Kriptografija i sigurnost mreža

Rezultati za šk.god. 2017/2018

Ime i prezime Zad1 Zad2 Zad3 Zad4 Završni Dod. Ukupno Ocjena
Maja Marija Barukčić 15 15 15 14 35   94 5
Mislav Beg 15 15 10 0 0   40 2
Ivan Čeh 15 15 15 15 25   85 5
Kristian Čurla 10 15 15 7 0   47 2
Lucija Ćurić 15 15 10 12 32   84 4
Marko Dominković 15 15 15 15 32   92 5
Željko Đurić 15 15 15 15 32 5 97 5
Mirna Hanžek 15 15 15 15 32 5 97 5
Sebastijan Horvat 15 15 15 15 39   99 5
Iva Hršak 15 15 15 13 38 5 101 5
Ana Iveković 15 15 15 15 40   100 5
Dajana Jerončić 15 15 15 15 37   97 5
Branimir Jungić 15 15 9 15 32   86 5
Eduard Kalčiček 15 15 15 15 0   60 3
Lena Kamenjaš 15 15 15 15 40   100 5
Karmen Kapov 15 15 15 15 20   80 4
Eni Katanić 15 14 12 8 32   81 4
Tihana Kovče 15 15 10 12 21   73 4
Mislav Kuzmić 10 15 15 15 32   87 5
Ivan Lorger 0 0 10 0 0   10 1
Sandro Lovnički 13 15 15 14 32 5 94 5
Mihael Maltar 15 15 10 8 11   59 3
Karlo Martinek 15 15 0 14 32   76 4
Petra Martinjak 15 15 12 7 30   79 4
Tin Mavračić 15 15 15 15 32   92 5
Petra Međimurec 15 15 12 15 32   89 5
Katarina Mikulić 0 15 0 14 28   57 3
Ivona Miškić 15 15 5 6 24   65 3
Ana Mlinarić 15 15 15 14 37   96 5
Sandra Nežić 15 15 15 15 30   90 5
Siniša Novak 15 15 15 13 30   88 5
Elena Petek 15 15 15 12 37 5 99 5
Ivana Pleše 15 15 9 12 30   81 4
Anda Rabatić 0 15 15 13 32   75 4
Dijana Samaržija 0 15 15 13 32   75 4
Ivana Senkić 15 15 15 11 36   92 5
Tomislav Smetko 12 15 12 12 24   75 4
Zvonimir Šimunović 15 15 9 13 0   52 2
Sara Štirjan 15 15 15 15 32   92 5
Ivan Šutić 12 15 12 15 0   54 2
Nikola Trstenjak 15 15 15 15 29   89 5
Roberta Ujčić 15 15 4 14 32   80 4
Ana Vidović 15 15 12 14 0   56 3
Petar Vlašić 15 15 12 15 31   88 5
Petra Vitez 15 15 15 15 34   94 5
Stjepan Zbiljski 15 15 15 12 32   89 5
Dario Zorko 10 15 12 7 0   44 2
Dinko Ždravac 13 15 15 12 26   81 4
Janja Žganec 15 15 15 15 0   60 3

Zadaće se mogu pogledati u srijedu, 31.1.2018. u 14 sati.
U istom terminu je i upis ocjena te dogovor o terminu popravnog završnog ispita.

Rješenja zadataka:

grupa A
1. d = 17,   2. m = 155,   3. x = 324,   4. x = (0,0,1,1,0,0,1,1),   5. 1103 · 1303

grupa B
1. d = 17,   2. m = 166,   3. x = 342,   4. x = (0,1,1,0,0,1,1,0),   5. 1151 · 1361

grupa C
1. d = 17,   2. m = 177,   3. x = 346,   4. x = (0,0,1,1,1,0,0,1),   5. 1201 · 1423

Andrej Dujella