UVOD U TEORIJU BROJEVA                        
kolokvij                        
18.1.2001                        
IME 1.a) 1.b) 2 3.a) 3.b) 4 5 6.a) 6.b)   BODOVI OCJENA
1 ADŽAGA SANDRA 10 10 2 3 10 11 16 8 10   80 vrlo dobar
2 ANDROŠ KATARINA 10 1 15 0 10 8 19 2 10   75 vrlo dobar
3 ARNAUTOVIĆ JASMINA 10 8 13 0 8 18 19 8 10   94 izvrstan
4 BANFIĆ NATALIJA 10 0 0 6 10 8 19 7 10   70 dobar
5 BARBERIĆ MARTINA 10 5 20 10 9 5 20 0 4   83 vrlo dobar
6 BAUMGARTNER IVANA 7 3 13 0 10 8 20 0 7   68 dobar
7 BENČIĆ NATAŠA 10 5 16 2 10 7 17 8 10   85 vrlo dobar
8 BERIĆ TOMISLAV 10 3 20 9 5 15 20 10 10   102 izvrstan
9 BERTOL VLADIMIR 10 2 13 2 10 1 20 0 0   58 dovoljan
10 BOROVEC LUCIJA 10 3 13 0 6 8 20 0 10   70 dobar
11 BREGOVIC NIKOLINA 10 0 5 2 10 8 19 8 10   72 dobar
12 BRIZIĆ KLAUDIJA 10 0 0 0 10 5 19 8 10   62 dobar
13 BROZOVIĆ IVANA  10 5 15 0 10 9 19 8 10   86 vrlo dobar
14 CANJKO IVA 10 10 20 4 10 8 20 10 10   102 izvrstan
15 ĆOSIĆ ALEN 10 1 2 0 9 8 19 3 0   52 dovoljan
16 ČAGALJ IVANA 10 0 12 0 7 3 8 8 8   56 dovoljan
17 ČAKAREVIĆ DRAGAN 10 0 3 0 3 18 15 1 4   54 dovoljan
18 ČANAK SAŠA 10 0 5 0 9 5 19 0 10   58 dovoljan
19 ĆUK MARINA 10 0 4 0 4 5 19 0 10   52 dovoljan
20 ĆURIĆ MLADEN 10 0 13 0 10 5 12 1 10   61 dobar
21 DEKOVIĆ PETRA 10 0 5 2 10 4 19 8 10   68 dobar
22 DMITROVIĆ DEGAN 10 0 5 0 9 3 8 0 2   37 :::::::::
23 DORIĆ MARKO 10 10 5 2 10 8 19 10 10   84 vrlo dobar
24 DRAGUŠICA MARTINA 10 5 13 4 6 5 18 0 3   64 dobar
25 DUBOVEČAK KRISTINA 10 0 13 0 10 5 20 7 10   75 vrlo dobar
26 FILIPOVIĆ HRVOJE 10 2 13 0 4 13 0 0 0   42 ::::::::::
27 GALUŠIĆ TANJA 10 3 0 2 5 15 12 10 0   57 dovoljan
28 GATOLIN IVONA 10 0 13 0 10 3 17 0 10   63 dobar
29 GOTOVAC MARIO 10 0 6 1 9 8 19 0 0   53 dovoljan
30 GROSSI TONI 10 2 6 0 6 3 20 0 6   53 dovoljan
31 GRZUNOV JURICA 10 0 5 3 3 14 10 1 0   46 dovoljan
32 GUBEROVIĆ RAFAELA 10 5 20 9 10 15 20 10 10   109 izvrstan
33 GULJEMOVIĆ NIKOLINA 10 10 13 5 10 8 20 0 10   86 vrlo dobar
34 HADŽISMAJLOVIĆ SALIH 10 1 13 2 10 4 20 0 10   70 dobar
35 HAULIČEK MONIKA 10 4 13 3 5 18 20 0 10   83 vrlo dobar
36 HORVATIĆ VEDRAN 10 10 20 5 10 13 8 10 10   96 izvrstan
37 JOSIPOVIĆ MAJA 10 9 13 0 6 3 20 0 10   71 dobar
38 JURELA ANA 10 8 15 1 10 6 19 7 10   86 vrlo dobar
39 KEKELJ IVA 10 6 13 0 10 7 20 10 10   86 vrlo dobar
40 KELIĆ IVANA 7 3 20 1 10 3 19 10 10   83 vrlo dobar
41 KOLAR VLADIMIR 10 6 20 0 2 3 3 0 4   48 dovoljan
42 KOMERIČKI MISLAV 5 0 1 0 2 3 7 0 0   18 :::::::::::
43 KOVAČEVIĆ JOSIPA 10 1 11 0 6 8 19 6 10   71 dobar
44 KRUNIĆ MARINA 10 7 13 2 4 1 17 8 0   62 dobar
45 KUZMANIĆ VESNA 10 5 3 1 10 7 20 10 10   76 vrlo dobar
46 LAZIĆ ZORANA 10 0 13 5 10 8 20 7 10   83 vrlo dobar
47 LEGENY ANA 10 10 11 1 8 3 20 0 0   63 dobar
48 LEŠKO IVA 10 8 20 8 10 3 20 0 8   87 vrlo dobar
49 LIOVIĆ MARIJA 10 10 17 2 10 0 17 8 10   84 vrlo dobar
50 LISICA ANDREJA 10 10 20 5 3 10 19 5 10   92 izvrstan
51 LOLIĆ ANARGA 10 10 5 0 3 15 15 8 10   76 vrlo dobar
