Index Indeks
plesiochronous p lezi o km n, približno istodoban
plesiochronous digital hierarchy digitalna mreža približne sinkronizacije, p lezi o km n a digitalna hijerarhija
plethora punokrvnost
plethysm pletizam
pleural and peritoneal mesothelioma pleuralni i peritonealni mezoteliom
pleural thickening pleuralno zadebljanje
pleurisy upala pluća
Pleuropneumonia of swine Pleuropneumonija svinja
pliability gipkost, popustljivost, povodljivost, savitljivost
pliable povodljiv, savitljiv, vitak
pliant mek, neotporan, popustljiv, savitljiv
pliers kliješta, mala kliješta
plight dati obećanje, obećanje, položaj, stanje, zaručiti, zaruke
plimsolis crte na brodu
Plimsoll mark Plimsollova oznaka
plinification plinifikacija
plinth osnova stuba, podnožje
Pliny the Elder Plinije Stariji
Pliocene Pliocen
Plitvice Plitvička
Plitvice Lakes Plitvička jezera
Plitvice region Plitvička regija
Plitvička Jezera National Park Nacionalni park Plitvička jezera
PLO PLO
plod naporan rad, naporno raditi, teško koračati, vući se
plodder neumoran radnik
plop bućnuti, pasti, pljeskanje, pljuskanje
plot čestica, fabula, intrigirati, iscrtati, komad zemlje, kovati zavjeru, nabacati, plan, planirati, radnja, skicirati, zamišljati, zaplet, zavjera, zemljišna čestica, zemljište
plot area područje crtanja
plotter ploter, uređaj za crtanje
ploug-field oranica
plough brazdati, neuspjeh, oranica, orati, parati, plug, ralica, ralo, sjeći
plough land oranica
ploughed land oranica
plough-fields oranice
ploughing oranje
ploughland oranica
ploughman orač
ploughshare lemeš, ralo
plow brazdati, oranica, orati, plug, ralo
ploy posao, rad, zanat
pluck brati, drob, hrabrost, iščupati, iznutrice, kidati, odvažnost, otkinuti, pokrasti, prebirati, sabirati, srce, srčanost, trgati, utroba
plucky hrabar, odvažan, srčan
plug čep, duhan, kljuse, pucati, raga, svjećica, uključi, uključiti, ukopčati, utikač, začepiti, zapušač, zatvarač
plug and play uključi i radi
plug and play capability mogućnost brzog uključenja i pokretanja, mogućnost pojednostavljene instalacije, svojstvo uključi-i-pokreni
plug box utičnica
plug in uključiti, utaknuti
plug pin čep utikača
plug up začepiti
plugged priključen, zablaćen, začepljen
plugged bit začepljeno dlijeto
plugged choke začepljena sapnica
plugged screen zablaćen filtar, začepljen filtar
plugging izrada čepa, začepljivanje, zamuljenje, zapunjavanje
plugging of pores začepljenje šupljina
plugin dodatak
plug-in cable utični kabel
Plug'n Play gotovo
plum savršena stvar, suho grožđe, šljiva, tamnoljubičasta
plum brandy šljivovica
plum jam marmelada od šljiva
plum tree stablo šljive, šljiva
plumage perje
plumb istinit, komadić olova, libela, mjeriti, okomit, potpuno, pravi, pravilno, razulja, točno, uspravan
plumb line konop olovnice, mjerilo
plumber instalater, lemila, limar, uvoditelj plinovoda, uvoditelj vodovoda, vodoinstalater
plumbing bacanje viska, mjerenje mora, vodovod, vodovod cijevi
plumbing equipment vodoinstalaterska oprema
plume paperje, perjanica, perje, pero
plumeless golišav
plumer block postolje ležaja
plummet olovni visak, olovnica, visak
plump bez uvijanja, debeljkast, debeljuškast, debeo, gojiti se, gomila, jasan, naglo, pothraniti, punačak, punašan, splasnuti, sručiti, tresnuti
plumper jastučić, kad se moglo glasati za više, nadignuto
plumpness oblina, punašnost
plunder haranje, harati, plijen, pljačka, pljačkati, pljačku, raznositi
plundered pokraden
plundering pljačka, pljaćku
plunge gnjuranje, pad, poniranje, potapanje, roniti, ronjenje, uroniti, zagnjuriti, zagnjurivanje, zamočiti, zariti, zaroniti
plunge of the axis nagib osi
plunger klip, lakouman igrač, masivan čep, nerazuman, teški konjanik, teško stapalo
plunk pad
pluperfect davno prošlo vrijeme, pluskvamperfekt
plural množina, plural, u pluralu, višestruk
plural of neutrum gender plural srednjega roda
plural/dual formation tvorba plurala i duala
pluralisation pluralizacija
pluralism pluralisam, pluralizam
pluralism in the media pluralizam u medijima
pluralism of identity pluralizam grupa
pluralism of interests pluralizam interesa
pluralism of values pluralizam vrijednosti
pluralisme pluralizam
pluralistic pluralistička, pluralistički
pluralistic society pluralističko društvo
plurality množina, plural, većina, većina glasova
plurilingualism plurilingvizam
plus plus, pozitivna veličina, pribrojiti, više
plus fours široke spo gaće
plus trees plus stablo
plush pliš, vrsta samta
plushy od samta, sličan
plutocracy novčana aristokracija, plutokracija
plutonic rocks Plutonske stijene
plutonium plutonij
pluvial kišan, kišovit
pluviometer kišomjer
pluvious kišovit
ply častiti, dodati, gostiti, krstariti, marljivo raditi, nabor, ošinuti, pohitjeti, požuriti, prometovati, salijetati, saobraćati, sklonost, sloj, spojiti, struk, vršiti posao
plyketides pliketidi
