Index Indeks
geophisycal explorations Geofizička istraživanja
Geophysic geofizika
geophysical environment geofizički okoliš
geophysical exploration geofizička istraživanja
Geophysical inversion Geofizička inverzija
Geophysical prospecting Geofizička istraživanja
Geophysical Research geofizička istraživanja
geophysics geofizika
geo-political and culturological determinations geopolitičke i kulturološke odrednice
geopolitical changes geopolitičke promjene
geopolitical factors geopolitički činitelji
Georesources Georesursi
George Juraj
Georgia Gruzija
geosciences geoznanosti
geosinthetics geosintetici
geostationary geostacionaran
geostationary Earth orbit geostacionarna zemaljska putanja (sateliti na 3580
geostationary satellite geostacionarni satelit, satelit nepokretan u odnosu prema točci na Zemlji
Geostatistical Geostatistika
geostatistics geostatistika
geostophic currents geostrofičke struje
Geostrategic Location geostrateški položaj
geostrategy geostrategija
geostrophic circulation geostrofičko strujanje
geostrophic current geostrofičko strujanje
geosynchronous earth orbit satellites geosinkroni zemljin sateliti
Geosyntetic clay liner Geosintetski glineni sloj
geosyntetics geosintetici
geosynthetic geosintetici
geosynthetic clay lines (GCLs) bentonitni tepisi
geosynthetics geosintetici
geotechnical geotehnički
Geotechnical anchors Geotehnička sidra
geotechnical characteristic geotehničke značajke
geotechnical characteristics geotehničke značajke
Geotechnical Faculty Geotehnički fakultet
geotechnical investigations geotehnička istraživanja, geotehnički istražni radovi
geotechnical properties geotehničke značajke
geotechnical rigid anchor geotehničko kruto sidro
geotechnical testing geotehnička ispitivanja
geotechnics geotehničko inženjerstvo, geotehnika
geotechnicsl models geotehnički model
geotechnology geotehnologija
geotectonic evolution geotektonska evolucija
geotectonical units geotektonske cjeline
geotehnical geotehnika
geotextil geotekstil
geotextile geotekstil, geotekstili
Geothermal Geotermijski
geothermal anomaly geotermalna anomalija
geothermal energy geotermalna energija, geotermijska energija
geothermal gradient geotermalni gradient
Geothermal map geotermalna karta
geothermal occurrence geotermalna pojava
geothermal power plants geotermalne elektrane
geothermal reservoirs geotermalna ležišta
geothermal reservoirs in Croatia geotermijska ležišta u Hrvatskoj
geothermal resources geotermalni izvori
geothermal sorces geotermalni izvori
geothermal water geotermalna voda
geothermal waters geotermalne vode
geothermal wells geotermalne bušotine
Geothermalenergy Geotermalnaenergija
Geothermics Geotermika
geothermometry geotermometrija
geotraffical position geoprometni položaj
geo-trafic position geoprometni položaj
gepolitic geopolitika
geranium geranij, ždralinjak
geriatric gerijatrijski
geriatrics gerijatrija
germ bacil, klica, mikrob, nicati, zametak
germ plasm germoplazma
germacrene germakren
german germanski, germanskih, Nijemac, njemački, njemački jezik, njemačko, Njemica
German Democratic Republic Njemačka Demokratska Republika
German language njemački jezik
German language texts njemački književni tekstovi
German loanwords in croatian language Germanizam u hrvatskom
German measles rubeola
germanium germanij
germanium detector germanijev detektor
Germans Germani, Nijemci, njemačke
German-speaking Community njemačka jezična zajednica
Germany Njemačka, njemački, SR Njemačka
germinability klijavost
germinate klijati
germination klijavost, nicanje
germplasm germplazma
germ-plasm germ-plazma
germplasm collecting prikupljanje germplazme
gerontogogical communication gerontogoška komunikacija
gerontogogical cycle gerontogoški ciklus
gerontogogy gerontogogija
gerontology gerontologija
gerund gerund, gerundiv, glagolska imenica
gestation inkubacija, nastajanje, rađanje, razdoblje trudnoće, trudnoća, vrijeme trudnoće
gestational age razdoblje trudnoće
gestational period razdoblje trudnoće
gesticulate gestikulirati
gesticulation gestikulacija
gesture gesta, gesta lica, gesta ruke, kretnja, pokret
gestures gestama, geste
get dati, dići se, dobio, dobiše, dobit, dobitak, dobiti, dohvatiti, imati, imovina, krenuti, nabaviti, naučiti, okupiti se, posjedujem, postići, primati, primiti, provući, razumijevati se, razumjeti, skinuti, steći, stići, stigla, ući u neko prijevozno sredstvo, ulaziti, uspjeti, uzimati, vratiti
get a hold ugledati
get a hold of pronaći
get at dospjeti
get away hajde, pobjeći, umaknuće, umaknuti
get back dobiti natrag
get in ulaziti
get into one's hand domoći se
get knowledge of saznati
get lost! da ne bi!, gubi se!, ma nemoj!, odi k vragu!
