Index Indeks
morun oplakivati, žaliti
mosaic mozaik
mosaic decoration mozaička dekoracija
mosaic technic mozaička tehmika
mosaics mozaici, mozaicima
Moses Mojsije
MOSFET transistor tranzistor MOSFET, tranzistor s učinkom polja na osnovi spoja metal-o
Moslavina Moslavačkom
moslem musliman, muslimanski
mosque džamija, džamiju
mosquito komarac
mosquito net mreža protiv komaraca
mosquitoes komarci
moss mahovina, treset, tresetno tlo
moss-grown staromodan
mossy mahovinast, obrastao mahovinom
most najveća dobit, najveći, najveći dio, najviše, sve u svemu, veći, veći dio, većina
most compact character spacing najmanji razmak među znakovima
Most Favoured Nation načelo najpovlaštenije nacije
most frequently najčešće
most important najvažnija
most of them mnogi, većina njih
most often najčešće
most probably najvjerojatnije, prividno
most significant najznačajnija, najznačajniji
most significant bit bit najveće težine, najvažniji bit, najznačajniji bit
most well vrlo dobro
most-favoured najpovlašteniji
most-favoured nation najpovlaštenija država
Most-Favoured-Nation najpovlaštenija država
Most-Favoured-Nation treatment tretman najpovlaštenije države
mostly načešće, najvećim, najviše, poglavito, ponajviše, pretežno, uglavnom, većinom
mote čestica prašine, trun
motel hotel, motel
motels moteli
moth moljac, noćni leptir
moth eaten pretpotopni, zastario
moth mullein smrdljiva divizma
mothball kuglica protiv moljaca
mothball fleet flota u rezervi
mothballs naftalin
mother majka, mama, materinski, materinji jezik, mati, posiniti
mother firm matična tvrtka
mother in law punica, svekrva, tašta
Mother of God Majka Božja
mother of pearl sedef
mother ship matični brod, veći brod s kojeg se prekrcava
mother tongue materinski jezik, materinji jezik
motherboard glavna tiskana ploča sustava, matična ploča, matičnu ploču
mother-child relationship Odnos majke i djeteta
motherhood majčinstvo, materinstvo
mothering njegovanje
mother-in-law svekrva
motherland domovina, otadžbina
motherly majčinski, materinski
Mother's Day Majčin dan
mother's milk majčino mlijeko
moths sovice
motif motiv, osnovna ideja, pobuda, povod
motif of adoptive country motiv adoptivne zemlje
motif of native country motiv zavičaja
motifs motivima
motility motilitet
motility disturbances and chronical diseases motorički poremećaji i kronične bolesti
motion gesta, gibanje, hod, inicijativa, interpelacija, korača, koračati, kretanje, kretnja, mahati, mahnuti, pokrenuti, pokret, pokretu, pomak, prijedlog
motion capturing digitalizacija pokreta
motion compensated coding kodiranje s kompenzacijom kretanja
motion in waves gibanje na valovima
motion of censure prijedlog za izglasavanje nepovjerenja vladi
motion of liquid gibanje tekućine
motion picture experts group skupina stručnjaka za pokretne slike, standard (ISO i CCITT) za obradbu i sažimanje više
motion picture experts group algorithm algoritam MPEG, postupak za obradbu i sažimanje videosignala
motion trangh pipes gibanje kroz cijevi
motion video pokretni video
motionless nepokretan, nepomičan, u stanju mirovanja
motivate motivirati, obrazložiti, podstrekavati, potaknuti
motivated motiviraju, motiviran, motivirana
motivated sign motivirani znak
motivation motivacija, motivacije
motivation and principles motivacija i stavovi
motivation for forest work motivacija za šumski rad
motivation in sport motivacija u sportu
Motivation in work Motivacija u radu, Motivacija za rad
Motivation to learn motivacija za učenje
motivational climate motivacijska klima
motivational schemes motivacijske sheme
