Index Indeks
scinetific information znanstvene informacije
scintigraphy scintigrafija
scintigraphy of the liver scintigrafija jetre
scintillate iskriti se, svjetlucati, treperiti
scintillation iskrenje, svjetlucanje, treperenje
scion izdanak, kalem, mladica biljke, potomak
scirocco jugo, jugoistočni vjetar, široko
scission cijepanje, dijeljenje
scissoring obrezivanje (automatsko brisanje svih podataka koj, rezanje
scissors nožice, škare
sclerometer ispitivanje tvrdoće
scoff ismijavati, podsmijeh, poruga, ruganje
scold grditi, karati, psovati, svadljiva žena
scone glava, ječmena pogača, pšenična pogača
scoop crpaljka, crpsti, iskop za temelj, jama, kašičica, kutljača, lopatica, vaditi, vađenje lopatom, vel. suma novca
scoops lopatice
scoot jurnuti, pobjeći
scooter jedrilica, romobil, skuter
scope djelokrug, domašaj, domena, domet, doseg, elektrolučna cijev, indikator, kompetencija, kretanje, obim, obuhvaćen, okvir, opseg, opseg vrednovanja, oscilograf, područje, područje primjene, područje važe., polje rada, svrha, vidik, vidokrug
scope of an annex opseg dodatka, opseg nekoga dodatka
scope of application područje primjene
scope of cooperation opseg suradnje
scops owl ušati ćuk
scorbutic oboljeli od skorbuta, skorbutni
scorch juriti, nabirati se, opeći se, opeklina, opekotina, oprljiti se, paliti, pržiti, savijati se, zagorjeti
score biljeg, bilježiti zgoditke, bodovanje, bodove, broj bodova, dvadeset, dvadeset funti, dvadeset jardi, masa, mnoštvo, note, obilježavati, oštro kritikov., partitura, pogodak, pokazatelj, postići uspjeh, postizati, proračunati, proračunavanje, račun, rezultat, sreća, stanje igre, suma, tabela bodova, uspjeh, velika količina, zabilježiti, zajedljiva primjedba, zarez, zarezati, zasjeći, zasjek, zbir bodova
score sheet lista rezultata, zapisnik
scoreboard semafor
scored ball važeća lopta
scorekeeper zapisničar
scorer zapisničar
scorer list lista strijelaca
scorer's assistant pomoćnik zapisničara
scorer's table zapisnički stol
scoretable zapisnički stol
scoring bilježenje, bodovanja, bodovanje, obračunski, vrednovanje, zarezivanje
scoring sheet obračunski obrazac
scoring systems bodovni sustav
scorn ismijavanje, omalovažavanje, podcjenjivanje, podsmijeh, poruga, prezir, prezirati
scornful omalovažavajući
scorpio škorpion
scorpion škorpija, škorpion
scot danak, Škot
scotch biljeg, klin, napravi. biljeg, potisnuti, raniti, rez, škotski, škotski jezik, škrt, ugušiti, uništiti, urez, urezati, zakočiti, zarez, zarezati, zasjeći
scotch whisky škotski viski
Scotland Škotska
scotopic koji zatamnjuje, tamni
Scotsman Škot
scottish Škoti, škotski
scoundrel gad, hulja, nitkov, varalica
scour čistiti, čišćenje, pretražiti, švrljati, tumarati
scourge bič, bičevati, kazna, kazniti, kažnjavati, nesreća, opljačkati, opustošiti, šibati
scout istraživač, izvidnik, izviđač, izviđač suparničkih momčadi, izviđanje, izviđati, pionir, prezrivo odbiti, promatrati, skaut, služitelj, uhoditi
scouting izviđanje, izviđanje situacije u protivničkim momčadima, pronalaženje mladih talenata, pronalaženje pojačanja
scow laki brod
scowl mrgođenje, mrk pogled, mrštiti se, prijeteći izgled
scrabble grepsti, nečitko pisati, strugati, škrabanje, škrabati
scrag koža i kost, mršav čovjek, objesiti, vrat, zavrnuti vrat
scraggy hrapav
scram bježi!, sistem protiv kvara
scramble gungula, gužva, ispremetati, izokrenuti, otimati se, penjanje, poremetiti, tučnjava, veranje, verati se, zgrabiti, zurba
scrambled ispremještan, izokrenut
scrambled eggs kajgana
scrambler izokretač, premetalo, pretvarač digitalnih signala u prividnoslučajne di, pseudoslučajni koder
scrambling izokretanje, pretvorba digitalnog signala u prividnoslučajni ni, pseudoslučajno kodiranje, remećenje
scrap bilješka, izvodi, komadić, lomiti na sitno, metalni otpaci, mrvica, odlomak, odsječak, ostaci hranu, ostatak, otpaci, otpadni materijal, parče, slomiti, staro željezo, svađa, svađati se, tuča, tučnjava, tući se
scrap a ship odbaciti brod u staro željezo
scrap iron staro željezo
scrap-book album s nalijepljenim fotografijama, album s nalijepljenim izrescima