52 MACAN ROMINA 10 0 10 1 7 8 20 0 10   66 dobar
53 MANHART SANDRO 10 10 13 8 10 8 17 5 10   91 izvrstan
54 MARCIUŠ TINA 10 2 3 0 6 1 7 0 4   33 :::::::::
55 MARIĆ ROSA 10 0 0 2 8 12 20 6 10   68 dobar
56 MARIJANOVIC MAJA 10 0 0 3 8 0 20 0 10   51 dovoljan
57 MARKOVIĆ JASNA 10 8 13 3 10 20 8 0 10   82 vrlo dobar
58 MATANOVIĆ JOSIP 10 0 11 5 10 3 20 7 10   76 vrlo dobar
59 MATOŠEVIĆ TOMISLAV 10 10 20 3 10 6 19 8 10   96 izvrstan
60 MIČIĆ 0 0 20 1 9 7 15 10 10   72 dobar
61 NAJMAN FILIP 10 6 20 9 10 5 20 0 10   90 izvrstan
62 NEŽAK IRENA 10 2 7 0 2 3 20 7 4   55 dovoljan
63 ORESČANIN DARIO 9 7 10 0 2 8 8 6 7   57 dovoljan
64 PAVLIC PETRA 10 10 5 4 7 6 17 8 10   77 vrlo dobar
65 PERANEC BERNARDICA 10 1 5 1 9 8 20 8 10   72 dobar
66 PERUSIĆ ANAMARIJA 10 10 1 2 10 11 18 5 10   77 vrlo dobar
67 PETRINOVIĆ JASMINA 10 5 6 0 3 8 6 1 2   41 ::::::::::::::
68 POLIĆ MARIJAN 10 10 10 3 7 8 14 8 0   70 dobar
69 PRLIĆ ANA 10 8 20 2 10 18 20 7 0   95 izvrstan
70 RADANOVIĆ JADRANKA 10 10 13 4 6 4 15 0 0   62 dobar
71 RADOŠEVIĆ DORIS 10 8 15 2 10 8 19 4 10   86 vrlo dobar
72 RADULOVIĆ IVANA 10 10 8 2 10 9 20 7 10   86 vrlo dobar
73 RADUNIĆ ZORICA 10 5 13 2 10 13 20 7 6   86 vrlo dobar
74 RESMAN MAJA 10 10 10 20 10 10 18 10 10   108 izvrstan
75 RKMAN PETRA 10 2 3 3 5 15 15 3 8 12 76 vrlo dobar
76 ROGOŠIĆ IVAN 10 2 15 0 10 10 20 0 8   75 vrlo dobar
77 RUMZNOVIĆ VEDRAN 10 10 15 2 9 3 0 6 0   55 dovoljan
78 SABLJAK JOSIPA  5 0 1 6 7 8 19 4 10   60 dobar
79 ŠIMUNIĆ IVANA 10 0 20 0 10 3 10 8 8   69 dobar
80 SMOLJAK KSENIJA 10 1 0 4 10 5 19 5 10   64 dobar
81 SMUD ANITA 10 4 12 8 10 12 6 1 10   73 dobar
82 SONITOR SANDRA 10 10 13 2 8 14 20 0 3   80 vrlo dobar
83 ŠTOS IVANA 10 2 20 1 4 6 20 3 10   76 vrlo dobar
84 ŠARAC JASMINA 10 5 7 0 7 0 8 10 6   53 dovoljan
85 ŠIPALO DANIELA 10 10 10 4 7 3 17 4 10   75 vrlo dobar
86 ŠMAGUC VLADIMIR 10 8 0 3 10 3 18 8 10   70 dobar
87 ŠOŠTARIĆ SILVIJA 10 10 13 4 8 7 20 0 10   82 vrlo dobar
88 ŠPIRELJA ANA 10 7 1 0 4 2 20 0 8   52 dovoljan
89 ŠPOLJARIĆ DRAGO 10 10 13 3 10 5 18 1 10   80 vrlo dobar
90 ŠUTALO ANA 10 0 20 2 10 10 14 0 10   76 vrlo dobar
91 TANDARA VICE  10 2 10 4 10 3 20 0 10   69 dobar
92 TOPALOVIĆ MARINA 10 7 13 4 9 18 18 10 10   99 izvrstan
93 TURKALJ ŽELJK0 10 7 3 4 10 4 20 0 1   59 dovoljan
94 UGRINA IVO 10 2 18 2 10 6 19 4 10   81 vrlo dobar
95 VELIĆ ANA 10 10 13 1 7 12 20 1 3   77 vrlo dobar
96 VIERDA KATIJA 10 2 13 0 3 3 20 0 10   61 dobar
97 VRANIĆ VIDA 10 2 0 1 9 11 0 4 0   37 ::::::::::
98 VRGOČ DOMAGOJ 10 10 20 7 7 11 20 0 10 6 101 izvrstan
99 VUJKOVIĆ DŽENI 10 10 13 4 5 13 17 0 10   82 vrlo dobar
100 ZALAR IVAN 10 2 15 0 10 3 12 8 2   62 dobar
101 ZEC MARIJANA 10 10 13 4 10 8 20 7 10   92 izvrstan
102 ZELENIKA IDA 10 8 5 2 9 3 20 6 0   63 dobar
103 ŽEPEK ANTONELA 10 0 13 0 3 8 20 1 0   55 dovoljan
104 ZIMA KRISTINA 10 5 13 10 10 5 20 4 10   87 vrlo dobar
105 ZRINŠČAK PETAR 10 0 20 8 10 8 19 8 10   93 izvrstan
106 ŽOLDIN MARIJA 10 2 13 1 3 8 20 0 10   67 dobar