Index Indeks
Romeo Romea
romp bučna igra, nered, nestaško, nestašno dijete, praviti nered, vreva
rood mjera površine
roof krov, krovištem, podići krov, strop, tavanica jame, utočište
roof terrace terasa na krovu
roofed natkrivenih
roofing pokrivanje krovom
rook gačac, kula, lupež, top u šahu, varalica, varati, vrana
room dvorana, hotelska soba, mjesto, odaja, prostor, prostorija, soba, sobno, stan, stanovati
room acoustics akustika prostora
room mate sobni drug
Room temperature Sobna temperatura
room to rent soba se izdaje
rooms dvorana, soba, sobe
roomy prostran, širok
roost kokošarnik, leglo
rooster kokot, pijetao, pijevac
root izvor, koljenaste biljke, kopati, korijen, potkopavati, prikovati, puštati korijenje, uzrok
root canal anatomy anatomija korijenskog kanala
root crop korjenjača i gomoljača
root directory glavni imenik, osnovni imenik
root mean square (RMS) efektivna vrijednost
root vegetable korjenasto povrće
rooted ukorijenjen, ukorijenjene, usađena
roots korijenje
roots quality kvaliteta korijena
rootstock podloga
rope konac, konopac, laso, niska, špaga, uže, vezati se
rope barrel bubanj za uže
roping užad
roquefort cheese sir rokfor
RO-RO brod za krcanje tereta vozilom
ro-ro ship ro-ro brod
ro-ro ships ro-ro brodovi
rosary brojanice, ružičnjak
rose krasotica, rozeta, ruža, ružičast
rose bud ružin pupoljak
rose bush grm ruža, ružin grm
rose hip šipak
rose orchis kaćun
rose petals latice ruže
rose to his feet ustane
rosé wine ružičasto vino
rose-bay oleandar
rosebud pupoljak
rose-coloured starling ružičasti čvorak
rosemary ružmarin
rosequartz rosenkvarc
rosette rozeta, značka oblika poput ruže, značka specijalnog oblika
rosin kolofonij, smola
roster popis igrača, popis ljudstva, spisak
rostrum govornica, kljun, propovjedaonica
rosy cvatući, rumen, ružičast, sjajan
rot besmislica, neuspjeh, propadati, trulež, truliti, truljenje, trunuti
rota popis dežurstva
rotary koji se okreće, koji se vrti, obrtan
Rotary Crane okretni granici
rotary cultivator freza
rotate okretati, okretati se, rotirati, smjenjivati, vrtjeti se
rotating rotiraju, rotirajući
rotating transformer rotirajući transformator
rotating-disk electrode rotirajuća disk elektroda
rotation okretanje, periodično, ponavljanje, redanje, rotacija, rotacijom, smjenjivanje
rotation clause klauzula rotacije
rotation of antimicrobial agents rotacija antimikrobnih lijekova
rotation of plane rotacija ravnine
rotation of players izmjena mjesta, rotacija igrača
rotation velocity measurement mjerenje brzine vrtnje
rotational fault greška u rotaciji
rotational transition rotacijska izmjena mjesta
rote na pamet, po sjećanju
rotisseries pečenjarnica
rotor rotor
rotor time constant identification identifikacija vremenske konstante rotora
rotten gnjilo, gnjio, istrunuo, neupotrebljiv, nizak, podao, pokvaren, pokvareni, trulo, truo
rotter nevaljalac, ništarija
rotund okrugao, okruglast, sonoran, zaobljen, zaokružen
rotundity oblina, oblost, okruglost, zaokruženost
rouble rubalj, rublja
rouge namazati usne, rumenilo, ruž, zarumenjeti lice
rough buran, grub, grubo, hrapav, ispresijecan, korito, nasilno, neotesan, neotesanost, neravan, ogrubjeti, oštar, sirov, surov, surovost, uzburkan, uzburkano
rough and ready grub
rough and tumble grub
rough neck grubijan, prostak
rough sea more (mirno, nemirno more, nemirno)
rough tune približno podešavanje
roughcast mort, skiciran, skicirati, žbuka, žbukati
rough-cast ožbukati
roughen ogrubjeti, postati hrapav, učiniti hrapav
rough-hew otesati
rough-legged buzzard gaćasti mišar
roughly grubo, okvirno, otprilike, približno, surovo
roughness bahat, grubost, grubosti, hrapavost, sirovost
roughness of ground surface hrapavost brušene površine
roulette rulet
Roumania Rumunjska
round but, hitac, kolo, kolo (prvenstveno), krug, kruženje, metak, minobacačka granata, naokolo, obao, oblina, oblo, oko, okolo, okrugao, okrugao predmet, okruglog, okruglost, okružiti, prvenstveno kolo, puna, put, runda, šetnja, tijekom, upotpuniti, zaći za, zaobilaziti se, zaobljen, zaokružen, zaokružiti
round house floater serve Japanski servis, lelujavi servis punom rukom
round off zaobliti, zaokružiti
round poindted sa zaobljenim krajem
round robin algoritam kružnoga dodjeljivanja
round slot kružni utor
round stern eliptična krma
round tenon joint zaobljeni čep
round trip kružni obilazak, kružno putovanje, puni obilazak
round up stjerati, završiti
round window okno
roundabout neizravan, vrteška, zaobilazan, zaobilaznica