scrape češati se, čišćenje, grebanje, grebati, grepsti, guditi, izgrepsti, nezgodan. položaj, ogrebotina, struganje, strugati, škripanje pera, teškoća, trljati se
scrape off očistiti, ostrugati
scraper strugač, strugalica
scrap-heap odlagalište otpada, odlagalište za otpad, smetlište za otpatke
scrap-iron staro željezo
scrappy fragmentaran, skalupljen, sklepan, smutljiv, spletkarski
scraps čvarci, otpaci
scratch češati se, grebanje, grebati, grepsti, grepsti se, izbrisati, kresnuti, odustajanje, ogrebotina, ogrepsti, ogrepsti se, potez pera, privremene bilješke, skrpljen, slučajan, start, svrab, škripiti, švrljati
scratch area radno područje
scratch file nezaštićena datoteka, radna datoteka
scratch oneself češati se
scratch paper papir za bilješke
scratch tape radna traka
scratcher grebač
scratches ogrebotina, ogrebotine
scrawl črčkarija, škrabati
scream cičanje, cika, krik, kriknuti, oštar zvuk, prodoran krik, provala smijeha, smijurija, vrisak, vrisnuti, vrištati, zaurlati, zavrištati, zveket
screamed vrisnula
screaming piskav
scree kršlje
screech vrisak, vrisnuti, zlokoban krik, zlokoban zvuk
screeching piskav
screechy vrištav
screen ekran, ekrana, filmsko platno, kino platno, okrilje, osiguranje, paravan, pokrov, pregrada, prikrivati, prosijati, raster, rešeto, sito, sklanjati, skrivati, snimiti film, štit, zaklanjati, zakloniti, zaslon, zaslona, zaslonu, zastor, zastrti, zaštiti, zaštitna rešetka, zavjesa
screen appearance izgled zaslona
screen device uređaj sa zaslonom
screen dialing biranje zaslonom
screen display zaslonski prikaz
screen driver pobudni sklop zaslona, pogonitelj zaslona
screen pattern raster na ekran
screen pop kratka informacija o telefonskom pozivu na zaslonu
screen print sitasto štampa.
screen saver zaštitnik zaslona (program koji se automatski akti
screen sharing dijeljenje zaslona, zajednička uporaba zaslona za više primjena
screen size dimenzije zaslona, dimenzije zaslona (mjera za veličinu zaslona), veličina zaslona
screen-based telephony biranje putem zaslona, telefonija s pomoću računala
screened armiran, oklopljen
screening odabir, prebiranje, probir, probiranje, rasčešljavanje, rešetanje, screening, skrining, zaklanjanje igrača na servisu, zaklon, zaštita
screening test probir
screens zasloni
screensaver čuvar zaslona
ScreenTip ZaslonskiOpis
screw elisa, natjerati, obrtanje vijka, prevariti nekoga, pričvrstiti, primorati, prisiliti, pritegnuti, pritegnuti vijak, propeler, raga, tvrdica, uvijati, uvrtjeti vijak, vijak, zajebati nekoga, zaviti, zavrtanj
screw form zavojni oblik
screw in uvrtni vijak
screw joint navrtna spojnica
screw key ključ za pritezanje
screw nut matica zavrtnja
screw of odvrnuti, odvrtati
screw on navrtati
screw speed broj okretaja pužnice
screw up zatvoreni vijak
screwable pričvrstiti vijkom
screwball čudak, luđak
screwbolt zavrtanj
screwclamp vijak za pritezanje
screwdriver odvijač, šrafciger, votka juice (koktel)
screwed pijan
screwjack kolska dizalica
screw-wheel zupčanik s uvojnicom
screwy čudan, ćaknut, nastran, otkačen
scribble drljanje, piskarati, škrabotine, švrljati
scribe načeti, obilježiti, označiti, pisar, sastaviti, urezivati, zapisati, zarezati, zasijecati
scriber tehničko pero
scrimmage gužva, metež, pometnja, tučnjava, zbrka
scrimp škrt, škrtariti
scrimpy škrt
scrimshank izbjeći obaveze
script brzopis, ispis (skupa naredaba), izvornik, komandna datoteka, logografija, original, pisana slova, pisani dokument, pisma, pismo, rukopis, scenarij, scenarij filma, skript, skripta, tekst komada
scripting ispisivanje skupa naredaba
scripting language skriptni jezik (programski jezik za pisanje naredb
scriptoscope skriptoskop
scripture biblija, sveto pismo
scrofula skrofuloza
scroll klizanje, klizna, pomicanje, pomicati, pomicati (okomito ili vodoravno pomicati sadržaj n, popis, spiralni ukras, svitak, svitak papirusa, uvijati, uvojak
scroll bar klizač, klizna traka
scroll button gumb klizača
scroll down pomicati prema dolje
scroll off nestati s ekrana, odviti se
scrollback pomicati unatrag, postupak automatskog pomicanja poruka, vraćati
scrollbar pomični trak, trak za pomicanje
scrolled pomicana
scrolling listanje, pomicanje, sklizanje
Index Indeks