Index Indeks
splice nastavak, splet, spoj, spojiti, spojiti (kraj s krajem), spojiti dvije žice ili dva optička vlakna, uplesti (spojiti) konop
splicer spojnica
splicing spajanje, spajanjesplicing, srastanje, upletanje
splint daščica, krhotina, liko, šina, uložak
splinter cijepati, cjepčica, iver, krhotina, odlomak, odlomiti se, produkt fisije, produkt raspada, rascijepiti, trn
split cijepati, dvodijelni, naprslina, odvojen, odvojiti nešto, otkinuti, otvor, podijeliti, podjela, prekid, prijelom, pukotina, rascijepiti, rascijepiti se, rascjep, raskoliti, rasprsnuti se, raspući se, razbijati, razdijeliti, razdijeljen, razdvojiti se, rupa, slomiti se
split box okvir podjele
split charging usluga podjele naplate
split charging service usluga podjele telefonske pristojbe
split field raspodjela polja, razdijeliti polje
split off udaljiti
split peas suhi grah
split pin rascjepka
split platen razdijeliti valjak
split screen okviri jedan ispod drugoga ili jedan pored drugoga, podijeljen zaslon
split second djelić sekunde
split system razdvojeni sustav
split treatments višekratni tretman
split up rascijepiti, razdvojiti
split view dijeljeni pogled
splitter cjepač, razdvajač, razlagač
splitting cijepanje, dijeljenje, kalanje, podijeljen, rascjepljenje, razbijanje
splitting headache jaka glavobolja
splitting heirs podijeljeno prijestolje
splitting of laws cijepanje prava
splitting up demontiranje, rastavljanje, rasturanje
splodge mrlja, prljati
splodgy umrljan, uprljan
splotch mrlja, prljati
splotchy umrljan
splutter brz, cvrčanje, cvrčati, halabuka, jurnjava, nerazumljiv, poprskati, prepirka, prskati, svađa, vreva
spoil bacati u otpad, kvariti, narušavaju, oplijeniti, opljačkati, oštetiti, otpadni materi, plijen, pljačkati, pobrkati, pokvariti, pokvariti se, položaji, ratni trofeji
spoilage kvar, kvarenje, neispravnost
spoiler q q-modulator
spoilt opljačkati, pobrkan, pokvaren
spoke govorio, prečaga, prečka, rekao, žbica
spoken govorni, izgovoren, usmen
spokeshave strugača
spokesman govornik, izaslanik, predstavnik
spoking radarske smet
spoliate robiti
sponge brisanje, brisati spužvom, čišćenje, obrisati, pranje, spužva, trut
sponger čankoliz
sponges spužve
spongiform encephalopathies spongiformne encefalopatije
spongy porozan, spužvast, šupljikav
sponsor financijer, jamac, kum, kuma, poduzeće, pokrovitelj, predlagač, priređivač, sponzor
sponsoring employer poslodavac koji financira shemu
sponsors sponzori
sponsorship pokroviteljstvo, sponzorstvo
spontaneity spontanost
spontaneous dobrovoljan, neposredan, neusiljen, prirodan, spontan, spontani
spontaneous assistance spontana pomoć
spontaneous combustion samozapaljenje bez povišene temperature
spontaneous emission spontana emisija, spontano zračenje
spontaneous speech spontani govor
spontaneously samo od sebe, spontano
spoof ometati, prevariti
spoofing održavanje veze medu računalima u ISDN mreži i u s, ometanje, varanje, zavaravanje
spook avet, duh, plašiti, sablast
spooky sablastan
spool bobina, cijev, kalem, kotur, motati, namotaj, namotati, namotavati, špula
spooler red čekanja
spooling namotaj, omotač
spoon kašika, lopatica, naivan čovjek, zaljubljen čovjek, zvekan, žlica
spoon bit žličasto svrdlo
spoonbill bijela žličarka, čaplja kašikara
spoonful količina koja stane u žlicu, u kašiki, žlica
spoony budala, ludo zaljubljen
spoor ići po tragu
sporadic mjestimičan, raštrkan, razasut, sporadičan, sporadično
sporadically razasut, sporadičan
spore spora, spore
sport gornji, momak, navijač, razonoda, sport, sportski, sportsko, šala, trčati, zabava
sport dress sportska odjeća
sport fishing sportski ribolov
sport for people with a disability sport osoba s invaliditetom
sport recreation participants sportaši
sport schools sportske škole
sporting baviti se spor, sportskih, sportskim
sporting event sportski događaj
sporting risk športski rizik
sportive nestašan, sportski, u šali, veseo
sports sport, sportovi, sportski, sportskim
sports activities sportske aktivnosti
sports body sportsko tijelo
sports car sportska kola, sportski auto
sports centre sportski centar
sports classification klasifikacija sportova
sports day dan sporta, dan sportskih natjecanja
sports equipment sportska oprema, športska oprema
sports events sportski događaji
sports facilities sportski objekt, sportski objekti
sports facility športski objekt
