Index Indeks
glair bjelance
glamorous čaroban, privlačan
glamour iluzija, opsjeniti
glance bljesnuti, brz pogled, brzo pogledati, glancati, odbljesak, pomisao, sijevnuti
glance at dobaciti pogled
gland brtva, žlijezda
gland (on the pump) brtva na pumpi
glands žlijezde
glandular structures žljezdane strukture
glans glavić
glare bliještanje, bliještati, blještavilo, odsjaj, zabliještiti
glaring jarki
Glasgow coma scale glasgowska ljestvica kome
glass čaša, naočale, ostakliti, staklen, stakleno, staklo
glass breakage lom stakla
glass fibre staklena vlakna
glass industry industrija stakla
glass paper brusni papir
glass reinforcement laminate optimization stakleno ojačanje laminat optimalizacija
glass-blower staklopuhač
glass-ceramics staklokeramika
glasses čaše, naočale, očale
glassful čaša
glasshouse cultivation staklenička proizvodnja
glass-ionomer cement stakleno-ionomerni cementi
glassware sitna staklena roba, staklo
glassy staklen
glassy alloy amorfna slitina
glatial-fluvial fan glaciofluvijalna plavina
glatiation glacijacija
glaucoma glaukom
Glaucony Glaukonit
glaze glazura, uglačanost, uglačati se
glazed glaziran
glazier onaj koji pocakljuje, staklar
gleam sjaj, slaba svjetlost
gleamed blještao, blještav
glean pabirčiti, sakupiti
gleaned sakupljen
glee radost, veselje
gleefully vedro, veselo
gleization gleizacija
glen dolina, gudura, uska draga
gliadin glutenski epitopi
gliadins glijadini
glib gladak, lak na jeziku
glide klizanje, klizati, kliziti, kliženje
glider jedrilica
glimmer plamsati, svjetlucanje, svjetlucati se
glimmer of hope tračak nade
glimpse blic, bljesak, brz pogled, opaziti, spaziti na čas, tračak
Glina Glina
glint bljesak
glioblastoma glioblastom, Glioblastomi
Gliomas Gliomi
gliotoxin gliotoksin
glisten blistati, sjati
glistening blistavi, blistavim
glitch tehnički problem, zastoj
glitter blijesak, blistati, blistavilo, blještati se, iskriti, sjaj, svjetlucati se
glittering blještav, jarki, svjetlucav
gloaming suton, večernji suton
gloat gutati očima, zuriti
global globalan, globalni, globalno, svjetski, svjetskih
global acquisition globalno usvajanje
global address opća adresa
global and climate issues globalna i klimatska pitanja
global approach globalni pristup
global call reference opći referentni poziv, referentni poziv koji se odnosi na sve veze u kana
global change globalne promjene
Global communication system Globalni komunikacijski sustav
global crises globalne krize
global ejection fraction globalna ejekcijska frakcija
global electronic commerce system globalni sustav elektroničkog trgovanja
global enterprise networking opće umrežavanje poduzeća
global enterprize networking opće umrežavanje poduzeća
global finite element matrix globalna matrica konačnih elemenata, opća matrica konačnih elemenata
global functional plane globalna funkcijska ravnina (u modelu inteligentne
global gene expression ekspresija gena
global limitation globalno ograničenje odgovornosti
Global management Globalni menedžment
Global Maritime Distress and Safety System Svjetski sustav za sigurnost pomorskog prometa
global market globalno tržište
global matrix globalna matrica, opća matrica
global method globalna metoda
global multianalyte signals globalni višeanalitni senzorski signali
global multilateralism globalni multilateralizam
global plate tectonic globalna tektonika ploča
global positioning satellite satelit za globalno pozicioniranje
global positioning system globalni (navigacijski) sustav pozicioniranja
global reading globalno čitanje
global sea-level changes globalna promjena razine mora
global sensor for metal ions globalni sensor za kovinske ione
