Index Indeks
slouch pogrbljenost, spušten, šeprtlja
slough bara, depresija, glib, močvara
Slovak slovački
Slovak language slovački jezik
Slovak Republic Slovačka Republika
Slovakia Slovačka, Slovačke
sloven aljkava osoba, lijen, neuredan, prljav
Slovene slovenski
Slovenia Slovenija, Slovenije
slovenian Slovenac, slovenski
slovenly aljkav, aljkavo, neuredan
slow bez žurbe, dosadan, glup, koji zaostaje, lagan, nezanimljiv, polagan, polako, smanjiti brzinu, spor, sporije voziti, sporo, sporovozan, trom, tup, usporen, usporiti
slow ahead lagano naprijed
slow associated control channel burst paket sa sporom upravljačkom informacijom
slow astern lagano natrag
slow down usporiti
slow rate mala brzina
slow release preparation pripravak s produženim otpuštanjem
slow train putnički vlak
slow witted teško shvaćati, tupoglav
slowdown smanjiti brzinu
slower sporiji
slowing down usporavanje
slowly polagano, sporo
slow-wave structure sklop s usporenim valom
slubber prljati
sludge blato, glib, mulj, mulja, prvi tanki led, talog, uljni talog
sludge tank taložni tank, tank za talog
sludgy blatan, glibav, muljevit
slue okret oko ose
slug cjevčica, izmjeren dio tekučine ubačen u cjevovod, jezgra, komad, ljenčariti, matrica, umetak
sluggard lijen, lijenčina, ljenčina, ljenivac, ljenjivac, trom
slugged usporen
sluggish inertan, lijen, ljigav, polagan, spor, trom, usporen
sluggishness inertnost
sluice brana, ispustiti vodu, jaz, odvodni kanal, ustava
sluice (slide) zasun
sluice gate zaštitna vrata
sluice valve zaporni zasun
sluice-gate price granična cijena
sluiceway odvoditi
slum mala, sirot kraj, sirotinjska četvrt, sirotinjska četvrt grada, zabitna uličica, zabitni kraj, zloglasni dio grada
slumber drijem, drijemati, drijemež, san, spavanje, spavati
slumbering snenih
slump kriza, nagli pad cijenu, naglo pasti, privredna kriza, slijeganje, teško pasti
slums predgrađe
slur blaćenje, kleveta, legatom, ljaga, mrlja, nejasno izgovarati, nerazgovjetno izgovaranje, nipodaštavanje, nipodaštavati, oblatiti, oklevetati, olako preći, povezivanje, prljanje, spojiti, uprljati, vezivanje
slurp mljackati
slurry emulzija za brušenje, gnojnica
slush blato, bljuzga, bljuzgavica, cementirati, lapavica, otopljeni snije, podmazati, poprskati
slushy bezvrijedan
slut djevojčura, neuredna žena
sluttish aljkav, neuredan, prljav
sly lukav, prefrigan, prepreden, skriven, tajan
sly-boots lukavac
slyly o vragolasto
slyness lukavstvo, prefriganost
SMA alloys SEPO slitine
smack cmokanje, cmoknuti, glasan poljubac, imati ukus, kap, komadi, mirisati, podsjećati, primjesa, ribarska barka, ribarska brodica, tračak, udar, ukus, zaudarati
smacker dolar
Smads proteins Smad proteini
smal-angle mali kut
small kratak, krhak, malen, malenkost, mali, neznatan, sitnica, slab, tanak, tiho, uzak
small - game niska divljač, nisku divljač
small and medium industries mala i srednja industrija
small and medium sized enterprises mala i srednja poduzeća
small and medium-sized enterprises malo i srednje poduzetništvo
small arms pješačko oružje, ručno oružje, streljačko oru
small arms fire paljba iz pješačkog oružja
small business malo poduzeće
small caps mali verzal
small computer system interface sučelje sustava malih računalnih sustava, sučelje za komunikaciju osobnih računala ivanjskih
small craft brodica, brodić
small enterprise malo poduzeće
small forward nisko krilo
small harbors lučica, lučicama
small industry mala industrija
small intestine tanko crijevo, tankog crijeva
small minded sebičan, tjesnogrudan
small office / home office mali ured/kucni ured
small port lučica
small retailer trgovac na malo
small scale economy ekonomija malih razmjera
small surgery kirurgija
small town gradić
Small water line twin hull Dvotrupi sa smanjenom vodnom linijom
small window okno
small-bore malokalibarskom
smaller manje, manji, omanjih
smaller total resistance manji ukupan otpor
smallholding mali posjed
smallpox boginje, kozice, male boginje, ospice
small-signal analysis analiza lineariziranog sustava, analiza pri malom signalu
smalm gladiti
smal-talk ćaskanje
smart bistar, bolan, duhovit, elegantan, ljut, okretan, oštar, pametan, žestok, živahan, žustar
smart antenna pametna antena
smart card pametna kartica
