Seminar - Životopisi matematičarki i matematičara


Nastavnik: prof.dr.sc. Filip Najman
Termin predavanja: utorkom 14-16 (predavaonica A002)
Termin konzultacija: utorkom 10-12 ili po dogovoru e-mailom
Sve upite možete slati na fnajman(at)math.hr

Obavijesti:

Prvi tjedan nastave, 4.10. predavanje ce iznimno biti online, preko Zooma. Link za pristup je:
https://zoom.us/j/99557635042?pwd=M3pIc3I3bW9laVE5YjFjTlhMYWJwQT09

Moci cete izabrati termin i matematicara ovdje. U tjednima kada nema prezentacija nema nastave iz ovog kolegija.

Seminar se mora raditi u timu (tim čini dvoje studenata).

Prezentacija mora trajati 20 minuta. Tolerirat će se do 2 minute kraća ili dulja prezentacija!

Ako namjeravate doći na konzultacije, dan prije pošaljite mailom trenutnu verziju rada.

Glavni dio pisanog rada (dakle rad bez naslovne strane, sadržaja i literature) treba imati najmanje 10 stranica teksta, a najviše 15 strana (u to također nisu uključene ni slike). Glavni dio treba započeti uvodom, a završiti zaključkom. Također, treba biti podijeljen na poglavlja. Slike treba numerirati, pozvati se na njih u tekstu i navesti izvor za slike u literaturi.

Rad treba pisati u programu MS Word (font treba biti Times New Roman veličine 12, bez proreda i s normalnim marginama), ili u Latexu.

Matematičke formule morate zapisati sami. Ne smijete ih kopirati i umetnuti u obliku slike. Jednostavnije matematičke slike napravite npr. u Geogebri.

Seminar mi trebate poslati e-mailom barem 7 dana prije prezentacije.

Prezentaciju mi trebate poslati e-mailom barem 2 dana prije prezentacije.

Ne morate nužno koristiti literaturu koja je navedena na ovoj stranici, ako vam nije dostupna ili u njoj ne možete naći adekvatne podatke. Smijete koristiti i izvore s Interneta.

Strogo je zabranjeno bilo kakvo korištenje drugih pisanih radova i prezentacija iz ovog kolegija!

Pravila ocjenjivanja:

Na početku semestra, studenti će biti podijeljeni u grupe od po dva studenta. U dogovoru s nastavnikom svaka grupa odabire jednog matematičara i termin izlaganja seminara. Zadatak je svakog tima pripremiti pisani seminarski rad i održati prezentaciju u dogovorenom terminu. Studenti su također obavezni prisustvovati seminarima.

Elementi ocjenjivanja:


1. Pisani seminarski rad: najviše 40 bodova, minimalno 20 bodova za prolaznu ocjenu.
2. Prezentacija: najviše 50 bodova, minimalno 25 bodova za prolaznu ocjenu.
3. Aktivnost na nastavi: najviše 10 bodova, minimalno 5 bodova za prolaznu ocjenu.

Završna ocjena:

50 - 61 bod: dovoljan (2)
62 - 74 boda: dobar (3)
75 - 87 bodova: vrlo dobar (4)
88 - 100 bodova: izvrstan (5)

Literatura:

OBAVEZNA LITERATURA:

1. Tehnička enciklopedija 1, 2, 3, 4, 5, 7, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, razne godine izdanja.
2. Enciklopedija Leksikografskog zavoda, Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Zagreb, razne godine izdanja.
3. E. T. Bell, Men of Mathematics, Touchstone Books, 1986.
4. C. Morrow, T. Perl, Notable Women in Mathematics, Greenwood PG, 1998.

DOPUNSKA LITERATURA:

1. Encyklopaedie der mathematischen Wissenschaften I - VI, B. G. Teubner, Leipzig, 1898. - 1934.
2. Enzyklopaedie der Elementarmathematik I – IV, Deutscher V. der Wissenschaften, Berlin, 1954. - 1969.
3. Encyklopaedie der Elementarmathematik I - III, B. G. Teubner, Leipzig, 1906. - 1907.
4. Encyclopedie des sciences mathematiques: pures et appliquees, Gauthier - Villars, Pariz, 1911.
5. Enciklopedija elementarnoj matematiki 1 - 5, GITTL, Moskva, 1951. - 1966.
6. Encyclopedia of Computer Science and Technology 1 - 13, Marcel Dekker, New York, 1975. - 1979.
7. Matematičeskaja enciklopedija 1 - 5, Sovetskaja enciklopedija, Moskva, 1977. - 1985.
8. Enciklopedija kibernetiki 1 - 2, Gl. red. Ukrai. sov. encikl, Kiev, 1974.
9. Encyclopaedia of Mathematical Sciences 2, 4, Springer Verlag, 1989, 1990.
10. Encyclopedia of Mathematics and its Applications 1, 6, Addison - Welsley, 1976, 1978.
11. The World of Mathematics 1 - 4, Simon & Schuster, 1956.
12. Encyclopaedia Britannica 97 na CD-ROM-u
13. D. J. Struik, A Concise History of Mathematics, 4th edition, Dover Publishers, 1987.
14. G. I. Gleizer, Povijest matematike za školu, Školske novine & HMD, 2003.
15. E. Stipanić, Putevima razvitka matematike, Vuk Karadžić, 1988.
16. Znanost u Hrvata: pridoslovlje i njegova primjena I, II, Ministarstvo znanosti i tehnologije RH, 1998.