Uvod u teoriju brojeva (za profesore)

Rezultati kolokvija održanog 9.6.2006.

Ime i prezime grupa Zad1 Zad2 Zad3 Zad4 Zad5 Zad6 2.kol 1.kol Dod Ukupno Ocjena
Eva Babić B 10 10 10 10 10 10 60 51 5 116 5
Mario Banožić A 10 2 10 10 10 1 43 50 5 98 5
Danijela Barbir A 10 10 9 10 10 0 49 52   101 5
Marija Baučić B 10 10 10 10 3 0 43 53   96 5
Helena Bišćan B 10 10 10 10 10 10 60 59 5 124 5
Marija Borovac A 10 10 10 10 10 8 58 60 10 128 5
Suzana Bosak A 10 7 8 5 10 2 42 49 5 96 5
Ivana Božić B 10 10 10 10 5 8 53 51 5 109 5
Valentina Bratković B 10 6 10 10 10 10 56 50 10 116 5
Maja Buhin B 10 10 10 10 10 10 60 56 10 126 5
Merima Buljić A 10 3 10 10 10 8 51 50 5 106 5
Marija Cvetko A 10 10 10 10 10 0 50 54 5 109 5
Mirela Čačić A 10 0 8 10 3 0 31 53 5 89 4
Anita Čakarun B 10 1 10 9 10 8 48 47 5 100 5
Tonka Ćorić A 10 6 8 6 5 10 45 55 5 105 5
Snježana Dečman A 10 5 10 10 10 10 55 54 5 114 5
Antonia Dolibašić B 10 5 10 10 10 8 53 40 5 98 5
Mirta Đurašević A 10 10 10 10 10 10 60 60 10 130 5
Ivana Ferenčak A 10 4 9 10 0 10 43 60   103 5
Dragica Friščić B 10 10 10 10 7 10 57 57 5 119 5
Predrag Friščić A 10 10 10 10 10 10 60 60 5 125 5
Igor Fulir B 10 10 10 10 10 10 50 50 5 105 5
Janja Geček A 10 6 10 10 10 10 56 56 5 117 5
Damir Gerić B 10 10 10 10 10 5 55 38 5 98 5
Ana Grozdanić A 10 10 10 10 10 10 60 60 20 140 5
Helena Halas A 10 10 10 10 10 10 60 59 10 129 5
Andreja Halavuk A 10 10 10 10 10 10 60 60 5 125 5
Ana Havliček B 10 3 10 10 5 4 42 7 5 54 2
Lidija Hemen B 10 10 7 10 10 10 57 59 5 121 5
Ida Horvat A 10 10 10 10 10 8 58 53 5 116 5
Renata Hrgović A 10 7 10 5 3 1 36 35 5 76 3
Velimir Iveković B 10 10 2 10 10 8 50 57 5 112 5
Martina Ivić B 10 10 10 10 10 10 60 60 5 125 5
Marija Karković B 10 1 10 7 5 0 33 47   80 4
Nikolina Klišmanić B 10 10 8 10 10 10 58 49 5 112 5
Irena Knežević B 10 10 10 10 10 10 60 43 5 108 5
Nino Koncul - - - - - - - - 22   22 1
Ivana Kontrec B 10 10 10 9 10 10 59 56 5 120 5
Slađana Koprivnjak A 10 3 7 9 5 8 42 31   73 3
Nevena Kovačić B 10 10 10 10 10 10 60 60 5 125 5
Danijel Krizmanić B 10 5 10 10 5 5 45 48 5 98 5
Kristina Krznar A 10 10 10 10 8 5 53 60 5 118 5
Anamarija Kurtović B 10 7 10 6 5 10 48 60   108 5
Dalibor Lacina A 10 10 10 10 10 10 60 42 5 107 5
Maja Lončarić A 10 10 10 10 10 5 55 60 10 125 5
Ružica Lukić A 10 2 4 10 5 0 31 34   65 3
Anamarija Maloča A 10 9 10 10 1 5 45 48 5 98 5
Romana Martinović B 10 10 10 10 10 10 60 59 5 124 5
Maja Mesarić B 10 10 10 10 10 8 58 55 5 118 5
Danijela Mikuladra A 10 7 9 10 3 2 41 60   101 5
Sanja Orešković B 10 10 10 10 10 10 60 44 5 109 5
Stanka Oršolić A 10 2 8 10 8 6 44 35 5 84 4
Ana Paradi B 10 10 10 10 10 10 60 60 5 125 5
Jakov Pavić B 10 5 10 7 10 6 48 50 5 103 5
Ana Perić B 10 10 10 10 10 0 50 60 5 115 5
Iva Pribeg B 10 2 10 10 5 7 44 60 5 109 5
Morana Pribetić B 10 5 10 10 10 10 55 28 10 93 4
Zoran Pucarin B 10 10 10 10 10 8 58 33   91 4
Antonia Puharić B 10 10 10 10 10 0 50 60 5 115 5
Paula Romac A 10 7 10 9 10 8 54 50 5 109 5
Magdalena Rožić A 10 10 10 10 10 10 60 60 25 145 5
Ivan Sakač A 10 8 6 10 10 0 44 56 5 105 5
Anita Sem A 10 8 10 10 10 10 58 41 5 104 5
Dijana Soldić A 10 8 10 7 1 0 36 38   74 3
Ivana Stanković A 10 10 10 9 2 0 41 55 5 101 5
Ljubica Stanković B 10 10 10 9 10 10 59 58 5 122 5
Marina Šepovalov B 10 5 10 10 10 10 55 50 5 110 5
Kristina Šimaga A 10 10 10 10 10 10 60 55 5 120 5
Matea Šimundić B 10 10 10 9 1 0 40 55   95 5
Ana Šipek A 10 10 10 10 10 10 60 55 5 120 5
Dubravka Tržić A 10 0 8 10 3 0 31 41   72 3
Ivana Vugdelija B 10 0 4 10 10 0 34 54 5 93 4
Sandra Zebec B 10 10 10 10 10 5 55 60 5 120 5
Ružica Zečević A 10 2 10 10 9 10 51 54 10 115 5
Mladen Zmazek A 10 8 10 8 5 3 44 51 5 100 5
Marija Žulj B 10 10 10 10 10 10 60 49 5 114 5

