Kriptografija i sigurnost mreža

Rezultati za šk.god. 2015/2016

Ime i prezime Zad1 Zad2 Zad3 Zad4 Završni Dod. Ukupno Ocjena
Hrvoje Bedeković 15 15 14 15 38   97 5
Domagoj Beti 15 15 15 15 40   100 5
Tanja Brlek 12 15 12 12 40   91 5
Lana Čaldarević 15 15 15 15 36 5 101 5
Vitomir Čanadi 15 15 15 15 40   100 5
Zlatko Damijanić 15 15 14 15 21   80 4
Valentina Dumbović 12 11 15 6 40   84 4
Kristina Džomba 15 15 15 15 38   98 5
Ivana Đurđević 11 14 12 15 36   88 5
Goran Flegar 15 15 15 15 40 5 105 5
Barbara Friganović 15 15 12 11 14   67 3
Jaka Gačić 15 15 13 11 19   73 4
Silva Haberl 15 15 12 15   57 3
Nikola Henezi 12 15 15 0 19   61 3
Domina Hozjan 15 15 15 15 37   97 5
Jelena Hunjadi 11 15 12 15 40   93 5
Antonio Ivančić 15 15 9 11 35   85 5
Gea Janković 15 8 15 15 22   75 4
Goran Jeličić 12 15 10 12   49 2
Jurica Keresteš 12 15 6 15 40   88 5
Atina Koljevina 15 15 15 15 40   100 5
Jelena Krnjak 15 14 12 11 40   92 5
Edita Kulović 15 15 15 15 23   83 4
Martina Lučan 15 15 15 15 40   100 5
Vesna Magjarević 15 15 15 15 36 5 101 5
Melita Malezan Jurić 15 15 15 12 37   94 5
Luka Mikec 15 15 15 15 38   98 5
Jure Milašinović 15 15 15 15 40   100 5
Vedrana Milutinović 15 15 15 11 40   96 5
Ana Mimica 15 15 12 8 40   90 5
Matija Mišak 14 15 12 15 40   96 5
Mirela Nogolica 2 14 15 11 36   78 4
Mario Pavlović 15 15 15 15 40 5 105 5
Matea Penezić 15 15 12 15 38   95 5
Petra Penzer 15 15 15 15 40   100 5
Ivan Posavčević 15 15 15 15 40 10 110 5
Krešimir Sinković 12 13 11 10 22   68 3
Mario Skočić 15 15 12 8 36   86 5
Tomislava Solar 15 15 12 15 17   74 4
Antonio Tolić 15 15 12 14 40   96 5
Igor Tomičić 15 15 15 15 40   100 5
Teo Turković 15 15 12 15 38   95 5
Ana Maria Žinić 15 15 14 15 40   99 5

Zadaće se mogu pogledati u ponedjeljak, 25.1.2016. u 14 sati.
U istom terminu je i upis ocjena te dogovor o terminu popravnog završnog ispita.

Rješenja zadataka:

grupa A
1. m = 109,   2. x = 555,   3. x = (0,1,0,0,1,1,1,1),   4. a) da, b) ne, 5. 787 · 937

grupa B
1. m = 117,   2. x = 222,   3. x = (0,1,0,1,1,1,1,0),   4. a) da, b) da, 5. 773 · 929

Andrej Dujella