Index Indeks
staid razuman, smiren, staložen, trezven, uravnotežen
stain boja, ljaga, mrlja, obojenost, obojiti, osramotiti, ukaljati, zaprljati
stain with blood iskrvariti
staining bojenje, slikanje na staklu
stainles steel nerđajući čelik
stainless besprijekoran, čist, koji ne hrđa, nerđajućeg, nerđajući, neuprljan
stainless steel nehrđajući čelik
stair stepenica, stepenice, stube
stair case stepenište, stubište
staircase stepenice, stepenište, stubište
stairs stepenicama, stepenice, stube
stairway stepenice, stube, stubište
stake kolac, obilježiti kolcima, poduprijeti kolcima, spaljivanje, staviti na kocku, stub, stup, udio, udjela, ulog
stakeholder dionik, nositelj interesa, treća osoba kojoj je povjeren novac kod oklade, udjelničar, vlasnik udjela
stakeholders interesna grupa, utjecajna grupa, zainteresirani, zainteresiranim
stalactite stalaktit
stalactites stalaktita, stalaktiti
stalagmite stalagmit
stalagmites stalagmita, stalagmiti
stale banalan, bez ukusa, bljutav, izvjetrio, mokraća, neaktivan, otrcan, star, suh, ustajao, zagušljiv
stalemate bezizlazni položaj, ćorsokak
stalk drška, klasja, prikradati se, stabljika, stabljike, stalak, šuljati se, tvornički dim, vlat
stalk rot trulež stabljike
stalker lovac
stall boks, kiosk, konjušnica, odjeljak u WC-u, odugovlačiti, pregrada u staji, smicalica, šator, štala, uvijanje, zakazati, zatajiti
stalling the process odugovlačenje postupka
Stallin's persecutions Staljinske čistke
stallion pastuh, ždrijebe
stalwart jak, krepak, pobornik, pouzdan
stamen prašnik
stamina izdržljivost, otpornost, životna snaga
stammer mucanje, mucati, zamuckivanje
stammerer mucavac, zamuckivalo
stamp gaziti, lupanje, lupati, marka, markica, nabijač, obilježje, otisak, otisnuti u pečatnom obliku, pečat, pečatiti, poštanska marka, tabananje, tucati, udariti žig, ugaziti, utisnuti, zgaziti, žig, žig na uhu
stamp (letter) staviti marku
stamp album album za poštanske marke
stamp collecting filatelija, sakupljanje maraka
stamp collection zbirka poštanskih maraka
stamp collector filatelist
stamp duty biljegovina, taksa
stamp-collector filatelist
stamped ovjerene
stampede bezglavo bježanje***************, divlje bježanje, panika
stamper nabijač
stamping biljegovanje, frankiranje, gaženje, tabanje
stamps markica
stance položaj, položaj za udarac, stav
stanch čvrst, jak, odan, pouzdan, vjeran
stanchion potporanj, prečka, stub
stand gledalište, mirovati, mjesto, podmetač, podnijeti, podupirač, položaj, postolje, predstavljati, predstavljati nekoga, prodavaonica novina, raspored, stajalište, stajanje, stajati, stalak, stanica, stanovništvo, stav, tezga, voditi, zastoj
stand a chance imati izgleda
stand age starost sastojine
stand aside stajati po strani
stand by potpora, pozor, pristalica
stand by credits stand by krediti
stand off uzdržljivost
stand out ne sudjelovati
stand still condition stanje mirovanja
stand up dići se, krut, otvoren, stojeći, ustati
standage pristojba za parkiranje
standalone samostalan
stand-alone personal computer samostalno osobno računalo
standar function standardne funkcije
standard barjak, golfanon, jedinstvena mjera, kurs, mjerilo, mjerodavno, norma, normalan, norme, obrazac, pravilo, prosjek, stablo, standard, standarda, standardan, standardni, standardnih, standarta, stijeg, stub, stup, uobičajeni, valuta, važenje, zastava
standard agreement health care ugovorno zdravstvo
standard bearer barjaktar, zastavnik
standard candle standardne svijece
standard cells standardne ćelije
standard compass magnetski kompas
standard contracts formularni ugovori
standard contribution rate standardna stopa doprinosa
standard Croatian hrvatski književni jezik
standard Croatian language hrvatski književni jezik
standard descriptions standardni opisi
standard deviation standardna devijacija, standarna devijacija
standard dictionaries standardni rječnici
standard error standardna pogreška
standard extension standardno proširenje
standard gauge normalni kolosijek
Standard general mark-up language standardni jezik za formatiranje teksta, standardni opći označni jezik
standard generalized markup language standardni jezik za prikazivanje dokumenata
standard lamp stojeća lampa
standard language standardni jezik
standard language equivalent ekvivalent u standardnom jeziku
standard light standardno svjetlo
standard loutspeaker standardni zvučnik
standard model standardni mdel
standard of living standard, životni standard
standard operational procedure uobičajeni radni postupak
standard pronunciation standardni izgovor
standard query language standardni upitni jezik
standard rate standardna stopa
standard risk noramalan rizik
standard sand standardni pijesak
standard test conditions standardni uvjeti mjerenja
Standard Theory standardna teorija
standard time lokalno vrijeme države
standard turnover standarni prihod
standard variety standardna sorta
standard-bearer nositelj, stjegonoša, zastavnik
standardisation normacija, normiranje, normizacija, standardiziranja
standardisation of audit documentation normizacija revizorske dokumentacije
Standardisation of Modern Greek standardizacija novogrčkoga
standardised cube standardna kocka
standardised cylinder standardni valjak
standardising standardizacija
standardization normacija, normiranje, normizacija, Standardizacija, ujednačavanje
standardization dictionary normativni rječnik
standardize normirati, prilagoditi propisima, prilagođeno mjerilu, standardizirati
standardized standardiziran
standardized accounting system normirani sustav računa narodnoga gospodarstva
standards normativi, norme, standard, standarda, standardi, standardima
standards and establishing differences standardi i utvrđivanje odstupanja
standards and their application standardi i njihova primjena
standards for data exchange standardi razmjene podataka
standards for testing standardi testiranja
standards in higher education standardi visokoškolske nastave
standards of consumer protection standardi za zaštitu potrošača
standards of higher education standardi visokoškolske nastave
standards. standardi.