smart quotes pametni navodnici
smartcard inteligentna kartica (IC kartica s memorijom i mik
smarten dotjerati se, udesiti
smartness domišljatost, dotjeranost, otmjenost
smaser kvantni generator
smash krah, naletjeti, poraz, prasak, propast, razbijanje, razbiti, razbiti se, razmrskati, slom, smrviti, stečaj, sukob, uništiti, zdrobiti, zgazit
smasher akcelerator, ciklotron, uvjerljiv dokaz, žestok udarac
smashing famozan, potresno
smatterer amater, sveznalica
smattering malo znanje, natucanje, površno znanje
SMDS interface protocol protokol SMDS sučelja
SME MP
smear isprljati, mazati, mrlja, podmazati, premazati, razliti se, razmaz, zamazati
smectite smektit
smell aroma, čulo mirisa, miris, mirisati, njuh, njušiti što, omirisati, onjušiti, pomirisati, smrad, smrdjeti, zadah
smelling bottle bočica s amonijakom
smelling salts mirisna sol
smelt njušiti, rastopiti se, taliti, topiti rudu, topiti se
smelter peć za topljenje
smeltery topionica
smelting rastapanje, topljenje rude
Smetana Smetaninu
s-meter mjerač jačine signala
Smew bijeli ronac, mali ronac
smile biti naklonjen, izraziti osmijeh, nasmiješiti se, osmijeh, osmjeh, osmjehivati se, s prezirom promatrati, smiješak, smiješiti se, smješkati se
smiley face smješko
smileys smješci
smiling koji se smiješi, nasmijan, nasmijana, vedar
smirch mrlja, okaljati, umrljati
smirk glup, sladunjav, usiljen
smite nanijeti udar, pobijediti, poraziti, ubiti, uništiti
smith kovač
smith chart Smithov dijagram
smithereens crepovi, razvijeni kom
smithery kovački zanat
smithy kovačko ognjište, kovačnica
smitten obuzet, paraliziran, pogođen, poražen, savladan, uzet
smock dječje odijelo za igru, radno odijelo, zaštitno odijelo
smog mješavina magle i dima
smoke cigareta, čađ, dim, dimiti se, očađavati, pušiti
smoke alarm dimni alarmni signal
smoke box dimna kutija
smoke cloud dimna zavjesa, dimni oblak
smoke condensate dimni kondenzat
smoke pipe dimnjak
smoke screen dimna zavjesa
smoked dimljen
smoked chees dimljeni sir
smoked ham pršut
smoked ham and musk melon pršut i dinja
smoked ham and olives pršut i masline
smoked ham and sage pršut-kadulja
smoked meats dimljeno meso
smoked product dimljeni proizvod
smoke-dried dimljeni
smokeless bezdimni
smoker kola za pušače, pušač
smokestack dimnjak
smoking pušenje
smoking room soba za pušače
smoky boje dima, čađav, dimljen, koji čađavi, koji se dimi, pun dima, zadimljen, zamagljen
smoky quartz dimni kvarc
smolder dimiti se
smooth bez teškoća, bez zapinjanja, blag, glačati, gladak, gladiti, glatko, izgladiti, izravnati, lak, miran, poravnati, ravan, smiriti, uglačati, uglađen
smooth down gladiti
smooth earth approximation aproksimacija glatke zemlje (kod refleksija radijs
smooth faced glatko izbrijan, licemjeran
smooth setting dizanje lopte s osjećajem za prostor i igru
smooth tongued laskav, neiskren
smoothed izglađen
Smoothened SHH Smoothened ili SHH
smoother function funkcija poravnavanja, funkcija prilagođavanja FDDI okvira
smoothfaced golobrad, tobože prijateljski
smoothing filtriranje, izglađivanje, izjednačavanje, izravnavanje, peglanje
smoothing filter filtar za poravnanje
smoothing the data zaglađivanje podataka
smooth-iron glačalo
smoothly glatko, ravno
smoothness glatkoća, glatkost, graduacija, izglađivanje, ravnina
smother daviti, dim, gasiti, prigušenost, prigušiti, prikriti se, ugušiti, zagušiti, zagušiti se, zataškati
smothering prigušenje, ugušenje
smoulder dimiti se, pušiti se, tinjanje, tinjati, tinjava vatra
smudge mrlja, packa, razmazati, zamazati, zamrljati, zaprljati
smudged zamrljan
smudging razmazivanje
smug gladak, kićen, koji se ne zanima za sport, lijep, samodopadan, sit, student koji se ne snalazi u društvu, ubav, udoban
smuggle krijumčariti, prokrijumčariti
smuggler krijumčar
smuggling krijumčarenje
smut čađ, čađava mrlja, nepristojne riječi, očađiti, pahuljica čađe, prljavština, zaprljati
smutty čađav, prljav
snack dio, parče, udio, zakuska, zakuska na brzu ruku, zalogaj
snack bar bife
snag zakačiti
snail @, danguba, lijenčina, puž, spirala
snail mail pošta (osim elektronske)
snails puževi
snaily pužast
snake izvijati se, tegliti, vući, zmija, zmijske
snake oil salesman putujući prodavač čudotvornog napitka
Index Indeks