motive koji pokreće, motiv, pobuda, podstrekavati, pokretan, povod, sila-pokretačka
motives of emigration motivi odlaska
motives of tourists motivi turista
motivic material motivska građa
motley lakrdijašica, odijelo, raznobojan, šaren
motocultivator motokultivatori
motor auto, automobil, motor, motoričke, motorna, motorni, motorni živac, motornih, pogonski, stroj, voziti auto
motor abilities motoričke sposobnosti, motorne sposobnosti
MOTOR ACTIVITY MOTORIČKA AKTIVNOST
motor boat motorni čamac
motor boats motorni čamci
motor camp auto-kamp
motor car automobil, motorna kola, osobni automobil
motor cars osobne automobile
motor chain saw motorne pile lančanice
motor coach autobus
MOTOR CODING MOTORNO KODIRANJE
motor control of speech kontrola govora, motorika govora
motor cycle motocikl
motor drive elektromotorni pogon, motorni pogon
Motor Fleet vozni park motornih vozila
motor fuel motorno gorivo, pogonsko gorivo
Motor fuels motorna goriva
Motor gasolines motorni benzini
motor hull insurance kasko osiguranje motornih vozila
Motor insurance osiguranje motornih vozila
motor liner prekooceanski motorni brod
motor oil motorno ulje
motor oils motorna ulja
motor pump unit motorna pumpa
motor qualification kvalifikacija motora
motor ship brod
motor spirit motorni alkohol
motor transport officer časnik zadužen za prijevoz
motor vehicle cestovno vozilo, motorno vozilo
motor vehicle industry automobilska industrija
motor vehicle insurance osiguranje motornih vozila
motor vehicle passenger insurance osiguranje putnika u automobilima, osiguranje putnika u vozilu od posljedica nesretno
motor vehicle pollution zagađenje motornim vozilima
motor vehicles motorna vozila, motorno vozilo
motor-bicycle motocikl, motorni kotač
motorbike motocikl, motorni kotač
motor-bike motorkotač
motor-boat motorni čamac
motorcade povorka automobila
motor-car automobil
motorcycle motocikl, motorkotač
motorcycles motocikla, motocikle
motorcyclist motociklist
Motorettes Motorete
motorical abilities motoričke sposobnosti
motorist automobilist
motorization elektrificiranje, motoriziranje, opremanje električnim pogonskim uređajem, prijelaz na električni pogon
motorway autocesta, autoput, cesta za motorna vozila
motorways cestovni pravci, cestovnih pravaca
mottle išarati, pjega, šara, točkica
mottled išaran, šareno
motto deviza, epigraf, geslo, lozinka, moto
moufflon muflon
mouflon muflon, muflona
mouflons muflona
mould crnica, kalup, karakter, mold, odljev, odljevak, plijesan, prah, priroda, skrojiti, tlo
mould toxinogenicity toksinogenost plijesni
moulded breadth konstrukcijska širina broda
moulded depth konstrukcijka visina broda
moulded draught gaz (iz nacrta broda)
moulded line teorijska crta
moulder livac, mrviti se, rasipati se, stvaralac, trunuti, tvorac
moulding friz, kalupljenje, modeliranje, način oblikovanja, oblikovanje, ukrasni reljef vijenac
moulding box kalupnik
moulding clay lončarska glina
Moulding mixtures mjehuravost
moulding sand ljevački pijesak
moulds kalupi, Plijesni
mouldy koji zaudara na plijesan, staromodan
mouldy(to go) pljesniv
moult gubiti perje, linjanje
moun brežuljak, humka, nasip, simbol države
mound brežuljak, nasip
mount brdo, brežuljak, dizati se, gora, gore, jahaći konj, mijenjati se, montiranje, montirati, namještenje, okov, okvir, planina, popeti, popeti se, postaviti, postolje, povisivati se, udesiti, uzdići se, uzjahati, uzvišenje
mountable ugradiv
mountain brdo, brdske, brdski, gora, gorske, planina, planinski
mountain air planinski zrak
mountain aquifers gorski vodonosnici
