroidi
sterols steroli
stertorus hroptav
stevedore obalski radnik, slagač, slagač tereta
stevia stevia
stew dinstati, gulašem, juha, kuhati, pirjano meso, pirjati, uzbuđenost, uzbuđenje
stew pan šerpa za pirja
steward konobar, nadzornik, podvornik, poslužitelj, stjuard, upravitelj, upravitelj imanja, upravitelj kuće
stewardess domaćica, konobarica, sobarica, stjuardesa
stewardship uprava, upraviteljstvo, upravljanje, vođenje poslova, vođenje računa
stewed pirjana
stewing pan rajngla
stewpan rajngla
STI STI
stick batina, drška, držak, držalo, gurnuti, keljiti, nalijepiti, oklijevati, palica, prianjati, prikačiti, priljubiti se, probosti, proburaziti, prut, staviti, štap, ustrajati, zabadati, zabiti, zabosti, zbuniti, žezlo
stick parity stalni paritet
stick to držati se, drže
stick up opljačkati
stick up for zauzeti se za koga
sticker naljepnica
sticking lijepljenje, ljepljiv, uklještenje
stickler bodlja, lijepak, neko, oglas, plakat, pristalica, trn
sticky gnjecav, ljepliv, ljepljiv, nepokolebljiv, neprijatan, priljepljiv, uporan, zagušljiv
stiff čovjek, gust, jak, krut, naporan, nesavitljiv, odlučan, sputan, strm, težak, tvrd, tvrdoglav, ukočen, uporan, usiljen, vezan, visok
stiff necked tvrdoglav, uporan
stiffen otvrdnuti, pojačati se, ukrutiti se, zgusnuti se
stiffener krutilo, sredstvo za ukrućivanje, štirka, ukrepa
stiffening krućenje, nešto kruto, sredstvo za ukrućivanje, štirkanje
Stiffness Krutost, krutosti
stiffness matrix kruta matrica, stabilna matrica
stifle gubiti dah, obuzdati, prigušiti, ugasiti, ugušiti, zataškati
stifling zagušljiv
stift tax visoki porez
stigma ljaga, sramota, stigma, žig na uhu
stigmatize osramotiti, žigosati
stile nogostup, prijelaz preko ograde, stepenica
still čak, i dalje, ipak, još, još uvijek, mir, miran, pecara, tih, tišina, umiriti
still born mrtvorođenče
still in progress još u napredovanju, još u toku
still video camera digitalni fotoaparat, videokamera za mirne slike
still wine nepjenušavo vino
stillness mir, tišina
stilly miran, mirno, tih, tiho
stilt štula
stilted izvještačen, neprirodan
stilton cheese sir stilton
stimulant alkohol, nadražujuće, podstrek, stimulans, stimulativan
stimulate ličiti na nekog, nadražiti, potaknuti, poticanja, poticanje, poticati, pretvarati se, stimulirati
stimulated stimulirana, stimulirao
stimulated Brillouin scattering stimulirano Brillouinovo raspršenje
stimulated emission pobuđeno zračenje, stimulirana emisija, stimulirano zračenje
stimulated Raman scattering stimulirano Ramanovo raspršenje
stimulating stimulativan
stimulation bodrenje, hrabrenje, podstrek, poticaj, pretvaranje, stimulacija, stimuliranje
stimulator stimulator
stimulators stimulatori
stimulatory stimulacijski
stimuli stimulativni poticaji
stimuli context podražajni kontekst
stimuli intensity intenzitet osjeta
stimulus pobuda, podstrek, poticaj, stimulans
sting bol, opeći, ubod, ubosti, ujed, ujesti, žalac, žaoka
stingy cicija, škrt, tvrdica
stink smrad, smradu, smrdjeti, zaudarati
stint ograničenje, ograničiti
stinting ograničen CPU-om, škrt
stipend plata, stipendija
stipendiary plaćen
stipulate odrediti, ugovoriti, utvrditi uvjete
stipulated navedena, predviđen, ugovoren
stipulates predviđeno
stipulation klauzula, odredba, sporazum, stipulacija, uglavak, uvjet