Ocjene:

    5     95 i više bodova
    4     80 - 94 bodova
    3     65 - 79 bodova
    2     45 - 64 bodova
    1     0 - 44 bodova

Zadaće se mogu pogledati u utorak, 13.6.2006. od 10 do 10:15.

Studenti koji su na kolokvijima dobili ukupno barem 45 bodova, oslobođeni su pismenog ispita.

Studenti koji su rješavanjem zadataka na vježbama dobili dodatne bodove (kolona "Dod" u tablici), oslobođeni su usmenog ispita.

Rješenja zadataka:

grupa A
1.   63 nule
2.   (22/71) = -1, (222/701) = -1
3.   (87,3784,3785), (87,416,425), (87,1260,1263), (63,60,87), (87,116,145)
4.   [0,1,1,66,2,15], [8,5,2,1,1,7,1,1,2,5,16]
5.   (55,12), (6049,1320)
6.   Sn+1 = 3Sn - Sn-1; pri dijeljenju s 19, ponavljaju se ostaci: 3,7,18,9,9,7,3,2,3,7,...

grupa B
1.   138 nula
2.   (22/79) = 1, (222/821) = 1
3.   (111,6160,6161), (111,680,689), (111,2052,2055), (105,36,111), (111,148,185)
4.   [0,1,1,15,3,1,17], [7,1,1,1,1,1,1,14]
5.   (51,10), (5201,1020)
6.   Sn+1 = 3Sn - Sn-1; pri dijeljenju s 29, ponavljaju se ostaci: 3,7,18,18,7,3,2,3,7,...

Andrej Dujella