plyometrics trening eksplozivnosti, trening skočnosti
plywood panelke, šperploča, ukočeno drvo
p-n junction (PN junction) PN spoj, p-n spoj
p-n junction diode dioda s spojem p-n
Pneuconiosis Pneukonioza
pneumatic gumeni kotač, gumeni točak
pneumatic and mechanical conveyor zračni i mehanički konvejer
Pneumatic beams pneumatske grede
pneumatic damping pneumatsko prigušenje
pneumatic machinery pneumatski stroj
pneumatic tyre pneumatik
pneumococci pneumokoki
Pneumonia Pneumonija, upala pluća
PNNI protocol entity PNNI proces protokola
PNNI routing control channel PNNI kanal za kontrolu usmjeravanja
PNNI routing domain PNNI područje usmjeravanja
PNNI routing hierarchy PNNI hijerarhija usmjeravanja
PNNI topology state element PNNI element topologije
PNNI topology state packet PNNI paket topologije
PO box poštanski pretinac
poached egg jaje na oko
poacher kradljivac, zvjerokradica
pochard ridjoglava plovka
pock ospica, rupica, trag od boginja
pock marked boginjav, rohav
pocket džep, džepni, džep-okruženo područje, džepu, jastuk, prisvojiti, rupa, staviti u džep, ukrasti, utjerati loptu, vreća
pocket book bilježnica, notes, novčana sredstva, novčanik
pocket calculator džepno računalo
pocket knife džepni nožić
pocket money džeparac
pocket pussy džepna vagina
pocket watch džepni sat
pocket-book džepna knjiga
pocket-money džeparac
pockets jastuka
Pocklington equation Pocklingtonova jednadžba
pod čahura, mahuna, malo jato, oljuštiti, skinuti mahunu
PODA datagrams datogram PODA
PODA reservation rezervacija PODA
PODA scheduling coordination koordinacija raspoređivanja PODA
PODA stream slijed PODA
podded bogat, imućan, mahunast
podlanica gilthead
Podravina region of Bilogorje Bilogorska Podravina
Podunavlje fish-pond ribnaci Podunavlje
poem pjesma, pjesmu, spjev, umjetnička pjesma
poems pjesama, pjesme
poesy poezija
poet pjesnik, pjesnika, poeta
poetic pjesnički
poetic language pjesnički govor
poetic space prostor pjesme
poetics poetika, teorija poezije
poetry pjesma, pjesništva, pjesništvo, poezija, poezije
poets pjesnicima
poignancy jačina, ljutina, oštrina, pikantnost, žestina
poignant bolan, gorak, jak, jedak, mučan, oštar, pronicljiv, zajedljiv
point bod, glavna stvar, mjesto, naznačiti, okrenuti jedrenjak više prema vjetru, pitanje, poanta, poen, pojedinost, pokazati, položaj, svrha, točaka, točka, ukazati, ukazivati, vrh, zašiljiti
point blank pravo u oči, u lice
Point defect model Model točkastih defekata
point loads koncentrirana opterećenja
point of control and observation mjerno-nadzorna točka
point of initiation točka inicijacije (lanca blokova ŠIB)
point of presence mjesto na kojemu je ugrađena telekomunikacijska op, mjesto priključenja na javnu mrežu, sučelje lokalne i međugradske telefonske mreže, točka nazočnosti
point of return točka povratka (iz lanca blokova ŠIB)
point of view gledišta, stajališta, SVJETONAZOR, točka motrišta, u vidu
point out ukazati, upozoriti
point spread raspored bodova
point to ističe
point to multipoint communication radiokomunikacija između jedne postaje i više nepo, zvjezdasta radiomreža
point to multipoint connection veza između jedne krajnje točke i drugih točaka, veza jednospojnog s višespojnim kanalom, veza točka-više točaka
point to point propagation model model (gubitaka) prostiranja (signala) od točke do, propagacijski model od točke do točke
pointadly oštro
pointer aluzija, kazaljka, nagovještaj, nišandžija, pokazivac, pokazivač, prepeličar, ptičar, putokaz, riječ u memoriji koja sadrži adresu podatka ili da, strelica
pointing pokazivački, pokazujući
pointing device pokazivalo, pokaznik
pointless besadržajan, besmislen, bespredmetan, beznačajan, lišen, neduhovit, neumjesan
pointlessly bespredmetno
pointlessness bespredmetnost
points bodova, bodove, točke, točku
points out naglašava
point-to-point communication radiokomunikacija između dviju nepokretnih postaja, usmjerena komunikacija
point-to-point connection veza između dviju krajnjih točaka u vezi, veza jednospojnih kanala, veza točka-točka
point-to-point protocol protokol za komunikaciju od točke do točke, protokol za serijske kanale u Internetu
point-to-point transmission prijenos od točke do točke
point-to-zone communication radiodifuzija, radiokomunikacija između nepokretne postaje i podr
poise držanje glave, držati, lebdjeti, neodlučnost, ravnoteža, stabilnost, uravnoteženost
poison kvariti, otrov, otrovati, zatrovati
poisoning trovanje
poisonous gadan, odvratan, otrovan
poisons otrovni
Poisson distribution Poissonova raspodjela
Poisson equation Poissonova jednadžba
Poisson process Poissonov postupak
Poisson source model Poissonov model izvora
Poisson's coefficient Poissonov faktor
Poisson's ratio Poissonov faktor
poke danguba, guranje, ljenjivac, podbadanje, slab udarac, udariti
poke about čeprkati
poke out izbiti
Index Indeks