Akademik Goran Muić

redoviti profesor u trajnom zvanju

redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
(osobna stranica u HAZU)

član Akademije Europe
(osobna stranica u AE)

Adresa:
PMF-Matematički odsjek
Sveučilište u Zagrebu
Bijenička c. 30
10000 Zagreb

Životopis

na hrvatskom u pdf formatu nalazi se ovdje.

Konzultacije:


Teme za diplomski: algebra, algebarska geometrija.


Nastavna zaduženja (2018/2019):

Preddiplomska nastava:

 1. Uvod u matematiku (4+3) zimski semestar

  Literatura:

 2. Vektorski prostori (2+2) zimski semestar

  Literatura:

Diplomska nastava:

 1. Uvod u algebarsku geometriju (3+0) zimski semestar

  Literatura:

  • I.R. Shafarevich, Basic algebraic geometry I Varieties in Projective Space (Second Edition), Springer--Verlag, 1994.

 2. Algebarske krivulje (3+0) ljetni semestar

  Predavanja održana akademske godine 2015./2016. u PDF formatu su ovdje. Zahvaljujem studentima Alenu Andrašeku, Barbari Bošnjak, Zlatku Brozinčeviću, Josipu Novaku, Veroniki Pedić i Antoneli Trbović koji su pripremili ovaj dokument.

  Literatura:

  • R.J. Walker, Algebraic curves, Springer--Verlag, 1978.
  • D. Cox, J. Little, D. O'Shea, Ideals, Varieties and Alghorithms. An Introduction to Computational Algebraic Geometry and Commutative Algebra, 2nd edition, Undergraduate Texts in Mathematics, Springer Verlag, 1996.
Neki nastavni materijali:

 1. Kompleksna analiza (predavanja). Nadopuna prvog predavanja nalazi se ovdje. Ova predavanja sastavljena su prema knjizi: E. Freitag, R. Busam, Complex Analysis, Universitext, Springer, 2005.
 2. Računarski praktikum iz programskog jezika C, HTML-a i Java Scripta(sveučilišni udžbenik Sveučilišta u Zagrebu u koautorstvu s I. Nakićem). Predavanja se nalaze ovdje.
 3. Programski jezik Java: Predavanja iz Jave u HTML obliku se nalaze ovdje (u koautorstvu s M. Jurakom).

 1. predavanje u HAZU pod naslovom Langlandsov program, automorfne forme, primjene
 2. jedan razgovor samnom