standby pasivno stanje, pričuvni, rezervni
standby master clock pričuvni glavni generator takta
standby reference clock pričuvni generator referentnog takta, pričuvni glavni generator takta
standby time vrijeme na čekanju
standing položaj, poziv, regularan, stajanje, stalan, stalež, stanovište, stojeći, trajanje, uobičajen, uspravljen, ustaljen, zanimanje
standing committee stalni odbor
Standing Committee for Social Services Koordinacija za društvene djelatnosti
Standing Committee for Special Care Areas Koordinacija za područja od posebne državne skrbi
Standing Committee for the Economy Koordinacija za gospodarstvo
standing jump skok iz mjesta
standing long jump skok udalj iz mjesta
standing triple jump troskok iz mjesta
standing wave stojni val
standing(up) na nogama
standing-wave ratio mjera stojnog vala, omjer stojnog vala
standpipe cijevni nastavak
standpoint gledište, način mišljenja, stajalište
stands tribina
standstill mirovanje, nerad, odmor, prekid, zaostatak, zastoj, zatišje
stand-up koji se uzima stojeći, krut
stantia stancije
stantias stancija
staple glavna osobina, glavni proizvod, gvozdena spona, osnovna crta, pričvrstiti, skoba, spajalica, spojnica, stovarište
staple fibre sortirano vlakno
stapler klamerica, koji razvrstava pamuk, koji razvrstava vunu, pamuk, spajalica, trgovac vunom na veliko, vunu
star sudbina, udes, usud, znamenitost, zvijezda, zvijezdu, zvjezdica
star (film) diva
star cluster nakupina zvijezda
star coupler zvjezdasti sprežnik
star network zvjezdasta mreža
star services usluge zvijezde
star topology zvjezdasta topologija
star wiring zvjezdasto ožičenje
starboard desni bok broda, desno
starboard bow desno po pramcu
starboard easy pomalo desno
starboard guy desna uzda teretnog uređaja
starboard quarter desno po krmi
starboard side desna strana broda, desni bok broda
starboard side alongside vezan desnim bokom
starboard, all desno, kormilo sve
starboard, hard a desno, kormilo sasvim
starch sposobnost, škrob, štirak, ukrućenost, uštirkati, uštogljenost, životna snaga
starch hydrolysates škrobni hidrolizati
starched škrobiti, uškrobljenim
starchy izvještačen, uštirkan, uštogljen
Starčevo Culture starčevačka kultura
stardom status filmske zvijezde
stare buljenje, buljiti, gledati, iznenađen pogled, piljiti, uporan pogled, zabuljiti se, zuriti
starfish morska zvijezda, zvjezdača
staring zurenje
stark potpun, potpuno, ukočen
starling čvorak
starred je počeo
starry koji zrači, posut zvijezdama, zračan, zvjezdan
stars zvijezde
start krenuti, krenuti se, nadmoć, otvoriti, počela, početak, početi, početi nešto, početkom, pokreni, pokretanje, polazak, poplašiti, povesti, prevaga, start, startati, staviti u pogon, stresanje, trgnuti se, trzaj, započeti, započni
start bit početni bit, začetni bit (u asinkronoj komunikaciji)
start element početni element, prvi element znamenke u serijskom prijenosu
START negotiations pregovori START
start off krenuti
start program pokrenuti program
Start/stop transmission Start/stop prijenos
started počela, počeli, počeo, počinju, počnemo, pokrenut, pokrenuta, pokrenuti, započet
started a trip zaputili
starter početak, starter
starter culture starter kulture
starter-culture starter-kultura
starter-cultures in baking production starter-kulture u pekarstvu
starting početni, počevši
starting air zrak za upućivanje
starting air piping cjevovod zraka za upućivanje
starting current startna struja
starting delimiter kombinacija simbola za označavanje početka okvira, početni odjelitelj
starting line up početna postava
starting material početni materijal
starting point ishodište, polazište
starting points ishodišta
starting position početni položaj
starting position base osnovni obrambeni položaj
starting state početno stanje, stanje u početku
startle preneraziti, prenuti se, preplašiti, uplašiti, uzdrhtati
startling iznenađen, nagao
starts otvara, pošlo, započinje
start-stop asinkroni sustav
start-stop envelope okvir asinkronog prijenosa
start-stop transmission asinkroni prijenos
startup podizanja, podizanje
startup form polazni obrazac
starvation gladovanje, izgladnjenje
starve biti gladan, čeznuti, gladovati, iznuriti, moriti glađu, skapavati, umirati od gladi
starveling gladan (biti), zakržljalo stvorenje
Index Indeks