Predavanje 1 - Uvod u UNIX

1. Operacijski sustavi opcenito

Operacijski sustav je skup programa koji kontroliraju rad racunala te tako omogucuju koristenje racunala. Operacijski sustav (OS) djeluje kao okolina unutar koje se izvode postojeci programi. Osnovne zadace operacijskog sustava su:

Danas u upotrebi postoje desetci razlicitih tipova operacijskih sustava -mozemo ih podijeliti u dvije glavne skupine:

Mi cemo se baviti UNIX/Linux operacijskim sustavima. Na vjezbama cete se upoznati sa HP-UX varijantom UNIX-a. Ostale varijante su slicne sa stanovista krajnjeg korisnika.

2. Povijest UNIX-a

Razvijen u AT&T-ovim Bell laboratorijama. Tamo su kreirani najkoristeniji programski jezici danasnjice C i C++.

3. Organizacija UNIX-a

Funkcionalnost UNIX-a podijeljena je u tri dijela: (slicno nalazimo i kod drugih operacijskih sustava npr. Windowsa)

4. Datoteke i direktoriji na UNIX-u

1. Podatci se pohranjuju u datoteke (eng. file). Datoteke mozemo podijeliti na ovaj nacin:

Izvrsavajuci komandu file vasa_datoteka mozete saznati tip datoteke.

2. Datoteke su organizirane u direktorije. Hijerahija direktorija izgleda kao obrnuto stablo koje pocinje iz root direktorija koji se oznacava sa /. Osnovni poddirektoriji root direktorija su (ovisi o verziji UNIX-a kojeg koristite -na vjezbama ce vam biti pokazan primjer HP-UX-a):

3. Komande vezane za kretanje kroz hijerahiju datoteka i direktorija:

5. Relativni i apsolutni put do datoteke

  • iz gornje diskusije je jasno da svaka datoteka ima jedinstveno odredjenu poziciju u hijerahiji datoteka npr. /math/gmuic/.kshrc., ako se nalazimo trenutno u direktoriju /math onda na datoteku .kshrc mozemo referirati sa gmuic/.kshrc
  • komande poput cd ili ls koriste se sa ili relativnim ili apsolutnim putem do datoteke

    Prve dvije vjezbe ce sadrzavati sve vazne komande koje se koriste na UNIX sistemu kako i rad u ljusci.