Index Indeks
pimple bubuljica, prištić
pin čavao, čioda, čunj, igla, kegla, klin, ključ, kolčić, pero, pribadača, pribosti, pričvrstiti, pridjenuti, prikačiti, probosti, špenadla, štapić antene, ukosnica, zakačiti, zakovica, značka
p-i-n diode dioda s profilom p-i-n, p-i-n dioda
PIN photodiode PIN fotodioda, poluvodički fotodetektor s intrinzičnim područjem
pin point odred položaj
pin up prikačiti
pinafore dječja pregača, kecelja, pregača
pinball fliper
pinball machine fliper
pincer mučiti kliještima
pincer attack napad s obuhvatom
pincer movement dvojni obuhvat
pincering okruživanje
pincers kliješta, pinceta, štipaljke
pinch iskriviti, količina, krađa, ograničiti, patiti, prikliještiti, stezati, stiskanje, stisnuti, škrtariti, štipati, ukinuti, ukliještiti, uštinuti
pinchbeck cinka, lažan nakit, legura bakra i
pine ananas, bor, borovih, borovina, čeznuti, opadati, tugovati, venuti, žudjeti
pine board borova daska
pine cone borova šišarka
pine grosbeak polarna zimovka
pine nut pinjol
pine nuts borovi oraščići
pine tree bor, pinija, stablo bora
pine wood borova šuma, borovina, borovo drvo
pine woods borove šume
pineapple ananas, bomba
Pine-apple Ananas
Pine-apple cake Ananas kocke
pineapple juice ananas sok, sok od ananasa
pinene pinen
pines borova
pinewood crnogorična šuma
ping fijukati, zviždati
ping pong ping-pong postupak za oponašanje obostranog prijen
ping-pong ping-pong
pinion pero, pogonski kotač, zubac, zupčanik, zupčasti točak
pink karanfil, probosti, roza, rumen, ružičast, savršenost, uzor
pink zone ružičasta zona, ružičasti pojas
pink-footed goose guska glogovnjača
pinkish ružičast
pinnacle najviša točka, šiljak, tornjić, vrh, vrhunac
pinnacles šiljaka, šiljci
pinning of vortices zapinjanje vorteksa
pinny pregačica
pinout nožica
pinpoint passing accuracy točnost dodavanja prema štapiću antene
pint 0,47 litara, pinta
pintail patka lastarka, šiljkan
pinto beans pinta grah
pion absorption pionska apsorpcija
pion form-factors form-faktori protona
pioneer biti pionir, krčiti put, nastaniti, pionir, pionirski, prokrčiti put, razviti
pioneer camp pionirski logor
pioneering pionirski
pious pobožan, svetom
pip cijukati, koščica, koštica, pijukati, promijeniti, sjeme (voća), točka, zvjezdica
pip fruit voće sa sjemenkama
pi-participation pi-participacija
pipe bužir, cijev, cjevovod, frula, gajde, lula, pištaljka, svirala
pipe burst pucanje cijevi
pipe clay bijela glina
pipe connection cijevni priključak
pipe drains cijevna drenaža, cijevni drenovi
pipe fitting armatura cijevi
pipe fittings cijevna armatura
pipe joint cijevni spoj
pipe line cjevovod, naftovod
pipe packing brtvljenje cjevovoda
pipe shop cjevarska radionica
pipe tobacco duhan za lulu
pipe/ten-ball lopta podignuta za drugu liniju napada
pipe-banner ukrasna zastavica na gajdama
pipeline cjevovod, cjevovoda, cjevovodim
pipeline transport cjevovodni transport
pipelines cijevi, cijevima, cjevovodima
piper gajdaš, svirač
piperitone oxide piperiton oksid
pipes cijevi
piping cijevi, cjevovod, cjevovodi, ispusti, pijukanje, piskav, sviranje, sviranje u frulu, zviždanje
piquancy oštrina, pikantnost, začin
piquant pikantan, začinjen
pique dražiti, izazivati, ljutina, nesuglasica, razdraženost, razmirica, uvreda
piracy gusarenje ali samo u privatne svrhe, piratstvo, povreda prava
pirate gusar, gusariti, gusarski, opljačkati, pirat, pljačkaš
pirenzepine pirenzepin
pi-route cyclization ciklizacija pi-putem
piscatorial ribarski
pisces ribe
piscine ribljih
piss mokraća, mokrenje, mokriti, pišalina, pišanje, pišati
piss on it pišam ti se ja na to!