get off izaći, krenuti, poslati, sići, silazak
get out izaći, izbaviti se, izići
get out from the court izići iz igre
get over otići
get ready spremati se
get rid riješiti se
get rid of odstraniti
get stuffed! nosi se!
get the urge to poželjeti
get thin stanjiti se
get together sabrati
get up dignuti se, ustati
getatable pristupačan
getaway bijeg
getechnics geotehnika
gethered write skupno pisanje
gets dobilo
getting dobivaju, dobivanje, pospan sam, uzimajući
getting assistance dobivanje pomoći
getting closer približava, približavanje
getting richer obogaćivanje, obogaćuju
geyser gejzir
Ghana Gana
ghastly grozan, mrtvački, sablasno, sablastan, užasan
ghee maslac od bivoljeg mlijeka
ghetto geto
ghost avet, duh, duha, sablast, utvara
ghost image lažna slika, slika s konturama, udvostručena slika, višestruka (televizijska) slika
ghost pulse lažni signal
ghostly avetan, crkveni, duhovan, duševan, poput duha, sablastan, svet
ghotic-renaissance styl gotičko-reesansni stil
ghoul vampir, vukodlak
gI- vaccine gI- vakcina
giant div, diva, divovski, džin, genij, gigant, golem, gorostas, gorstasan, ogroman
giant panda panda
giant pumpkin zimska buča, zimska buća
giant star divovska zvijezda, divovskoj zvijezdi
gibber mrmljanje, nerazgovjetno
gibbet vješala, vješanje
gibblerellin giberelin
gibbous izbočen
Gibbsite Gibsit
gibe rugati se, zadirkivati
giddiness nesvjestica, vrtoglavica, vrtoglavicu
giddy bunovan, vrtoglav
Giemsa C-banding method Giemsa C-metoda oprugavanja
gift dar, darovati, nadarenost, obdariti, poklon, pokloniti, talent
gift item poklon
gifted darovit, darovitih, nadaren
gifts darova, poklone
gig čeze, harpun
gigabit gigabit
gigabit Ethernet gigabitni Ethernet, gigabitni Ethernet (standard mreže okosnice prijen
gigantic divovski, gorostasan, gorstasan, ogroman, vrlo veliki
giggle cerekanje, cerekati se, hihot, kikotati se, smijati
giggler cerekanje, hihotati
gigolo žigolo
Gilbert globe Gilbertov globus
Gilbert projection Gilberova projekcija, Gilbertova projekcija
gild pozlatiti
gill škrga
gills škrge
gilt gilt-obveznica, pozlata, vrijednosnica
gilt poll orada
gilt price cijena gilteva
gilt-edged gilt, vrlo sigurno ulaganje
gilt-poll orada
gimcrack beznačajna stvar, stvarčica
gimlet burgija, svrdlo
gimmick smicalica, trik
gimp hrom
gimped upleten
gin džin, džin (rakija)
ginecomastia ginekomastija
ginger đumbir, poduzetnost
ginger nut djumbir oraščić, đumbir - oraščić
gingerbread medenjak začinjen đumbirom, paprenjak
gingerly oprezno
gingham kockasta tkan
gingiva gingiva
gingivitis upala desni
ginkgo ginko
ginseng ginseng
gipsy Ciganin, Ciganka, ciganski
giraff žirafa
giraffe žirafa
gird bockati, opasati, opasivati, podsmijeh, podsmijevati se
girder greda, gredni, grednih, nosač, poduljni nosač, podvlaka
girders nosača
girdle kaiš, opasač, pojas
girh kolan
girl cura, djevojčica, djevojka
girl friend djevojka, prijteljica
girlfight boksačica
girlfriend djevojka, prijateljica, prijteljica
girl-friend prijateljica
