Index Indeks
plan brodske linije (nacrt), nacrt, nakana, namjeravati, plan, planirati, planovi, predviđati, projekt, projektirati, raspored, shema, sheme, smisao, smišljati, strukturu
PLAN AND PROGRAM FOR DESIGN PLAN I PROGRAM ZA DIZAJN
plan for cooperation plan suradnje
plan for return plan povratka
planar technology on silicon planarna tehnologija na siliciju
Planck scale Planckova skala
plane avion, gladak, izgladiti, izribati, platana, ploha, ravan, ravnica, ravnina, stupanj, zrakoplov
plane ticket avionska karta
plane wave ravni val
planes zrakoplove
planet planet, planeta
planetarium planetarij
planetary lutajući, planetarni, planetarnog, planetni
planetary distances planetarne udaljenosti
planets planete
planing blanjanje, planiranje
plank daska, debela, debeo, planka, planjka, platiti
planking daske, pod
plankton plankton
Planktonic foraminifera Planktonske foraminifere
planktonis stages planktonski stadiji
planned ciljan, planirane, planirati, planski
planned economy planska ekonomija
planned maintenance plansko održavanje
planned management of the firm's finances plansko upravljanje financijama poduzeća
planned town planirani grad
planner planer
planning planiranje, planiranju, projektiranje
planning current asset planiranje tekuće imovine
planning economy planska ekonomija
planning experiment planiranje pokusa
Planning Health Planiranje zdravstva
planning in education planiranje u odgoju
planning maintenance plansko održavanje
planning of meals planiranje prehrane
Planning of Natural Gas Consumption Planiranje potrošnje prirodnog plina
planning of the school year planiranje školske godine
planocelullar carcinoma planocelularni karcinom
Planotergun Planotergum
plans planira, planovi, planovima
plans and realisation planovi i realizacija
plant bilja, biljka, biljni, flore, oprema, poduzeće, pogona, posaditi, posaditi biljku, postaviti, postrojenja, postrojenje, prijevara, saditi, tvornica, uređaj, uređaja, zasaditi
plant bait biljna meka
plant breeding oplemenjivanje, oplemenjivanje bilja
plant cell differentiation transformacija
plant disease bolest bilja
plant diversity biljna raznolikost
plant extracts biljni ekstrakti
plant genetic resources biljni genetski izvori
Plant groups. Biljne zajednice
plant growth regulator regulator biljnog rasta
plant health control kontrola zdravlja bilja
plant health legislation propisi o zaštiti bilja
plant health product sredstvo za zaštitu bilja
plant health treatment zaštita usjeva
plant height visina biljke
plant hormones hormoni biljaka
plant life biljni svijet
plant mineral composition mineralni sastav biljke
Plant modernisation Modernizacija
Plant product Bilinogojstvo
plant propagation razmnožavanje bilja
plant protection zaštita
plant proteins biljni proteini
plant resources biljni fond
plant tissue culture kultura biljnog tkiva
plant viruses biljni virusi
plantain banana za pečenje, bokvica, trputec
plantains plantain
plantation kolonija, nasad, plantaža, sad, sađenje, zasađivanje
plant-available water biljci pristupačna voda
planted forest zasađena šuma
planter plantažer, vlasnik plantaže
planting sadnja
plantlet mlada biljka
plants biljaka, biljka, biljke, poduzećima, pogoni, raslinja, raslinje, raslinjem
plaque broš, ploča, tanjur
plaquets plakete
plaquettes plaketa, plakete
plash bara, isprepletati, lokva, plesti, pljuskanje, zapljuskivanje
plasma plazma
plasma diagnostics dijagnostika plazme
plasma display panel ravni plazma zaslon
Plasma Enhanced plazmom pojačana
Plasma membranes Plasmatske membrane
plasma physics fizika plazme
Plasmas plazma
plasmatic concentrations of proteins plazmatske koncentracije proteina, plazmatsle koncentracije proteina
plasmatic enzymes plazmatski enzimi
plasmids plazmidi
plasminogen plazminogen
plasminogen activator aktivator plazminogena
plasminogen activator inhibitors inhibitori aktivatora plazminogena
plasnning planiranje
plaster flaster, gips, kreč, krečiti, melem, naljepak, pokriti, žbuka, žbukati
plaster stone Gips, sadra
plasterer fasader, zidar
plastery poput gipsa, poput sadre, poput žbuke
plastic gipkost, plastičan, plastična masa, plastične, plastičnost, plastika, plastiku, savitljiv, savitljivost, vitkost
plastic bags plastične vreće
plastic clad silica fiber optičko vlakno od kvarcnog stakla s plastičnim omo
plastic concrete glinobeton
Plastic deformation Plastična deformacija
plastic deformation treatment obrada plastičnom deformacijom
plastic extention plastično rastezanje
plastic fiber optics plastična optička vlakna
plastic film plastična folija
plastic flow plastični tok
plastic hinge plastični zglob
plastic hinges plastifikacijski zglobovi
plastic shakedown plastični shakedown
plastic zone around the crack tip plastična zona oko vrha pukotine
plastic zones plastične zone
plasticine plastelin
plasticitiy plastičnost
plasticity plasticitet tla, plastičnost, savitljivost, spareni helični filament