round-about vrtuljak
rounded zaobljen
rounded obstacle diffraction loss gubitci ogiba na zaobljenoj prepreci
rounded top ridge diffraction difrakcija na zaobljenom vrhu, ogib na zaobljenom vrhu
rounded-off amount zaokruženi iznos
roundel rondela
rounding-off zaokruživanje
rounding-off an amount zaokruživanje iznosa
roundly propisno, strogo, valjano
roundness oblina
round-off error pogreška zaokruženja
rounds kruga
round-trip delay kašnjenje obilaska
round-trip time vrijeme obilaska, vrijeme odziva (udaljenog računala)
roundtrips kružna putovanja
roup aukcija
rouse buditi, izazvati, pijanka, pobuditi, poplašiti, posoliti, probuditi, probuditi se, razbuditi, trgnuti se
rout bijeg, bučan sastanak, iskopavati, izrovati, izvlačiti, kom, poraziti, povlačenje, rastjerati, razbiti, rulja, sjedjeljka, slatkovodna pastrva, ukorijeniti
route cesta, itinerar, izaslati, kružno slanje, kurs, kursa, kursom, marš ruta, maršruta, marš-ruta, odaslati, pravac, prijenosna staza, put, ruta, smjer, smjer (puta), trasa, trase, uputiti, usmjeriti
route aggregation gomilanje smjerova, porast broja putova
route server poslužitelj usmjeravanja
route server functional group funkcionalna skupina poslužitelja usmjeravanja
router ruter, sustav za usmjeravanje poruka kroz mrežu, usmjerivač, usmjernik
router-based network mreža s usmjerivanjem, mreža temeljena na usmjerivaču
routes pravac, prometnica
routine određen, program, rutina, šablona, uobičajena praksa, ustaljen, ustaljeni rad
routing odabiranje puta kroz mrežu do odredišta, upravljanje putovima, usmjeravanje
routing algorithms algoritmi usmjeravanja
routing computation računanje usmjeravanja
routing constraint ograničenje usmjeravanja
routing domain područje usmjeravanja
routing field usmjerivačko polje
routing information protocol protokol usmjerivačke informacije, protokol usmjerivačkih podataka (INTERNET)
routing of the ship usmjeravanje broda
routing protocol protokol usmjeravanja
routing slip redoslijed kruženja
routing switch promjena usmjeravanja
routing table tablica usmjeravanja
rove lutati, povjesmo, skitanje, skitati, splet, tumarati
rover brđanin, skitnica
Rovinj rovinjske
row buka, grditi, niz, praviti izgred, prepirka, prigovarati, red, red (slova, redak, svađati se, špalir, veslanje, veslati, vika, voziti čamac, vrsta
rowan oskoruša
rowboat čamac na vesla
row-boat čamac na vesla
rowboats čamci na vesla
rowdiness nasilnost, neotesanost
rowdy grubijan, larmadžija, neotesanac
rower veslač
rowing rowing, veslanje
rowlock rašlja, rašlja za veslo, viljuška
rows redova
royal kraljevih, kraljevski, kraljevskog, sjajan, veličanstven
royal banner kraljevska zastava, kraljevski standard
royal free cities slobodni kraljevski gradovi
royal palace kraljevska palača
royal standard kraljevska zastava, kraljevski standard
royalism rojalizam
royalistic rojalistički
royalty kraljevina, kraljevska povlastica, kraljevska vlast, prihod od autorskog prava, taksa, veličanstvenost
Royaumont Royaumontskoga
rozenite rozenit
rožata rožata
RPI index indeks cijena na malo
RPM broj okretaja
RS-232C RS-232C standard, serijsko sučelje za spajanje podatkovnih uređaja
RSA algorithm algoritam RSA
RSA cryptosystem kripto s u stav RSA, Rivest-Shamir-Adlemanov kripto sustav
RSA public key scheme plan RSA s javnim ključem
R-squared value R-kvadratna vrijednost
RTD activities aktivnosti na području istraživanja i tehnološkoga
rub brisati, dodirivati se, izbrisati, nažuljati, skidanje, strugati, teškoća, trenje, trljanje, trljati, trti se
rub out izbrisati
rubber guma, guma za brisanje, gumen, gumica za brisanje, gumirati, kaučuk
rubber ball gumena lopta
rubber band gumena traka
rubber boots gumene čizme
rubber dinghy gumeni čamac
rubber industry industrija gume
rubber insert gumeni umetak
rubber reinforced pipe gumena armirana cijev
rubbers gumene cipele
rubbin strip bokoštitnik
rubbing stone brus
rubbish besmislica, đubre, glupost, novac, otpaci, smeće
rubble građevni kamen, oblutak, šljunak
rubella rubela
rubeosis iridis rubeosis irisis
rubicund rumen
rubidium rubidij
ruby crven kao rubin, rubin
ruby laser rubinski laser
ruck besmislica, bora, gomila, gomilati se, gužva, mrštiti se, nabirati se, nabor, svjetina
rucksack naprtnjača, ruksak
rudaceous Ruditi
rudd crvenperka
rudder kormilo, krma
rudder stop graničnik otklona
rudderless bez kormila, bez rukovodstva
ruddy crven, crvenkast, rumen
ruddy shelduck zlatokrila utva
Index Indeks