Uvod u teoriju brojeva

Rezultati kolokvija održanog 24.1.2003.

Ime i prezime Zad1 Zad2 Zad3 Zad4 Zad5 Zad6 Ukupno Ocjena
Zoran Bajo 20 0 20 20 20 20 100 5
Maja Bajs 17 0 17 18 16 8 76 4
Marija Barun 16 0 0 2 16 4 38 1
Antonia Bećir 20 2 20 20 20 20 102 5
Andreja Belavić 20 2 20 20 18 20 100 5
Mirjana Anamarija Bencek 20 7 20 15 20 14 96 5
Martina Benković 20 17 15 5 20 18 95 5
* Alisa Bilal 20 2 20 20 18 19 99 5
Jasna Birkić 20 2 20 20 20 20 102 5
Helena Bogunović 20 2 20 20 20 18 100 5
Sanela Bolić 20 0 20 15 15 20 90 5
Antonija Budimir 18 0 20 5 15 20 78 4
Nina Čulo 20 0 20 18 10 4 72 3
* Ružica Ćeškić 20 14 15 20 20 20 109 5
Zrinka Dekanić 20 0 20 20 16 15 91 5
Goran Hatala 20 10 20 20 20 3 93 5
Ivana Jurić 20 0 20 12 17 2 71 3
Leonora Jutronić 11 0 9 11 20 20 71 3
Tanja Kantoci 20 0 2 20 20 20 82 4
* Marin Karaga 20 8 20 20 20 20 108 5
Ana Korunek 20 0 20 10 10 12 72 3
Morana Kuzman 17 10 18 3 18 17 83 4
* Stipe Luetić 20 12 15 20 13 10 90 5
* Tomislav Markulinčić 20 0 0 15 14 20 69 3
Ela Matić 20 10 15 16 20 20 101 5
Ivan Matić 20 2 20 20 20 20 102 5
Maja Mijatović 20 0 15 20 19 16 90 5
Ante Mimica 20 8 15 20 20 16 99 5
Mirela Molnar 20 0 15 12 17 8 72 3
Marcela Nemet 20 0 16 20 20 20 96 5
Mihaela Odak 20 0 20 20 20 20 100 5
Ilinka Pavlović 20 14 20 20 20 20 114 5
Željka Pećnik 20 0 10 11 20 18 79 4
Tomislav Pejković 20 18 15 20 17 13 103 5
Mario Popović 20 0 20 15 20 18 93 5
Maja Radunović 20 14 20 20 20 20 114 5
Ivana Redžep 17 0 10 20 20 17 84 4
Marijeta Rihter 20 16 20 20 20 20 116 5
* Nikola Sandrić 20 15 15 11 10 10 81 4
Željka Stiblik 20 0 20 20 17 18 95 5
Marko Šeremet 18 0 0 20 16 15 69 3
Danijela Škarijot 20 0 0 20 20 20 80 4
Valentina Škudar 20 0 0 20 10 14 64 3
Mirna Štrbo 16 4 5 0 0 0 25 1
Josip Tokmačić 20 0 5 7 12 18 62 3
Zoran Topić 16 0 15 14 11 7 63 3
Dario Vogleš 20 0 20 6 14 0 60 3
Valentina Vragović 20 0 20 20 17 13 90 5
Sanja Zeljković 20 0 20 20 20 20 100 5
* Tomislav Zule 20 12 20 13 15 10 90 5

Zadaće se mogu pogledati u ponedjeljak, 27.1.2003. od 11 do 11:30.

Rješenja zadataka:
1.a) x = -176, y = 97;   1.b) x = 1234 (mod 4403)
2. n element {35, 39, 45, 52, 56, 70, 72, 78, 84, 90}
3. (30/107) = 1, (91/149) = -1, (123/221) = -1, (234/331) = 1
4. h(-39) = 4; 3x2 + 3xy + 4y2
5. 153/113 = [1,2,1,4,1,2,2]; 113/222 = [0,1,1,27,4]; korijen22 = [4,1,2,4,2,1,8]; korijen222 = [14,1,8,1,28]
6.a) (35,612,613), (35,12,37), (35,120,125), (21,28,35), (35,84,91);   6.b) (x,y) = (3480,413)

Kolokvij vrijedi do 1. listopada 2003.
Usmeni ispit treba prijaviti preko studomata. Termini usmenih ispita za pojedini ispitni rok će se određivati u dogovoru sa zainteresiranim studentima, a bit će oglašavani na web stranici kolegija.

Za sada su dogovoreni sljedeći termini:

Studenti ispred čijeg imena stoji *, oslobođeni su usmenog dijela ispita na osnovu rješavanja zadataka tijekom semestra. Ukoliko su zadovoljni s ocjenom iz kolokvija, dobit će ocjenu u indeks nakon što prijave ispit.

Andrej Dujella