Racunarski praktikum iz programskog jezika C, HTML-a i Java Scripta(sveucilisni udzbenik (Sveucilista u Zagrebu) u koautorstvu s I. Nakicem)Predavanje 1
Predavanje 2
Predavanje 3
Predavanje 4
Predavanje 5
Predavanje 6
Predavanje 7
Predavanje 8
Predavanje 9
Predavanje 10
Predavanje 11
Predavanje 12
Predavanje 13