global service logic globalna logika usluge, opća logika usluge
global solar irradiation globalno zračenje
global structure globalna struktura
global symmetry globalna simetrija
global system mobile globalni mobilni sustav (standard), globalni s u stav pokretni h komunikacija
Global tectonics Globalna tektonika
global template globalni predložak
global variable općenita promjenljiva
global virtual network services usluge globalne virtualne mreže
global warming globalno zagrijavanje
global warming potential potencijal globalnog zagrijavanja
global writing globalno pisanje
globalisation globalizacija
Globalism Globalizam
globalization globalizacija, globalizacijom, globalizam
globally globalno, svjetski
globaly globalno
globe globus, okrugao predmet, zemljina kugla
Glocalization glokalizacija
gloom mračnost, potištenost, sumor, sumornost, tama, tmina
gloomy mračan, sumoran, tmuran
glorification slavljenje, veličanje
glorify hvaliti, slaviti
glorious dičan, sjajan, slavan
glory dika, sjaj, slava, slavlje
glory hole ropotarnica
gloss lažan sjaj, sjaj
gloss over umanjivati
glossary glosar, glosarij, glozar, rječnik
glossy blistav, sjajan
glossy ibis crni ibis, ražanj
glotodydactics glotodidaktika
glove navući rukavice, rukavica
glovemaker rukavičar
glover rukavičar
gloves rukavice
glow gorjeti, sijati se, sjaj, uzbuđenje, žar
glower poprijeko pogledati
glowing zažaren
glowworm svitac
glucagon glukagon
glucocorticoid receptors glukokortikoidni receptori
gluconate glukanat, glukonat
gluconates glukonati
gluconeogenesis glukoneogeneza
gluconic acid glukonske kiseline
glucopyranose glukopiranoza
glucosa glukoza
glucosaline glukosaline
glucose glukoza
glucose candy glukoza bomboni
glucose isomerase glukoza izomeraza
glucose metabolism metabolizam glukoze
glucose tolerance tolerancija glukoze
glucose transporters nosači za glukozu
glucose-oxydase glukoza-oksidaza
glucoside glukozid
glucosinolates glukozinolati
glucosyl esters glukozil esteri
glue keljilo, lijepak, ljepilo, nalijepiti, prilijepiti, tutkalo, zalijepiti
glue laminated structures lamelirane konstrukcije
glued joint zalijepljeni spoj
glued-laminated beams drvene lamelirane grede
gluey ljepljiv
gluing lijepljenje
gluinos gluini
glukoneogenesis glukoneogeneza
glukoside glukozid
glulam glulam, lamelirano drvo
glum mrk, natmuren, neraspoložen
glumness zlovoljnost
glut prenapuniti, prenatrpati, zasićenost, zatrpanost
glutamate glutamatergični, glutamatni
glutamate receptors receptori za glutamat
glutaraldehid desinficiens glutaraldehidni dezinficijens
glutathione glutation
Glutation-peroxidases Glutation-peroksidaza
gluten biljno ljepilo, gluten
gluten epitopes tkivna transglutaminaza
gluteus stražnjični mišić
glutinosity ljepljivost
glutinous ljepljiv
glutton proždrljivac, žderonja
gluttony proždrljivost, žderanje
glycation glikacija
glyceraldehyde gliceraldehid
glycerin glicerin
glycerine glicerin
glycero-hex glicero-heks
glycerol glicerol
glycerol production sinteza glicerola
glycine glicinergični, glicinski
Glycoaminoglycans glikozaminoglikani
glycoconjugates glikokonjugati
glycogen glikogen
glycogen body glikogensko tijelo
glycogen synthesis glikogenoliza
glycogenolysis glikogenoliza
glycol antifriz, glikol
glycolipidosis glikolipidoza
glycolysis glikoliza
Glyco-oxidation mechanisms Gliko-oksidacijski mehanizmi
glycopeptides glikopeptidi
glyco-probes molekularna dijagnostika
glycoprotein glikoprotein
glycoproteins glikoproteini
glycoside glikozid
glycoside synthesis sinteza glikozida
glycosides of volatile compounds glikozidi isparljivih spojeva
Glycosidic bound terpenes Glikozidno vezani terpeni
glycosyllated hemoglobin glikolizirani hemoglaobin, glikolizirani hemoglobin