sports ground sportsko igralište, športski teren
sports hall sportska dvorana, športska dvorana
sports information director direktor za odnose s javnošću
sports journalist športski novinar
sports magazine časopis, sportski magazin
sports news športske vijesti
Sports recreation Sportska rekreacija
sportsman dobričina, ljubitelj sporta, sportaš, veseljak
sportsmanlike sportski, viteški
sportsmen sportaše
sportswoman sportašica
sportsworld svijet sporta
spot akna, ćelija, greška, komadić zemljišta, ljaga, mjesto, mrlja, obilježiti, pjega, primijetiti, prljati, pronaći, punkt, spot, točka, točkica, zabrljati, zaprljati
spot beam točkasti snop (satelitske antene)
spot cash gotov novac
spot check provjera na licu mjesta, štih proba
spot market tržište trenutačnih isporuka
spot price cijena robe uz promptnu isporuku, cijena vrijednosnice uz promptnu isporuku
spot welding točkasto zavarivanje
spot yield promptna stopa dobiti, trenutna stopa dobiti
spotless besprijekoran, bez greške, bez ljage, bez mrlje, bez pjega, čist, neokaljan
spotlight projektor, reflektor, središte pažnje
spots mjesta, mjesto, pjege, punktovima
spotted pjegav, poprskan, šaren, umrljan
spotted crake barski pjetlić
spotted eagle orao klokotaš
spotted flycatcher siva muharica
spotted ray raža
spotted redshank crni prudnik, mrki prudnik
spotter promatrač, radar za otkri
spottiness smetnje, snijeg na ekranu, zamrljanost
spotting otkrivanje, uočavanje
spotty nejednak, pjegav, prošaran, u točkicama, umrljan
spouse suprug, supruga, supružnik
spout grlić, ispusni otvor, kljun, mlaz vode, mlaznica, odvod, odvodna cijev, oluk, otvor, pisak, zalagaonica, žlijeb
spout out šikljati, šiknuti, šiktati
spouting eruptirajući
sprain iščašiti, uganuće, uganuti
sprained neck iščašenje vrata
sprat mališan, sleđica
sprawl izvaliti se, klizeći upijač, opružiti, pasti, protezati se, pružati, rastezanje, razvaliti se
spray kiša, mlaz, mlaz vode, morska pjena, poprskati, prskalica, prskanje, prskati, rasprašivač, rasprskati, rasprskavanje, raspršen, raspršiti, sprej
spray nozzle mlaznica rapršivača, raspršivač
sprayer diza, prskalica, rasprašivač
spread gošćenje, mazati, objava, oglas, opseg, prekriti, prostir, prostirati, prostirati se, prostor, prostran, prostrijeti, proširila, protezanje, protezati, pružanje, raseljenog, rasprostiranje, rasprostrijeti, rasturanje, raširiti, raširiti se, razglasiti se, razlika, širenje, širenju, širiti, širiti se, zamah
spread ALOHA ALOHA proširenog spektra, proširena ALOHA
spread diffuse rasijati
spread oneself praviti se važan
spread risk raspršiti rizik
spread sheet prostirati
spread spectrum (SS) communications komunikacije jako proširenog spektra, komunikacije s raspršenim spektrom
spread spectrum multiple access višestruki pristup s proširenim spektrom
spread spectrum technique postupak raspršenja spektra
spread spectrum technology tehnologija raspršenja spektra
spreader hvataljka za kontejnere, rasipač
spreading prostiranje, Rasprostranjenost, širenje
spreading factor čimbenik raspršenja, faktor raspršenjaspreading sequence
spreading rate pokrivenost
spreads prostire
spreadsheet proračunska tablica
spread-spectrum network mreža raspršenog spektra
spread-spectrum radio transmission radijski prijenos s raspršenim spektrom
spread-spectrum transmission protocol prijenosni protokol raspršenog spektra
spree pijanka, razdraganost, veselje
sprig bagra, grančica, izdanak, izrod, mladica
sprightly bodar, razdragan, veseli, živahan
spring gibanj, gipkost, izvor, jurnuti, konop za okret broda, nagon, niknuti, odskočiti, odskok, opruga, podići, pomoliti se, porijeklo, poskakivati, proljeće, proljetni, skočiti
spring balance opružna vaga, vaga
spring barley jari ječam
spring board odskočna daska
spring day proljetni dan
spring line konop za okret broda
spring tide morska struja uzrokovana Mjesecom
spring time proljeće
springiness elastičnost, vlažnost
springing proširenje bušotine primjenom razornih sredstava
springs izvora
springtime proljeće
sprinkle posipati, poškropiti
sprint trčanje, trk, trke
sprint training trening sprinta
sprinter trkač
sprite grafički znak, grafički znak (na ekranu), vila, vilenjak
sprout brzo se razvijati, izdanak, klica, klicati, mladica, nicati, proklinjati
sprouted grain bread kruh od zrna žita, klice
sprouts klice
Index Indeks