mountain climbing alpinizam
Mountain Croatia Gorska Hrvatska
mountain gorilla planinski gorila
mountain region planinsko područje
mountain-climbing planinarenja
mountaineer alpinist, alpinista, brđanin, gorštak, planinar
mountaineering planinarenje, planinarstvo, planiranje
mountaineer's planinarska
mountainous brdovit, gorovit, planinski
mountains brda, planina, planine
mountebank šarlatan, varalica
mounted montirana, na konju, namješten, pripremljen
mounted infantry motorizirano pješaštvo
mounting montaža, montiranje, namještenje, ugradnja
mounting construction montažna konstrukcija
mounting pad stopica za montiranje, stopica za montiranje (na tiskanoj ploči)
mourn jadokovati, oplakivati, tugovati, žaliti
mourner ožalošćeni, žalobnik
mournful mračan, tužan, žaloban, žalostan
mourning crnina, korota, žalost
mourning(be in) korota, tuga
mouse ići po tragu, loviti miševe, miš, miša, mišjeg, mišji, pronalaziti, uređaj za pomicanje kursora, vrebati
mouse buzzard škanjac mišar
mouse click pritisak miša
mouse model for coeliac disease model celijakije
mouse pointer pokazivač miša, simbol (strelica) čije je kretanje uzrokovano pomi
mousepad podloga za miša
mousetrap klopka, mišolovka
mousse pjenica
Mousse - dark chocolate Mousse – crna čokolada
Mousse - white chocolate Mousse – bijela čokolada
moustache brk, brkovi
moustached warbler ševarski cvrčić
mouth bezobrazluk, grimasa, gubica, izreći, jelac, kreveljenje, mljackati, otvor, svečano izjavi, svečano izjaviti, ulazu, ulijevati se, usta, ušće, ušće rijeke
mouth (river) ušće
mouth of the torrent of Suvava Sliv bujice Suvave
mouth organ harmonika, usna harmonika
mouth -to -ear delay kašnjenje izgovorenih rijeci od usta govornika do, kašnjenje od usta do uha
mouthful mala količina, parče, zalogaj
mouth-organ usna harmonika
mouthpiece glasnik, mikrofon, muštikla, pisak, tumač, vjesnik
mouth-piece diza
mouthy bombastičan
movability pokretljivost
movable mobilan, namještaj, pokretan, pokretljiv, pokretni, pomičan
movable property pokretna imovina, pokretnina
movables pokretna imovina, pokretnina, pokretnine
move dirnuti, korak, krenuti, kretanje, kretati, kretati se, micanje, micati, micati se, odmicati, pobuditi, podnijeti, pokrenuti, pokret, pokretati, pomaći, pomaknuti, pomicati se, ponukati, postupak, potaknuti, potez, premjestiti, premještanja, prenošenje, preseliti, preseliti se, radnja, rasti, razvijati se, seliti se, seoba, uzbuditi
move about seliti se s mjesta na mjesto, vrsti se, vrsti se naokolo
move around pomicanje
move aside odmaknuti se
move away odmaknuti, udaljiti
move back maknut unazad
move fwd produžiti
move in useliti se
move mode prijenosni način
move off odmaći se, otići, udaljiti se
move on krenuti dalje
move out iseliti se
move with the ball kretati se s loptom
moved ganut, potječe, premještena
movement kretanja, kretanje, kretnja, micanje, pokret, pokreta, pokretu, pomak, pravac, premještaj, prijevoz
movement certificate dozvola za prijenos, dozvola za prijenos (robe), potvrda o prometu robe
movement certificate EUR.1 potvrda o prometu robe EUR.1
movement control nadzor kretanja
movement control device uređaj za upravljanje kretanjem
Movement disorders Ekstrapiramidne bolesti
movement of capital kretanje kapitala
movement of labour kretanje radne snage
movement of passengers and goods kretanje putnika i roba
movement of persons kretanje osoba
movement of workers kretanje radnika
movements kretanja
movements on reserves promjene u pričuvama
mover pokretač, predlagač
moves premješta
Index Indeks