glycosyltransferases glikoziltransferaze
GMRES method GMRES metoda
gnarled čvornat
gnash škrgutati
gnat komarac
gnathology gnatologija
gnathosonics gnatosonija
gnathosony gnatosonija
gnaw glodati, gristi, nagrizati
gneiss Gnajs
gnocchi njoki
gnocchi with four kind of cheese njoke s četiri sira
gnocchi with gorgonzola cheese njoke s gorgonzolom
gnocchi with scampi njoke s škampima
gnome kepec, patuljak
gnomonic projection gnomonske projekcije
gnoseological concept gnoseološki koncept
gnostic gnostički, gnostik
gnosticism gnosticizam
GNP - gross national product bruto nacionalni proizvod
GNP contribution doprinos iz bruto nacionalnoga proizvoda
gnu gnu, vraćanje
go doći, dopirati, hodati, ići, ići gore, ići naprijed, idi, namjeravati, otići, otiđite, poginuti, postići, posvetiti se čemu, prolaziti, silaziti, umrijeti
go ahead poduzetan čovjek
go along otići
go away idi, otići
go back vraćati se, zadirati
go back n protocol protokol povratka za n blokova
go bankrupt bankrotirati
go between posredovati
go down spuštati se
go for (something) ići po (nešto)
go for an examination polaganje ispita
go in for sports baviti se sportom
go off čeznuti, kocka, kretanje, nestati, odustati, opaliti, otići, otputovati, početak, polazak, prestati davati pritok, ugasiti se, uginuti, umrijeti
go on dalje činiti, govoriti, udariti
go on horseback jahati
go out izaći, ugasiti se
go to fetch/get ići uzeti
go to hell odi u kurac
go up porasti
goad podstrek, poticaj
goal cilj, cilja, ciljem, cilju, gol, meta, svrha, vrata, zgoditak
Goal function Ciljna funkcija
goal of education cilj odgoja
goal orientation ciljna orijentacija
goal seeking traženje cilja
goal setting postavljanje ciljeva
goal-bar stativa
goalkeeper vratar
goal-keeper golman, vratar
goalpost vratnica
goals ciljeve, ciljevi
goat koza, kozu
goatein goatein
goatmeat kozetina
goats koza
goat's kozje
goat's milk cheese kozji sir
gob gubica, usta
gobble jesti halapljivo
gobbler puran
gobelin ćilim, goblen
goblet pehar
goblin kućni duh, zao
god bob, bog, božanstvo
godchild kumče
goddess boginja
godfather kum
godly bogobojazan, nabožan, pobožan
godmother kuma
godson kumče
goes ide, odlazi
goes back zadire
goes down spušta se
goffer nabor
goggle buljiti, iskolačen
goggles zaštitne naočale
going ići, koji ide
going concern poduzeće koje po pretpostavci trajno posluje
going on sistematičan
going out izlazak
goings on način života, navika, ponašanje
goitre guša
gold zlata, zlatan, zlatna, zlatne boje, zlatnih, zlatnog, zlato
gold and silver jewelry zlatni i srebrni nakit
gold fish orada
gold medal zlatna medalja
gold pieces zlatnici, zlatnika
gold standard zlatni standard
Gold-bearing pyrite vein Zlatonosna piritna žica
goldcrest običan kraljić
gold-digger kopač zlata
golden zlatan, zlatna sredina, zlatna svadba, zlatni
golden altars zlatni oltari
Golden Bulla Zlatna bula
golden chain zlatni lančić
Golden Delicious Zlatni delišes
golden eagle suri orao
golden mean zlatna sredina
golden oriole vuga
golden plover zujavac zlatar
golden rule of humanity zlatno pravilo čovještva
golden section zlatni rez
golden showers mokrenje
goldeneye plovka dupljarica, zlatno oko
gold-exchange standard zlatnodevizni standard
goldfinch češljugar, štiglić
goldfish zlatna ribica
goldshmitry zlatarstvo
goldsmith zlatar
goldsmithry zlatarstvo
goldsmiths zlatari, zlatarne, zlatarstva, zlatarstvo
golf golf
golf course golf teren, igralište za golf
Golgi apparatus Golgi kompleks
golly uzvik čuđenja
gombo bamija
gomila gomila-svjetina, množina, veliki broj
Gompertz trend Gompertzov trend
Gompertz's curve Gompertzov trend
Index Indeks