plasticity of the central nervous system plastičnost središnjeg živčevlja
plasticityof the central nervous system plastičnost središnjeg živčevlja
plasticizer plastifikator
plastics plastika, plastike
plastics industry industrija plastičnih masa
plastid plastidi
plastid in root plastid u korijenu
plastid nucleoids plastidni nukleoidi
plastoglobule plastoglobul
plastometric tests plastometrijsko ispitivanje
plat pripremiti kartu, pripremiti mapu
plate anoda, bakrorez, daščica, galvanizirati, ilustracija, lim, pehar, pladanj, plitica, ploča, ploča na kamin, pločica, posuđe, pribor, slika, tanjur
plate working tool alat za obradu limova
plateau plato, platoa, visoravan, zaravan
plateful pun tanjur
platelet serotonin trombocitni serotonin
platelet transfusion transfuzije trombocita
plates konektori, ploča, ploče
plates of variable stiffness ploče promjenjive krutosti
plates up ploče gore
platform bina, odmorište, peron, platforma, platformu, podij, visoravan
platform (train) platforma
Platform areas Platformna područja
platform carbonates platformni karbonati
platforms platforme, podiji
platinum platina
platitude otrcana fraza, plitkoća duha
platitudinous banalan, otrcan, plitak
Plato Platon
platonic platonski
Platonism platonizam
platoon vod
Plato's Demiurge Platonov demijurg
platypus australski kljunaš, čudnovati kljunaš
plaudit aplauz, odobravanje, pljeskanje
plausibility mogućnost, prihvatljivost, vjejatnost, vjerojatnost
plausible moguć, prihvatljiv, vjerojatan
play drama, gibati se, gluma, glumiti, igra, igrali, igrati, igrati se, igrokaz, kockanje, odigrati, otputovati, prelijevanje, priredba, svirati, šala
play a match igrati utakmicu
play at igrati
play away from home igrati u gostima
play correctly igrati u skladu s pravilima
play ground igralište, igralištu
play it udri
play off the net igra podalje od mreže
play series niz akcija i kretanja u napadu, slijed akcija i kretanja u napadu
play set dizanje nakon idealno dodane lopte
play system sustav igre
play wright pisac drama
Playa plaje
playact igrati (glumiti)
playbill pozor oglas
played igrali, odigrano
played out iscrpljen
player glumac, igrač, sudionik, svirač
player of the national team igrač reprezentacije
player registration registracija igrača
player under contract igrač pod ugovorom
player's equipment oprema igrača
playfellow drug u igri
playful ironičan, nečastan, nestašan, nestašni, razigran, šaljiv, veseo, zabavan
playgame dječja igra
playgoer vlasnik kazališta
playground igralište
playgroups igraonice
playhouse kazalište
playing igra, igrače, igrala, igranje, igre, izigravanje
playing cards igraće karte
playing environment igračka okolina, igračka sredina
playing field igralište, stadion
playing surface površina za igru
playing tactics taktika igre
playing technique tehnika igre
playing time vrijeme igre
playlist lista izvođenja, listu izvođenja
playlists liste izvođenja
playmaker graditelj igre
playmate drug u igri, partner, prijatelj iz djetinjstva
playoff doigravanje
playoffs doigravanja
play-over ponavljanje servisa
play-set hitter prednji desni smečer
plaything igračka
playwright dramski pisac, pisac kazališnih komada
plea dokaz, isprika, molba, odbrana, opravdanje, parnica, pravni spor, prigovor, razlog
plead braniti, braniti djelo, braniti se, militi, podnijeti molbu, zalažemo, zastupati
pleading molba, pismeno, prigovor tužitelja
Pleading Wizard Čarobnjak za parnice
pleasant lijep, ljubak, ljubazan, mio, prijatan, šaljiv, ugodan, ugodnijim, ugodnim, ugodnom, veseo, živahan
pleasant journey sretan put, ugodno putovanje
pleasant journey! sretan put!
please dopadati se, izvolite molim, izvoljeti, Molim, molim vas, razveseliti, sviđati se, ugađati, ugoditi, zadovoljavati
Please close the door Zatvaraj vrata, zatvorite vrata
please turn over molim izručiti, molim predati
pleased drago, veseo, zadovoljan
pleased to meet you drago mi je
pleasing prijatan
pleasingly umirujuće
pleasurable prijatan
pleasure dobra volja, radost, razonoda, ugodno, ushićenja, ushićenje, užitak, užitka, uživanje, uživati, zadovoljstvo, želja
pleasure boat brod za vožnju turistima za zabavu, čamac za vožnju turistima za zabavu
pleasure craft brod za zabavu
pleasure ground park, park za zabavu i razonodu, zabavište
pleat falda, falta, nabor, nabor na haljini, plesti, plisirati, praviti nabore
plebiscite plebiscit, svenarodno glas
pled kockasta, pokrivač
pledge dati rijč, dati riječ, jamstvo, nazdraviti, obavezati se, obećajemo, obećanje, obećavati, obvezale, obveze, obvezu, obvezujemo, obvezuju, prisega, ručni zalog, zalog, zaloga, založiti, zdravica
pledges zavjeti
Pleistocene pleisocen, Pleistocen
plenaries plenarna predavanja
plenary neograničen, plenarni, plenarno predavanje, potpun, pun, svi članovi
plenary sessions plenarne sesije
plenipotentiary opunomoćen, opunomoćenik, punomoćnik
plenitude obilje, potpunost, puni nagon, punoća
plenteous izdašan
plentiful bogat, izdašan, obilan
Index Indeks