girlish djevojački
girl's shop trgovina odjeće za djevojke
girth kolan, obim, opasati (konja) kolanom, opseg
gis klizišta
GIS technology GIS tehnologija
gist bit, suština
gitch jarak
give daj, dajte, darovati, dati, davati, dopustiti, navesti, pokloniti, popuštanje, pridavati, pružati, pružimo, pružiti, udijeliti
give a bath kupati
give a break ostaviti na miru
give a lift povesti, prebaciti
give a look pogledati
give a push gurnuti, odgurnuti
give a shave brijati
give a slap ćušnuti
give a tip dati napojnicu
give an account of opisati
give an alarm strašiti
give an impulse inducirati
give answer to očitovati se
give back vratiti
give birth to rađati
give brith to roditi
give credence to povjerovati
give directions uputiti
give ear preslušati
give evidence svjedočiti
give form oblikovati
give forth izdati
give hearing to saslušati
give lessons podučavati
give meaning to osmišljati
give notice najaviti, podsjetiti, priopćiti
give off davati
give one'a respects po drugome
give out razdijeliti
give over predati, prepustiti
give pleasure goditi
give rise dati povod
give rise to dovesti
give rise to difficulties izazvati poteškoće
give thanks zahvaljivati
give the alarm alarmirati, uzbuniti
give to drink napojiti
give up klonuti, odbaciti, odreći se, odustati, ostaviti, povući, ustupiti
give voice to iskazati, izraziti
give way vessel brod bez prednosti kod izbjegavanja sudara, brod bez prednosti koz izbjegavanja sudara
given dan, dane, dani, datih, davali, dobiven, dodijeljen, dodijeljeno, naveden, navedene, neki, odobren, određen, određeni, omogućen, omogućio, s obzirom na, taj, zadan, zadani, zadanom
given name krsno ime
given the particular sensitivity s obzirom na osobitu osjetljivost
giver davalac, davatelj
gives daje
giving dajući, davanje, pruži, pružiti
giving birth porađanje
gizzard želudac, želudac (ptice)
Gizzerosine gizerozin
gjetost cheese sir gjetost
glacial glečerski, ledenjakov
glacial and periglacial deposits glacijalne i periglacijalne naslage
glacial deposits Glacijalne naslage
glaciation glacijacija
glacier glečer, ledenjak
glaciers glacijacija
glaciofluvial deposits Glaciofluvijalne naslage
glacis blag nagib, blaga strmen, gladak blag obronak gdje je neprijatelj, gladak nagib gdje je neprijatelj, glasija
glad biti veseo, obradovati, radostan, razdragan, sretan, veseo, zadovoljan
glade proplanak
gladiator gladijator
gladly drage volje, dragovoljno, rado
gladness zadovoljstvo
glagolic dokuments glagoljski dokumenti
Glagolism Glagoljaštvo
glagolitic glagoljaši, glagoljaški, glagoljaškim, glagoljica, glagoljski
glagolitic alphabet glagoljica
Glagolitic books glagoljske knjige
Glagolitic chant Glagoljaški koral
Glagolitic characters Glagoljska slova
Glagolitic document glagoljski spis
Glagolitic script Glagoljica
Glagolitic scripts glagoljica
Glagolitic singing Glagoljaško pjevanje
Glagolitic sources glagoljski izvori
Glagolitisam glagoljaštvo
Glagolitism glagolizam, glagoljaštvo
Index Indeks