pissed off krepan, ljut, ogorčen
pissed-off nadrkan
pistachio morski lješnjak, pista, plod, zelenožut
pistachio nut pistacija, pistacija - oraščić
pistachio nuts pistachio
pistil tučak
pistol pištolj, revolver
piston pokretni klip, stap, ventil
piston cooling pipe cijev za hlađenje klipa
Piston engine Stapni motor
piston head čelo stapa
piston rod klatno, pokretna poluga, stapajica
piston rod stuffing box brtvenica stapajice
piston stroke hod stapala
pit borilište, duplja, graba, jama, klopka, koštica, majdan, napraviti rupe, očistiti od koštica, okno, parket, parket u kazalištu, ponor, prostor za orkestar, rov, rudokop, rupa, stupica, suprotstaviti, udubina, udubljenje, ugljenokop
pit a pat ubrzano
Pitcairn Islands Pitcairn otoci
pitch baciti, bubnuti, distanca prevaljena jednim okretom vijka, katran, nagib krova, nivo, period, podići, podići šator, razapeti, razapeti šator, razdoblje, razmak, smola, snaga, stupanj, visina, visina glasa, vrh, vrhunac, zabiti, zabosti
pitch measurement mjerenje temeljne frekvencije
pitch period period glasa, period temeljne frekvencije, razdoblje glasa
pitch propeller propeler sa zakretnim lopaticama
pitch, slope nagib
pitched odlučujuće
pitcher bacač, ćup, krčag, krigla, zemljani vrč
pitchfork vile
pitching posrtanje broda u oluji
pitching a tent podizanje šatora
piteous bijedan, dostojan žalbe, tužan, ubog, žalostiv
pitfall klopka, zamka
pith bit, energija, jezgra, kičmena moždina, snaga, srž, suština
pitiable bijedan, jadan, ništavan
pitiful bezvrijedan, jadan, ništavan, sažaljiv
pitiless bez milosti, nemilosrdan, nemilosrdan -na, neumoljiv
Pits Jame
pittance bijedan prihod, skromna plata
pitting brazdasto korodiranje, stvaranje bragotina u kovini, točkasto korodiranje
pitting corrosion piting korozija
pituitary hipofiza
pity milosrđe, milost, samilost, sažaljenje, sažaljevati, šteta, žal, žaliti
pity(it is a) šteta (je)
pity(what a) šteta (koja)
pivot čep, glavna osovina, klip, okretati se, osovina, pivot, središnja točka, stožer, vrtjeti se, zaglavnik
pivot foot stopalo na kojemse pivotira
pivot table stožerna tablica
pivotal osnovni, osovinski, središnji
pivoting pivotiranje
pivoting backward pivotiranje unatrag
pivoting forward pivotiranje naprijed
PivotTable Wizard Čarobnjak za StožernuTablicu
PivotTables StožerneTablice
pixel pel (IBM), piknja, piksel, slikovni element, uzorak slike
pixie vilenjak
pixilated čudan
pixy vilenjak
pizza pica, Pise, pizza
pizzeria pizzeria
PKUNZIP program za ekspanziju sažetih podataka PKZIP
PKZIP program za sažimanje podataka (datoteka)
pl-1 programski jezik
PLA modules PLA moduli
placability popustljivost
placable blag, koji prašta, popustljiv
placard izlijepiti, oglas, oglasiti, plakat, plakati, plakatirati, reklamirati
placate osigurati, smiriti, umiriti
place grad, instalirati, kuća, lokacija, mjesto, mjestu, namjestiti, održavati se, plasirati, polagati, položaj, postaviti, postavljati, prostor, sjedište, služba, smjestiti, stan, staviti, trg, uložiti, zaštite
place and date mjesto i datum
place marketing marketing mjesta
place names etimologija
place of business mjesto obavljanja poslovne djelatnosti, mjesto poslovanja
place of residence prebivalište
place out of neumjesno
place the ball plasirati loptu
place the ball in the opening plasirati loptu u nebranjeni prostor
placebo poboljšati
placed smješten, stavila
placeholder držač mjesta, rezervirano mjesto
placeholder text zamjenski tekst
placement plasiranje, plasman, položaj
placement rate brzina postavljanja, brzina postavljanja (npr. komponenata na površinu
placements plasmani
place-names ojkonimija
placenta placenta, plodva, posteljica
placentation disturbances poremetnje placentacije
placer nalazište, rudnik
places mjesta
Places of cult kultna mjesta
placid blag, blažen, miran, spokojan, tih
placidity bezbrižnost, mir
placing mjesto u poretku, plasman, polaganje, poredak, postavljanje, stavljanje, uvrštena
plafond plafon, tavanica
Plaform facies Platformski facijes
Plagiarism plagijat, prisvajanje
plagiarist plagijator
plagiarize plagirati
plagiary plagijat
plagioclase Plagioklasi
plague dodijavati, dosada, epidemija, kuga, kuge, mučiti, nevolja, pomor, pošast, zaraza, zaraziti
plaguing mori, mući
plaguy grozan
plaice iverak, list
plaid deka, kockasta tkanina, pokrivač
plain čist, iskren, jasan, jednostavan, nezačinjen, nizina, običan, očigledan, oplakivati, otvoren, plakati, polja, polje, ravan, ravnica, ravničarski, ravnina, razumljiv, ružan
plain cigarettes cigarete bez filtera
plain old telephone system analogni telefonski sustav
plain ordinary telephone service osnovna telefonska usluga
plain spoken iskren, otvoren
plains ravnice, ravnicu
plaint jadikovanje, oplakivanje, tužba
plaintext cisti tekst, izvorni tekst, otvoreni tekst (kriptigrafija)
plaintiff tužitelj, tužiteljica
plaintive koji jadikuje, plačan, tužan, žalostan
Index Indeks