stir čačkati, gibanje, graja, izmiješati, komešanje, kretanje, miješati, pobuniti se, pokret, pokretati, pokretati se, poticati, promiješati
stir up dići, dobro promiješati, prodrmati, uskomešati, uzbuditi, uzburkati, uzmješati
stirring miješanje
stirrup stremen
stirupp uzengija
stitch bod, očica, šav, šiti, ubod, vesti, vezenje, zakrpiti
stitching šivajući, vezenje
stoat hermelin, zerdav
stochastic slučajni, stohastički
stochastic algorithm stohastički algoritam
stochastic analysis stohastička analiza
stochastic codebook stohastična kodna knjiga
stochastic coding slučajno kodiranje, sto h a slično kodiranje
stochastic control theory stohastička teorija kontrole
stochastic process slučajni proces, slučajno zbivanje
stochastic processes stohastički procesi, stohastika
stochastic volatility stohastička volatility
stock deblo, dionica, dionice, državne vrijednosnice, gotovina, klada, marva, obilje, panj, porijeklo, pripravan, roba, skladište, snabdjeti se, temeljni, udjela, zaliha, zalihe
stock breeder uzgajivač stoke
stock dove golub dupljaš
stock exchange burza
stock exchange law europsko pravo
stock exchange securities dionice uvrštene na tržište
stock kale stočni kelj
stock laws dioničko pravo
stock market burza, burza dionica, burze
stock on hand zaliha robe
stock still nepokretan
stock taking inventura
stockbroker burzovni mešetar
stock-exchange burza
stock-exchange listing burzovna kotacija
stock-exchange transaction burzovna transakcija
stock-feed balance bilanca stočne hrane
stockholder akcionar, dioničar
Stockholm Act Stockholmski akt
stockinet triko
stocking bječva, čarapa, duga čarapa, visoka
stockings čarape
stockpiling of weapons gomilanje naoružanja
stockroom skladište
stocks dionice, zalihe
stocks of goods pohranjena roba, roba
stocky zdepast
stodgy težak (o hrani)
Stoic ethics stoička etika
stoical stoički
Stokavian štokavsko narječje
stoke dodavati gorivo
stoker ložač
stolen ukraden
stolid glup, ravnodušan, trom
stomach abdomen, stomak, trbuh, želuca, želudac
stomach-ache bol u želudcu
stomata puči
stomatology stomatologija
stomp ples stomp
stone gađati, kamen, kameni, kamenica, okamenjeno, popločati kam, stijena
Stone Age kameno doba
stone beach plaža (kamenita)
stone curlew noćni potrk
stone dust kamena prašina
stone fruit koštuničasto voće
stone leek luk-mladi, mladi luk
stone wall kameni zid, zidana ograda
stonechat crnoglava travarka
stone-masonry klesarstvo
stone-masonry workshops klesarske radionice
stonework radovi u kamenu
stoning uklanjanje koštica
stony kamenit
stood stajao
stool panj, stolica
stools stolicama, stolice
stoop pognuti se, pogrbljenost, prigibati se
stooping pognut
stop obustaviti, odredište, pauza, prekid, prekini, prekinuti, prestati, stajalište, stanica, stanka, stati, stop, točka, zastati, zastoj, zaustaviti, zaustaviti se, zaustavljati, završiti
stop and wait protocol protokol "stani i čekaj"
stop bit za u slavni bit, zaustavni bit
stop it prestani
Stop Loss reosiguranje tehničkog rezultata, stop loss
stop the ball zaustaviti loptu
stop the game zaustaviti igru
stop the watch zaustaviti sat
stopcok rubinet
stopper čep, začepiti, zapušač
stopping power zaustavna moć iona
stops stajališta, stane, stanice, zaustavlja
Index Indeks